Jihočeská radní za KSČM se brání: Chci jen kvalitní školy

Obsazení jihočeského resortu školství komunisty vyvolalo petici, demonstraci a stávku. Jak situaci vnímá kritizovaná Vítězslava Baborová?

foto: © ČTK. Česká televize, ČESKÁ POZICE, UrbČeská pozice

Minulý týden se radní jihočeského kraje pro školství a kulturu stala Vítězslava Baborová, strakonická učitelka matematiky a fyziky a členka KSČM. Na úrovni kraje  byl tento resort svěřen komunistům poprvé v polistopadové historii.

Část veřejnosti proti tomu protestuje. Martin Rosocha, středoškolský učitel zeměpisu na gymnáziu v Třeboni, inicioval petici, kterou dosud podepsalo více než osm tisíc lidí. Vyzývá v ní hejtmana Jiřího Zimolu (ČSSD), aby koaliční smlouvu s KSČM přehodnotil. Vadí mu, že má školství řídit členka „extremistické strany“. Petici podpořila v den výročí 17. listopadu demonstrace na českobudějovickém náměstí. Přišlo na ni 1500  lidí. Studenti třeboňského gymnázia navíc vyzvali středoškoláky ke stávce, která by se měla odehrát ve čtvrtek 22. listopadu.

Vzhledem k vypjaté atmosféře v jižních Čechách – nová radní podle svých slov čelí i osobním útokům – se ČESKÁ POZICE obrátila na Vítězslavu Baborovou s žádostí o rozhovor. Ve své kanceláři na krajském úřadě v Českých Budějovicích nás v pondělí v poledne přivítala slovy: „Před chvíli jsem mluvila s panem hejtmanem Jiřím Zimolou, který mi doporučil nevyjadřovat se do médií. Ale bylo mi hloupé, když jsem vás měla napsanou v kalendáři, abych se zavřela v kanceláři. Myslím, že někdy není možné se schovat někam do ulity a nic neříkat.“

To není akce studentů

ČESKÁ POZICE: Ze všeho, co jsem si o vás a o panu Rosochovi přečetla, jsem nabyla přesvědčení, že jste oba výborní učitelé. Najednou stojíte proti sobě. Proč si myslíte, že to všechno vypuklo?

BABOROVÁ: Sama nevím. Byly tady demokratické volby a my jsme byli zvoleni. Myslím, že je zapotřebí, aby to férově uhrála i opozice. V minulém volebním období to bylo podobné. Sociální demokracie s námi mohla vytvořit koalici. Neudělala to. Vytvořila ji s ODS, bylo to její právo. Ale my jsme se na zastupitelstvu i potom chovali férově a důstojně. Předkládali jsme své návrhy, ale nikdy jsme takto neútočili na svého oponenta.

Ty útoky nejsou jen na mě osobně, ale i na rodinu. Musela jsem oznámit na policii, že pokud neodstoupím, připravuje se bivakování před naším domem.Ty útoky nejsou jen na mě osobně, ale i na rodinu. Musela jsem oznámit na policii, že pokud neodstoupím, připravuje se bivakování před naším domem. Mám obavy o sousedy, kteří jsou rozezleni. Já se jim nedivím. Bydlíme v Radomyšli pět let, byl to klidný městys. Tohle KSČM opravdu nedělala. Zase se vracejí k tomu, za co jsme se už několikrát omluvili. Padesátá léta. Já jsem se tehdy narodila. Nechápu, proč se to děje. Není to organizováno studenty. Já myslím, že za tím nestojí ani pan učitel Rosocha. On asi je pravicový volič, ale myslím, že to má organizaci úplně někde jinde.

ČESKÁ POZICE: Kdo si myslíte, že to organizuje?

BABOROVÁ: To nechci říkat.

ČESKÁ POZICE: Četla jsem si blog pana učitele Rosochy na stránkách Respektu a zdá se mi, že jeho reakce byla autentická a v kontextu toho, jak přemýšlí, i přirozená. Myslíte, že ne?

BABOROVÁ: Jsem o tom přesvědčená. Určitě ten prvotní impuls nebyl od něho.

ČESKÁ POZICE: Zaslechla jsem i možnost, že se někdo bojí, co za nepořádky v resortu najdete...

BABOROVÁ: Nevím. Měli jsme jiné názory než předchozí vedení, zejména na optimalizaci škol, která se nepovedla podle mých představ. Došlo například ke sloučení průmyslovky a střední odborné školy ve Strakonicích. Je obava, jak ta škola bude fungovat dál. Teď mám informace, že tam má být školicí středisko EU. S tím, aby zaniklo učiliště a průmyslovka, nesouhlasím. Zda tohle je ta věc, nevím. Ale je to perfektně organizovaný způsob, jak člověka odrovnat.

Choulostivé téma: optimalizace

ČESKÁ POZICE: Jaký má vlastně krajský úřad nebo vy osobně ve funkci radní v oblasti školství pravomoci? Můžete udělat to, o čem protestující mluví, tedy odvolat ředitele, zrušit gymnázium?

BABOROVÁ: Na to už pan hejtman odpovídal studentům. Mohu navrhnout jmenování a odvolávání ředitele nebo zrušení školy, kterou zřizuje kraj, ale všechno musí odsouhlasit rada. Pokud se to týká optimalizace – spojování nebo rušení škol nebo tříd –, to musí projít i zastupitelstvem jihočeského kraje. Já sama jako radní nemohu udělat nic.

ČESKÁ POZICE: Ta takzvaná optimalizace, tedy vlastně snížení kapacity středních škol, možná bude nejchoulostivějším bodem vaší agendy. O kolik žákovských míst vlastně v jihočeském kraji jde?

BABOROVÁ: Konkrétní čísla vám neřeknu. Víme, že je zapotřebí. Chci, aby tady byly kvalitní školy, jak veřejné, tedy příspěvkové organizace kraje, tak soukromé nebo městské, jako je gymnázium Vodňany. Mým cílem není školy rušit, ale snížit počty tříd. Nevíme, co se bude dít v budoucnu, populační křivka už zas tak neklesá, spíš se zastavuje. Co kdybychom je v budoucnu potřebovali, jako se to stalo se zrušenými školkami? Prázdné objekty se většinou prodají pro komerční účely, a pak už je to problém.

Gaussova křivka je nějaká, a ta se politikou nemění. Někteří studenti skutečně na gymnázium nepatří.To je můj první krok, podívat se na počet tříd. Já vím, že se gymnázia brání. Já bych se taky bránila. Ale když se podíváme na počty žáků... Gaussova křivka je nějaká, a ta se politikou nemění. Někteří studenti skutečně na gymnázium nepatří. Možná kdyby se věnovali technickým oborům nebo odborným školám, že by byli lepšími odborníky. Gymnázia říkají, že nemají nezaměstnané. Protože ty děti jdou většinou na vysoké školy. Ale nárůst vysokých škol je taky obrovský. Když si srovnáte, že Anglie má asi šestkrát více obyvatel než my a má 112 vysokých škol, tak my jich máme 78. Z toho 24 státních a zbytek soukromých. A včera jsem slyšela, že už máme 32 tisíc nezaměstnaných vysokoškoláků. A to číslo se bude zvyšovat.

Proto preferuji technické obory a učební obory, abychom měli kvalitní lidi, jejichž dovednosti odpovídají 21. století. Máme tady odsouhlasenou výstavbu dvou bloků Temelína. Musíme být adaptabilní na trh. Tam budou potřebovat ne desítky nebo stovky, ale možná tisíce techniků. Potřebujeme, aby to tady ti mladí lidé řídili, aby to uměli. Nepodceňuji humanitní školy, každý člověk je jiný... Ale nechci, aby tu byli vysokoškoláci, kteří nemají práci.

ČESKÁ POZICE: To znamená, že optimalizace čeká především gymnázia?

BABOROVÁ: Jsou kvalitní gymnázia a ta, kde zřejmě budeme muset o optimalizaci uvažovat. Totéž u soukromých škol. Z návrhu, který jsme podávali v minulém volebním období na změnu zákona o financování středních škol, je jasné, že soukromé školy, které jsou kvalitní, mají žáky, uplatnění na trhu a dobře je hodnotí česká školní inspekce – tam je třeba, aby pracovala opravdu nezaujatě –, by mohly dosáhnout až té maximální, 90procentní státní dotace na žáka (oproti veřejným školám – pozn. red.). Tedy v případě, kdyby nevybíraly školné. Ale pokud nechtějí vybírat školné, proč by pak byly soukromé?

Krajské školy brojí proti soukromým, soukromé bojují proti městským... A tady je třeba konsensus.Krajské školy brojí proti soukromým, soukromé bojují proti městským... A tady je třeba konsensus. Domluvit se s řediteli, jakým způsobem to udělat. Pan hejtman nabídl studentům, aby vytvořili pracovní skupinu a sami navrhli, jak by dělali optimalizaci oni.

ČESKÁ POZICE: KSČM tedy navrhla změny a zastupitelstvo váš návrh nepřijalo?

BABOROVÁ: Nepřijalo, protože byla taková koalice, jaká byla.

ČESKÁ POZICE: Jak je to s financováním středních škol teď? Krajské dostávají ze státního rozpočtu dotaci na žáka. A ty soukromé?

BABOROVÁ: Ty z ní dostávají 60 procent, a pokud splní další podmínky, dostávají 90 procent toho, co školy, které zřizuje kraj. Většinou se nestalo, že by je nesplnily. Zbytek vybírají ve formě školného.

ČESKÁ POZICE: Vámi navrhovaná optimalizace tedy nastavovala tvrdší podmínky?

BABOROVÁ: Přísnější. Abychom rozdělili školy kvalitnější a méně kvalitní. My totiž můžeme optimalizovat pouze ve školách, které zřizujeme. Když v nich ale snížíme kapacitu a máme vedle soukromou školu, tak se nám „naše“ děti přesouvají do soukromé školy, kde musejí platit školné. Zároveň tím ale omezujeme prostředky na školství, které kraj získává, protože klesá počet jím zřizovaných škol. A těmito prostředky posilujeme soukromé školství.

ČESKÁ POZICE: Teď konečně rozumím obavám protestujících, že chcete rušit Biskupské gymnázium v Českých Budějovicích a další soukromé školy.

Situace opravdu není tak jednoduchá, abych tady rozhodla, že budu měnit učební osnovy. To je demagogie.BABOROVÁ: Z těch předkládaných materiálů jsme církevní školy zatím vyjmuli, protože jsme nevěděli, jak dopadnou restituce. Kdo bude financovat církevní školy, bylo nejasné. Ale prosím, to všechno byl jen pozměňovací návrh, který se předkládá Parlamentu České republiky. Chtěli jsme vyvinout zákonodárnou iniciativu Jihočeského kraje. Situace opravdu není tak jednoduchá, abych tady rozhodla, že budu měnit učební osnovy. To je demagogie. Stejně jako tvrzení studenta, že jsem si v roce 1987 vymyslela matematický příklad s imperialistickým letadlem. Ani by mě to nenapadlo. V pohybových úlohách jsem vždycky používala osobní a nákladní letadla. Ani si nepamatuji, že by nějaký takový příklad byl v učebnici.

ČESKÁ POZICE: O jaké změny ve školství vám tedy jde? Co je jejich cílem?

BABOROVÁ: To, co jsme prosazovali na zastupitelstvu, nakonec říká i ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba z ODS. Pořád dokolečka opakuji, že jednou nebudeme mít pořádného řemeslníka. Těm starým je 60 let a víc, ale oni musejí ty mladé zaučit. Instalatéři, zedníci, kominíci... My tam máme grantové programy. Ale stipendia zajímají spíš rodiče než děti. Některé děti, které se dnes nabírají na učební obory, kolikrát ani nejsou schopné se pořádně vyučit. Učiliště nemají z čeho vybírat, nemají zaplněná místa. Ale jak tam ty děti dostanou? My je neumíme vyrobit v nějaké továrně. Můžeme sáhnout na gymnázia, snížíme počty tříd, a tím pádem je dostaneme do učebních oborů. Budou přijímací zkoušky. Aby se ty děti připravovaly. Ony tu motivaci fakt nemají. A učitelé, aby byli hodní, tak jim dávají i lepší známky. Někdy je mezi žáky z různých škol i rozdíl dvou stupňů. Až se dostanou na gymnázium, tak si tam s nimi dělejte, co chcete. Špatný pak není učitel, který jim dal jedničku, ale ten, kdo jim pak dá trojku.

ČESKÁ POZICE: Nepřeháníte?

BABOROVÁ: Dát v současné době žákovi nedostatečnou je katastrofa. To neustojíte. Kdybych vám vyprávěla, jak přišla kontrola z ministerstva školství, že dávám žákovi pětku... Seděla jsem připravená s papíry, s písemkami a říkám: Tak se podívejte. A on mi řekl: Vy jste to fakt nepochopila.

Tak tohle se mi před rokem 1989 nikdy nemohlo stát. Když mi někdo argumentuje tím, že děti papalášů mohly studovat a ty ostatní ne, já mám jinou vlastní zkušenost. To záviselo na učitelích. Pokud někdo přišel a pohrozil, a pokud se ten učitel zalekl, a teď to prezentuje, jako že musel, tak já jsem tuhle zkušenost neměla. Na mě neplatilo žádné: Ty, ty, ty!

O členství ve straně

ČESKÁ POZICE: Kdy jste vstoupila do KSČM?

BABOROVÁ: V roce 1978.

ČESKÁ POZICE: Jak jste tu dobu prožívala?

BABOROVÁ: Otec mi zemřel v šesti letech, maminka zůstala s šesti dětmi sama. Chodila jsem na gymnázium Petra Bezruče ve Frýdku-Místku. Vzpomínám si, jak se všude vyplňovala kolonka „původ“. A já jsem nikdy nevěděla, co tam napsat, tak jsem do ní psala „ostatní“. Maminka pracovala někde v zemědělství. Tatínek byl živnostník, měl svoji dílnu. Až na závěr gymnázia za mnou přišel třídní a řekl mi: Proč píšeš „ostatní“? To vypadá, jako bys byla z bůhvíjaké rodiny. Napiš „dělnický“.

Na vysoké škole se možná docela divili, protože jsem byla členem ČHM (Česká hudební mládež – pozn. red.). Ani dnes nevím, jestli to byla nějaká protirežimní organizace. Já jsem tam šla opravdu kvůli hudbě. Mně se líbilo, když tam byl Jaroslav Wykrent, když přišla Maruška Rottrová, zazpívali nám, zahráli. Já byla nadšená. Ještě několikrát na fakultě se mě ptali, co je to ČHM, jestli nejsem členkou nějaké divné skupiny.

Vystudovala jsem s červeným diplomem. Když jsem dělala marxáky, tak jsem se s nimi i hádala. Když jsem slyšela „se Sovětským vazem na věčné časy“, tak jsem se ptala: Vy mi říkáte, že se socialismus a komunismus musí vybudovat na kapitalistické základně, která už má nějakou úroveň, tak mi řekněte, jak to bylo v Rusku? Tam to bylo hned? Ti oponenti, se kterými jsem se hádala, pak po listopadu položili stranický průkaz.

ČESKÁ POZICE: Řešila jste v devadesátém roce, zda v KSČM zůstat?

BABOROVÁ: Řešila. Dokonce jsem to psala i do novin. Věděla jsem, na jakou cestu jdu.

Objevují se fašizující prvky...

ČESKÁ POZICE: V Událostech, komentářích na ČT jsem zaslechla, že uvažujete, že se funkce radní vzdáte.

BABOROVÁ: Nevím, že bych to někomu říkala. Možná, když se mnou mluvil pan novinář z Lidových novin. Říkal, že je proti komunistům, ale to, co se děje, že už zasahuje do soukromí. Když jsme spolu volali, chodil po našem pozemku neznámý člověk a nakukoval do okna, takže jsem vyběhla o poschodí výš. A v tu chvíli jsem redaktorovi řekla, že jsem na dně.

