Jan Kubice udělal pořádný krok k rezignaci

Ministr vnitra ukázal zásadní neznalost Národní evidence účtů. Navíc plédoval pro slučování celorepublikových útvarů kriminální policie.

Ministr vnitra Jan Kubice v pořadu ČT Otázky Václava Moravce podpořil vládní zamítnutí Národní evidence účtů. Mluvil cosi o Velkém bratrovi a o možném zneužití připojením dalších údajů. foto: © repro Česká televizeČeská pozice

Ministr vnitra Jan Kubice v pořadu ČT Otázky Václava Moravce podpořil vládní zamítnutí Národní evidence účtů. Mluvil cosi o Velkém bratrovi a o možném zneužití připojením dalších údajů.

Nikoli policejní prezident Petr Lessy, ale ministr vnitra Jan Kubice udělal pořádný krok k rezignaci. V neděli v pořadu České televize Otázky Václava Moravce totiž ukázal zásadní neznalost Národní evidence účtů.

Navíc zcela bez argumentů plédoval pro slučování celorepublikových útvarů kriminální policie. To navozuje pocit, že jde o pokus mocensky ovládnout kriminální policii vynuceným přístupem k informacím z jednoho postu.

Defenzíva a zmatek

Ministr Kubice veřejně podpořil vládní zamítnutí Národní evidence účtů. Mluvil cosi o Velkém bratrovi a o možném zneužití připojením dalších údajů. Neuvěřitelné bylo jeho vyjádření, že náš bankovní systém je proti organizovanému zločinu v defenzívě. A že oproti jeho (hypotetickým) průnikům do bankovních systémů je vhodnější, aby údaje, kde má jaký občan účet, byly rozptýleny do zhruba 38 bankovních subjektů. Tak si je prý musí organizovaný zločin prohledat jeden po druhém, kdežto průnikem do Národní evidence účtů by věděl hned všechno naráz.

Kubiceho vyjádření bylo natolik zmatené, že nikdo z přítomných nebyl schopný mu položit nějakou upřesňující otázku, kterou by ho dorazil

Problémem je, že spíše než organizovaný zločin potřebují údaje o účtech orgány činné v trestním řízení (a třeba i Národní bezpečnostní úřad). Národní evidence účtů je primárně konstruována k zefektivnění a zrychlení boje proti organizovanému zločinu! Kubiceho vyjádření bylo natolik zmatené, že nikdo z přítomných nebyl schopný mu položit nějakou upřesňující otázku, kterou by ho dorazil.

Tím věc vyšuměla do ztracena. Pokud nebyla záměrem perfektní figura eristické dialektiky, jak mluvit, nic neříci a ještě vzít ostatním chuť na jakékoli pokračování.

Zahraniční praxe

Technicko-ekonomická studie „proveditelnosti možných způsobů řešení zefektivnění systému zjišťování informací z finančního sektoru oprávněnými orgány včetně souvisejících dopadů“, jak ji připravilo ministerstvo financí, přitom obsahuje precizní definici záměru. Argumentuje zahraniční praxí, finančními úsporami a rychlostí vyřizování žádostí a vypořádává všeliké připomínky. A na závěr zdůvodňuje, proč doporučuje optimální variantu.

Návrh ani nerozšiřuje okruh subjektů oprávněných prolamovat bankovní tajemství nebo povinnost mlčenlivosti. Důležité však je, že Národní evidence účtů má obsahovat pouze informace o účtech a klientech příslušných finančních institucí, aniž by obsahovala informace o zůstatku nebo pohybech na těchto účtech.

To, že podobná centrální evidence účtů je potřebná, zjistily už mnohé státy – Francie, Španělsko, Německo, Rumunsko, Itálie. A také se podle toho zařídily. O tom, že tento systém by ke všemu neskonale více šetřil pověst klientů, ČESKÁ POZICE už psala.

To, že podobná centrální evidence účtů je potřebná, zjistily už mnohé státy – Francie, Španělsko, Německo, Rumunsko, Itálie. A také se podle toho zařídily.

Z hlediska současného protikorupčního úsilí se proto Kubice projevil jako kazisvět. Proti něčemu se postavil, nebylo však zřejmé proč, a variantní řešení nenabídl. Zoufalý, přesto dokonalý portrét člena současné vlády.

