Je ohrožen zdroj informací o životním prostředí?

Bude se rozhodovat o osudu agentury CENIA. V ekologické branži sílí obavy, aby s její reorganizací nezaniklo shromažďování důležitých dat.

Agenturu CENIA náhle opustil dlouholetý kapitán, její ředitel Jiří Hradec. Jeho nástupce má jen roční mandát, pak se prý uvidí. Je to předzvěst konce?

První mračno nad Českou informační agenturu životního prostředí (CENIA) nahnala vicepremiérka Karolína Peake svým seznamem zbytných státních organizací. Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa, coby statutární zástupce zřizovatele, uvažuje, zda agenturu v roce 2013 nepřifařit k Českému hydrometeorologickému ústavu, nebo její agendy zařadit přímo do aparátu ministerstva životního prostředí. Transformace agenturu zřejmě nemine. Chalupa zvažuje i zrušení některých částí agentury.

Všichni se však soustřeďují na finanční prostředky, které CENIA potřebuje ke své činnosti (30 milionů ročně), zatímco velice cenné výstupy jako by nikoho z těch, kteří o transformaci rozhodují, nezajímaly. Slovem se nezmíní, a tak to pojďme napravit.

Evropsky úspěšná agentura

Posláním agentury CENIA je shromažďování, hodnocení, interpretace a distribuce informací o životním prostředí. Všechny dostupné informační zdroje, elektronické verze publikací, včetně odkazů a způsobů, jak využívat prostředků a služeb, které CENIA nabízí, jsou veřejně k dispozici. Bývalá ministryně životního prostředí Rut Bízková činnost agentury hodnotí velmi příznivě. Upozorňuje na mimořádné postavení, kterého pro agenturu dosáhl ředitel Hradec v Evropské agentuře pro životní prostředí (EEA), jež působí při Evropské komisi. EEA pověřila českou agenturu vyhodnocením evropské směrnice o vodě, což Bízková charakterizuje jako mimořádný úspěch. Hlavně však oceňuje strategické a analytické materiály agentury, které považuje za nezastupitelné pro český resort životního prostředí.

Rezignace na soustavné získávání informací a rozhodování podle údajů získaných ad hoc by mohly vést k chybám

V ekologické branži sílí obavy, aby s reorganizací agentury nezaniklo shromažďování důležitých dat. Bývalá ředitelka České inspekce životního prostředí Eva Tylová připomíná, že správně rozhoduje jen ten, kdo má podložené informace o současném stavu. Rezignace na získávání těchto informací a rozhodování podle údajů získaných ad hoc by mohly vést k chybám, které dle Tylové obvykle stojí mnohonásobně víc než systematický sběr a vyhodnocení informací. Přímým důkazem, kam vede absence informací státu, je podle Tylové v případě trhu s lihem metylalkoholová kauza.

V čem je cenná CENIA

V čem je tedy CENIA cenná? Například v jejím Informačním systému odpadového hospodářství najdete mimo jiné údaje o produkci a nakládání s odpady v podnikatelské sféře, v systému komunálního sběru odpadu a nakládání s ním.

„Všichni víme, že pokud v této oblasti něco nefunguje, doplatí na to každý,“ připomíná Tylová a vypočítává: „Buď nás zaskočí hromada odpadů u kontejneru, nebo ilegálně dovezený odpad skladovaný v bývalém kravíně nebo dokonce zapálená hromada odložených pneumatik.“

Dalšími důležitými databázemi CENIA jsou dle Tylové i Bízkové třeba informace o připravovaných stavbách významných pro životní prostředí a posuzování jejich vlivu na životní prostředí či Integrovaný registr znečišťování, v němž jsou evidovány údaje o emisích nebezpečných látek důležité pro rozhodování o investicích do ochrany ovzduší.

Pár slov na odchodnou

Odcházející ředitel: „Agendy, které byly postradatelné, jsou už dávno pryč. Důležité jsou vlastně všechny, které zbyly.“

Agenturu CENIA charakterizuje její dosavadní ředitel Hradec takto: „CENIA funguje jako průřezový neoborový hodnotitel životního prostředí. Její pracovníci dokážou vysvětlit environmentální i socioekonomické souvislosti.“ Hradec doufá, že i když se agentura kamsi rozplyne, zůstanou zachovány její nejdůležitější agendy. „Ty agendy, které byly postradatelné, jsou už dávno pryč. Důležité jsou vlastně všechny, které zbyly,“ upozorňuje.

Proč tedy Hradec odchází, když je přesvědčen o důležitosti agentury? Tisková zpráva ministerstva uvádí, že požádal o uvolnění z čela agentury CENIA proto, aby se na ministerstvu životního prostředí mohl věnovat optimalizaci činností a restrukturalizaci resortu. „Vedení od něj očekává návrhy na zefektivnění vlastních činností ministerstva, odstranění duplicit, administrativní zátěže a snížení budoucích výdajů státního rozpočtu,“ píše se ve zprávě.

Ale jak svůj ochod charakterizuje sám Hradec? „Už jsem začal mít pocit, že jsem na překážku, tak jsem to takhle vyřešil,“ řekl a navázal jinotajem: „Někdy člověk, aby zachránil své dítě, musí skočit sám.“

„Otčímem“ CENIA má na rok být nový ředitel Vladimír Fanta, který začal svou profesní dráhu na České správě sociálního zabezpečení.

Nezanedbatelná douška

CENIA také vydává ročenku životního prostředí, ze které se každý dozví, jak na tom v životním prostředí jsme a kam asi míříme. Ročenka neslouží jen politikům a úředníkům k zasvěcenému rozhodování. Většina těchto informací je k dispozici veřejnosti. „Přístupnost informací je jedním z pilířů demokracie. V současné tendenci informace raději nezískávat spatřuji i určitý záměr. Abychom nemuseli činit opatření či abychom veřejnost zbytečně nezneklidňovali,“ komentuje Tylová.