ČESKÁ POZICE: S panem učitelem Rosochou jste nikdy nemluvila?

BABOROVÁ: Já ho neznám. Je škoda, že než sepsal tu petici, nepřišel za mnou a že jsme si nepromluvili. Teď už nevím, o čem bychom si měli povídat. On by mohl dát prohlášení, že se už se mnou nějak domluvil. Já bych ho dala. Ale v tom případě by musel zastavit jakékoliv akce, které jsou nastartovány.

ČESKÁ POZICE: Myslíte tu stávku, která se má konat 22. listopadu?

BABOROVÁ: A to bivakování.

ČESKÁ POZICE: To organizují taky z gymnázia v Třeboni?

Někteří srovnávají komunisty s fašisty. To mě úplně deptá. Protože mám příbuzné, kteří v tom období trpěli, přišli o život.BABOROVÁ: Ne, ti jsou slušní. Ale myslím si, že se přidávají další, až fašizující skupiny. Objevují se fašizující prvky, snaha jedince zdeptat. Takhle se ve třicátých letech dostával postupně k moci Hitler. Někteří srovnávají komunisty s fašisty. To mě úplně deptá. Protože mám příbuzné, kteří v tom období trpěli, přišli o život. Přece němečtí komunisté byli první, kdo upozorňovali: Pozor, je tady fašismus. A proto byli taky zatýkáni.

Taky nechápu, když demonstrují proti obsazení školství komunisty, proč neustále zmiňují moje jméno. V jiných krajích je to taky, ale tam demonstrují proti KSČM. A nejsou tam ta jména. A ještě si vybrali ženskou.

ČESKÁ POZICE: Pokusila jste se pochopit, proč se pan učitel Rosocha komunistické strany v resortu školství tak bojí?

BABOROVÁ: Myslím, že kvůli historii komunistické strany. Ale proč se třeba nebojí KDU-ČSL? Když se podíváme do historie církve, upalování čarodějnic, rok 1620 a pobělohorská doba… Tam je ta historie taky katastrofální a nikdo ji nevyčítá.

ČESKÁ POZICE: Měla jsem na mysli spíš myšlenkový svět komunistické strany, její ideologii. Přece jenom nějaká tendence omezovat vzdělávací a tvůrčí aktivity v sedmdesátých letech, které jsme obě zažily, byla. Znala jsem lidi, vynikající ve svém oboru, kteří museli svá místa opustit, protože nechtěli na některé věci přistoupit. Jestli třeba něco z toho neospravedlňuje petici, kterou pan Rosocha napsal. Ono to „komunistická“ v názvu KSČM přece jen zůstalo.

BABOROVÁ: Víte, oni by stejně pořád říkali „bývalí komunisté“. A já s těmi bývalými komunisty nechci mít nic společného. Možná se všechny tyhle věci děly proto, že tam byli lidé, kteří byli u komunistů. Být komunistou a být u komunistů, to je ale něco úplně jiného. Jenom třeba ten proces s paní Miladou Horákovou, tam si opravdu myslím, že… Ale tam ten tlak odstranit ji, zabít, zřejmě byl tak hrozný…

Víc jsme si říct nestačily. Rozhovor přerušila sekretářka a paní Baborové připomněla neodkladnou povinnost. Je pravda, že už jsme v tu chvíli původně vymezený čas přetáhly.

ČESKÁ POZICE publikovala rozhovor rovněž s iniciátorem jihočeských protestů proti obsazení krajského resortu školství komunisty, třeboňským učitelem Martinem Rosochou.

křivan ale pane Ducar fuj. ale pane Ducar fuj. 19:20 22.11.2012
Ch.Rozruch ... ... jen oprava odkazu a souhlas.  16:26 22.11.2012
křivan školský zákon v platném znění ... 19:14 22.11.2012
Peterczech Já Vás žeru        :-)  18:02 23.11.2012
mengano Zcela souhlasím. Zcela souhlasím. 10:49 21.11.2012
Peterczech AMEN! . 18:10 23.11.2012

Počet příspěvků: 63, poslední 25.11.2012 12:31 Zobrazuji posledních 63 příspěvků.