Ježíšek nadělil Peltovi a spol. stavební parcely

V Černolicích schválili pár dní před Štědrým dnem územní plán. Na pozemcích developerů, včetně šéfa fotbalu Pelty, se nově bude moci stavět.

foto: © ČESKÁ POZICE, Alessandro CanuČeská pozice

Velkorysý vánoční dárek dostal šéf českého fotbalu Miroslav Pelta i akciová společnost Altstaedter Investments. Pouhých pět dnů před Štědrým dnem schválilo zastupitelstvo obce Černolice v okrese Praha-západ územní plán. Snad až na ten kvap před svátky by takováto informace zřejmě nevzbudila žádnou pozornost. Jenže jak Pelta, tak Altstaedter měli na hlasování eminentní zájem. Tím, že byl územní plán schválen, se změnila jejich tamní pole na stavební parcely.

Nemáme důkazy o tom, že by Pelta nebo Altstaedter ovlivnili rozhodnutí těsné většiny černolických zastupitelů. Postup při schvalování územního plánu ale budí – eufemisticky řečeno – rozpaky. Radost Pelty i Altstaedteru z několikanásobného zhodnocení majetku však může být předčasná. Rozporuplné jednání zastupitelstva bude mít totiž soudní dohru.

ČESKÁ POZICE o přípravě územního plánu v Černolicích i o developerských záměrech Miroslava Pelty a firmy Altstaedter Investments psala v sérii článků:

Zopakujme, jaká želízka zainteresovaní v Černolicích drží. Miroslav Pelta spolu s partnery vlastní lány přesahující 26 tisíc metrů čtverečních. Dle oficiálních dokumentů – kupních smluv uložených na katastru nemovitostí – za ně zaplatili dohromady necelých 5,7 milionu korun.

Po prosincovém hlasování zastupitelstva se hodnota aktiv Pelty a spol. vyšplhala na více než 52 milionů korun, tedy na devítinásobekDříve byly parcely vedeny jako ornice, v novém plánu jsou již zakresleny jako stavební pozemky. Jak vyplývá z údajů na realitních serverech, cena metru čtverečního stavebního pozemku v Černolicích přesahuje dva tisíce korun. Po prosincovém hlasování zastupitelstva se tak hodnota aktiv Pelty a spol. vyšplhala na více než 52 milionů korun.

Polepšila si také firma Alstaedter Investments, které patří největší rozvojová plocha. Společnost získala rozsáhlé pozemky v Černolicích a okolních obcích Všenory a Dobřichovice v roce 2007. Za balík parcel zaplatila necelých 1,4 milionu eur, tedy zhruba 35 milionů korun.

Zásadní roli při přípravě návrhu územního plánu Černolic hrál kontrakt, který obec uzavřela v roce 2007 právě se společností Altstaedter Investments. Firma na základě sponzorské smlouvy vyplatila Černolicím deset milionů korun na kanalizaci výměnou za to, že v novém územním plánu budou její parcely zakresleny jako stavební.

Oslovení právníci tvrdí, že nelze zavazovat zastupitele, aby schválili konkrétní změnu územního plánu a toto ustanovení obsažené ve smlouvě je tedy neplatné. Můžeme jen spekulovat, jakou roli sehrála sponzorská smlouva v prosincovém hlasování černolických zastupitelů při schvalování návrhu územního plánu. Tím, že byl návrh schválen, přesáhla hodnota devíti hektarů polí, na nichž hodlá Altstaedter Investments v Černolicích stavět, 180 milionů korun.

Orientační anketa

ČESKÁ POZICE zveřejnila zatím poslední díl černolické ságy začátkem října 2012, tedy v době veřejného projednávání návrhu územního plánu. Tehdy byl proces jeho schvalování na samém počátku. Jak nahlížejí na podobu územního plánu obyvatelé Černolic, bylo možné usuzovat již z ankety, která se v obci uskutečnila koncem září.

Tehdy se více než dvě třetiny respondentů – pravda, lístky vyplnilo jen 32 obyvatel – vyjádřily proti tomu, aby byla pole patřící Miroslavu Peltovi a firmě Altstaedter Investments změněna na stavební parcely. Výsledky ankety byly nicméně pouze orientační a zastupitelé se jimi řídit nemuseli.

K návrhu územního plánu bylo do začátku loňského října podáno 25 námitek a dvě připomínky. V drtivé většině ale měli předkladatelé smůlu. Důvody kritiky návrhu územního plánu a zamýšlené výstavby jsou pochopitelné. Dle oficiálních statistik dnes žije v obci 331 obyvatel. Územní plán umožňuje postavit v obci až sto rodinných domků. Z toho přibližně dvacet jich může vzniknout na parcelách patřících Miroslavu Peltovi a jeho partnerům, dalších zhruba třicet domků pak na pozemcích firmy Altstaedter Investments. Lokalita, na které chce Altstaedter uskutečnit svůj developerský záměr, se nachází v severovýchodní části Černolic a je zcela oddělena od původní zástavby obce.

Stažený návrh

K návrhu územního plánu bylo do začátku října loňského roku podáno celkem 25 námitek a dvě připomínky. V drtivé většině ale měli jejich předkladatelé smůlu. Jak vyplývá z informací zveřejněných na internetových stránkách Černolic, vyhověno bylo pouze pěti námitkám, v jednom případě byla námitka vzata na vědomí. Následně byla provedena „nepodstatná úprava návrhu územního plánu“.

Pikantní na celém procesu je, že jeden ze zastupitelů – Antonín Zdeborský (ještě se k němu vrátíme) – navrhl 6. prosince na jednání zastupitelstva, aby se hlasovalo o schválení územního plánu, a to ještě před zapracováním námitek do návrhu.

Zdeborský sice svůj návrh stáhl, odsouhlaseno ale bylo usnesení, že končí diskuse k územnímu plánu. Vyřčení konečného verdiktu k územnímu plánu se neodsunulo na dlouho. V loňském roce naposledy zasedlo černolické zastupitelstvo 19. prosince. V navrženém programu byl sice zmíněn územní plán, ale tento bod byl zařazen pouze „pro informaci“, nepočítalo se s tím, že se dostane na jeho schvalování.

Důvodem bylo, že ještě před zahájením schůze dorazil na obecní úřad arch se 115 podpisy obyvatel Černolic a s požadavkem na uspořádání místního referenda ve věci územního plánu. Po drobné úpravě starosta obce Jiří Michal organizátorům referenda písemně potvrdil, že návrh na jeho konání je bez vad. Jenže záhy se toto potvrzení stalo cárem papíru.

Jak je to s referendem?

Čtyři ze sedmičlenného zastupitelstva totiž 19. prosince hlasováním rozhodli, že se na program jednání schvalování územního plánu zařadí. Tito čtyři zastupitelé následně zvedli ruku pro jeho přijetí. A osud referenda? Nakonec týmiž hlasy neprošlo, navíc se o něm rozhodovalo až poté, co byl potvrzen nový územní plán.

Zajímavé je, že si obec nechala k otázce, zda lze schvalovat územní plán přímo, nebo zda musí předtím zastupitelstvo rozhodnout o konání referenda, vyčkat na jeho výsledek, a teprve poté hlasovat o územním plánu, zpracovat dvě právní stanoviska.

Schválení územního plánu neznamená pro Černolice zdárný konec jeho několikaleté přípravyV zápisu z jednání zastupitelstva z 19. prosince se píše: „Podle jednoho právního názoru se v této fázi projednávání územního plánu již referendum konat nemůže, protože se jedná o správní řízení. Podle vyjádření legislativců ministerstva vnitra je naopak povinnost zastupitelů nejdříve nechat průchod konání referenda, a teprve poté přistoupit k vydání (schvalování) územního plánu.“

Dle starosty se musí vedení obce řídit názorem ministerstva vnitra, které je dozorovým orgánem nad výkonem samostatné působnosti obcí. Přesto čtyři zastupitelé, kteří schválili územní plán, hlasovali proti konání místního referenda. Jeden z nich, Antonín Zdeborský, před hlasováním prohlásil, že se v této fázi projednávání územního plánu již pořádat referendum nemůže.

Schválení územního plánu neznamená pro Černolice zdárný konec jeho několikaleté přípravy. Organizátoři referenda se totiž obrátí na soud s žalobou na vyhlášení místního referenda a na ochranu před nezákonným zásahem. S postupem zastupitelstva nesouhlasí ani vedení obce a o situaci v Černolicích informovalo ministerstvo vnitra. „Dotazovali jsme se, jak máme postupovat, když byl schválen územní plán, bylo odmítnuto pořádání referenda a jeho organizátoři chtějí napadnout toto rozhodnutí u soudu,“ konstatoval zástupce starosty Pavel Schmidt (TOP 09). Vyjádření vnitra zatím do Černolic nedorazilo.

Kdo jak hlasoval

Zbývá ještě dodat, jak o územním plánu hlasovali jednotliví černoličtí zastupitelé. Pro se vyslovil Milan Macela, bývalý starosta, který v roce 2007 podepsal za obec kontroverzní sponzorskou dohodu s firmou Altstaedter Investments. Doplňme ještě, že Milan Macela je bratrem Luďka Macely, bývalého šéfa komise fotbalových rozhodčích.

Jak bude postupovat Miroslav Pelta či Altstaedter Ivestments v případě, že soud nařídí konání referenda a v něm se obyvatelé vysloví proti jejich developerským plánům?Dalším zastupitelem, který podpořil přijetí územního plánu, byl bývalý místostarosta Antonín Zdeborský. Ten měl na starosti přípravu návrhu územního plánu. Do zastupitelstva byl zvolen za občanské demokraty. Byl členem oblastní rady ODS Praha-západ a předsedou místního sdružení Černolice, které se potýkalo s podezřením, že nabíralo takzvané černé duše. Dle Parlamentních listů nakonec středočeská regionální rada ODS 3. září rozhodla o zrušení černolického místního sdružení. Stejně jako bývalý starosta a jeho zástupce hlasovali ještě dva černoličtí zastupitelé. Současný starosta obce Jiří Michal se zdržel hlasování. 

Zopakujme, že byl schválen územní plán a navrhovatelé referenda se obrátí na soud. Otázkou je, jak bude postupovat Miroslav Pelta či Altstaedter Ivestments v případě, že soud nařídí konání referenda a v něm se místní obyvatelé vysloví proti jejich developerským plánům. Budou se následně na obci hojit za zmařenou investici? Předvánoční spěch se může Černolickým ještě vymstít.