Kriminální superúřad

Pro některé úředníky není větší slasti než navrhovat, připravovat, provádět a obhajovat rozmanité reorganizace různých resortů. Když se potkají se stejně postiženými politiky, je například pro policii na čas vymalováno. A zločinci mají pré.

Současné rozdělení speciálních republikových útvarů nemusí dokonale vyhovovat. Jen ten, kdo nikdy nesloužil ve výkonu, však může mít dojem, že se reorganizací může něco výrazně zlepšit. To se týká ideje vzniku Národního kriminálního úřadu. Pikantní je – v souvislosti s nutností značného šetření finančních prostředků v policii –, že ministr Kubice řekl, že je pro vznik tohoto superúřadu. A že není důležité, kolik by to stálo!

Federální informační služba (FIS) byla kdysi držena v lůně ministerstva vnitra se záměrem „dokončit její strukturální přestavbu tak, aby nebyla zneužitelná“. Teprve potom měla být osamostatněna. Namítal jsem, že zneužít lze každou strukturu. Dobrý zpravodajec to musí umět, ale nesmí to vůči své mateřské službě udělat, myslel jsem si tehdy naivně. Pointou přitom bylo, že ve skutečnosti byla politickým tlakům ještě poměrně odolná FIS tím otálením k oné zneužitelnosti pomalu přivykána.

Problém koordinace

Jeden celorepublikový útvar kriminální policie se tedy specializuje na finanční a daňovou kriminalitu, druhý na organizovaný zločin a třetí na drogovou problematiku. Ministr Kubice si myslí, že když se tyto útvary nějak „dají dohromady“, že vše bude lépe fungovat. A už od své předvolebně strašidelné zprávy pro poslance v roce 2006 opakovaně prokazuje, že je špatný operativec i analytik. Jinak by si před touto „slučovací“ křečí nejprve nechal udělat analýzu, co ve skutečnosti v meziútvarové spolupráci „drhne“. A nechal by si navrhnout variantní řešení, co s tím.

Zjistil by, že stěhování útvarů, změny organizačních řádů, přeustanovování ve funkcích a další šílenosti jsou právě tím, co policie pro zlepšený výkon opravdu nepotřebuje. Potřebuje něco, co by se dalo nazvat administrativním koordinačním systémem, postaru systémem lustrací v evidenci zájmových subjektů.

Kdyby se podařilo všechny celorepublikové útvary sloučit v jeden, klesla by významně jejich výkonnost

Tím lze dosáhnout stavu, kdy policie nebude pracovat ve velkých organizačních jednotkách, navzdory tomu však jednoduchým, rychlým a bezpečným způsobem zajistí, že policisté nebudou dělat na stejných věcech. Systémově je zabezpečena i hierarchie při předávání poznatků.

Společný informační systém

Kdysi jsem se na toto téma bavil s jedním velezkušeným britským zpravodajcem. Když mi popsal tamní systém evidenční koordinace, podotkl jsem, že stejný systém používaly zpravodajské a bezpečnostní síly „zločinného komunistického režimu“. Pobaveně mi odpověděl: „Tak vymysli něco lepšího!“

Nutno říci, že zmíněný koordinační systém obsahuje pouze jednoznačně definovatelné subjekty a v žádném případě poznatky o nich. Ty se sdílejí pouze v rámci oněch menších, specializovaných útvarů. (A někdy mají operativci vnitřní problémy i s tím, když jde o poznatky opravdu „ostré“.) Kdyby se však podařilo všechny celorepublikové útvary sloučit v jeden, klesla by významně jejich výkonnost, protože by se operativci zdráhali psát své poznatky do společného informačního systému, který by měl poměrně nepřehlednou strukturu přístupových práv.

Současné oddělení specializovaných kriminálních útvarů je vhodné i z toho důvodu, že kdyby se podařilo mafiánsky či mocensky (rozdíly se postupně stírají) ovládnout jednu z nich, byla by ještě naděje, že ostatní útvary budou odvádět dobrou práci a pomohou odstranit nepřijatelný stav i s těmi, kdo jej způsobili.

Ministr Kubice prokázal, že je v podstatných otázkách „mimo mísu“. To mu však nebránilo avizovat, jak si řešení uvedených otázek představuje. Doufejme, že se policisté pochlapí a zaujmou profesionálně obhajitelné stanovisko. K rezignaci by tím měl mít blíže ministr vnitra Kubice než policejní prezident Lessy.

Související články: