Jan Farský – falešný prorok boje proti hazardu

Poslanec a starosta Semil Farský loterijnímu zákonu buď nerozumí, nebo rozumět nechce. Jeho novela k omezení hazardu nepovede.

foto: © ČTK, ČESKÁ POZICEČeská pozice

Když poslanci předminulý týden definitivně „odmávali“ obří novelu zákona o loteriích, její „autor“ Jan Farský se na svých internetových stránkách pochválil: „Hazard v České republice bude konečně jasně zregulován.“ O několik dní později opět na svých stránkách přidal, že boj proti hazardu je úspěšný, a letošní rok dokonce označil za „rok boje proti hazardu“.

Kolik let se mluví o potřebě větší regulace hazardu, o nutnosti zastavit nekontrolovatelný nárůst hazardu v zemi? Kolik let se nic nedělo? A pak ejhle, ve sněmovně se zjeví dvaatřicetiletý starosta Semil, na poslední chvíli vypracuje kolosální všelék a hazardní lobby ostrouhá?

Farský coby Stachanov paragrafů?

Taková pohádka, jakou popisuje sám starosta Semil na osobních internetových stránkách, se hned tak neslyší:

„Pro podání do rozpočtového výboru byl určen termín, který měl uběhnout za několik hodin (šlo o polovinu května letošního roku – pozn. red.). Zásady byly přitom dohodnuty na předcházejících schůzkách, zbývalo jen dát dohromady znění zákona v paragrafech. Tak jsem se vrhnul do přípravy novely vlastními silami. Novelu jsme odevzdávali pouhé minuty před uplynutím termínu, avšak s pocitem naplněné shody.“

Kdyby Farský skutečně za několik hodin sepsal v paragrafovém znění obří novelu, čítající na dvacet stran v textovém editoru Word, chcete-li na padesát tisíc úhozů změn v celkem pěti různých zákonech, pak by byl sovětský hornický geroj Stachanov zapomenut. Skutečnost je však mnohem méně dramatická.

Nebo spíš nosič vody?

Komplexní novele, která by mohla začít platit od 1. ledna 2012, se přezdívá „Suchofar“. Je totiž jen mírně upravenou verzí materiálu, který do rozpočtového výboru přinesl jeho předseda Pavel Suchánek (ODS) již počátkem roku. „Dílo“, které se Suchánek snažil prosadit dokonce již před loňskými parlamentními volbami a které tehdy poslanci shodili ze stolu, vzniklo minimálně rok před Farského heroickým výkonem. A za pilného přispění zejména Sazky a Synotu. Takže jistě nepřekvapí, že novela vyhovuje především velkým hráčům na hazardním trhu, jak vyplyne z detailního rozboru.

Co už nikdo nebaštil Suchánkovi, podařilo se naservírovat prostřednictvím FarskéhoCo už nikdo nebaštil Suchánkovi – ano, tomu, který létal na golf do Dubaje s někdejším šéfem ČEZ Martinem Romanem a pražským lobbistou Romanem Janouškem, jimž navíc kupoval letenky první třídou a platil v hotovosti; tomu, který iniciuje pochybné schůzky mezi vybranými zástupci hazardních provozovatelů a poslanci –, to se podařilo úspěšně naservírovat prostřednictvím neposkvrněného nováčka ve sněmovně Farského.

Povíme si příští rok třeba v červnu, tedy pokud Suchofar podepíše prezident (a nepodepíše-li, převálcují-li jeho veto poslanci), jak se bude dařit nesystémové změny loterijního zákona prosazovat v praxi. Že by však přinášely vyšší míru regulace hazardu než současný loterijní zákon, že by nějak zásadně narovnaly nerovné podmínky na hazardním trhu, nebo byly nedej bože lékem, který povede ke snížení míry hazardu v zemi? Ne, zázraky se v této zemi opravdu nedějí.

Dezinterpretace dezinterpretací?

Podívejme se na Farského novelu prizmatem argumentů jejího autora (podrobně jsme ji analyzovali již dříve v článku Pozor na Suchofar. Novela loterijního zákona ukrývá časované miny.) Dva dny poté, co ji se zapracováním drobných připomínek od Senátu definitivně schválili poslanci, zveřejnil totiž poslanec za TOP 09 a hnutí Starostové na svých webových stránkách přehled nejčastějších dezinterpretací (tedy alespoň dle soudu Farského) „své“ novely a uvedl je „na pravou míru“.

Autor článku považuje za nutné podrobit Farského argumenty kritickému rozboru. Lze totiž bezmezně věřit výkladu člověka, který mírně řečeno neříká pravdu ani ve chvíli, kdy popisuje vznik poměrně zásadní změny tak ostře sledované materie, jako je zákon o loteriích?

(Údajné „dezinterpretace“ a komentáře pana poslance k nim přebíráme ze stránek Jana Farského.)

Dezinterpretace: Zvýšení odvodů na veřejně prospěšné účely (VPÚ) zvýší korupci a jejich zneužívání.

Skutečnost dle Farského: „Novela sjednocuje odvody na VPÚ ze čtyř sazeb na jejich horní hranici 20 procent. Současně stanoví výrazně přísnější kontrolu odvodů na VPÚ: smlouvy o odvodu příspěvku na veřejně prospěšný účel musí schvalovat ministerstvo financí (příp. obce), tyto smlouvy pak budou po dobu pěti let zveřejněny na internetu, což umožní jejich veřejnou kontrolu. Sjednocení sazeb zamezí účelovému dělení firem a umělému snižování odvodů.“

Komentář ČESKÉ POZICE: Sjednocení odvodů skutečně zamezí účelovému dělení firem na menší, což je dle současného znění zákona výhodné, protože čím nižší má provozovatel příjmy, tím nižší je sazba odvodů na VPÚ. Ba co víc, Suchofar povede dokonce ke snížení počtu provozovatelů! Místo redukce množství hazardních přístrojů v zemi však sjednocení odvodů na „dobro“ povede také ke snížení příjmů státu z hazardu. Jak to? Poslanec Farský ve své novele totiž zachovává limitaci správního poplatku – ten činí u většiny druhů hazardu 10 procent z hrubých příjmů, maximálně však 10 milionů. Pro názornost uvádíme příklad:

Při aktuálně platném znění loterijního zákona:

  • Drobný provozovatel videoloterijních terminálů (VLT), jemuž po vyplacení výher zbude za rok 100 milionů. Na správních poplatcích z nich odvede 10 procent, tedy 10 milionů. Dále 1 procento, tedy 1 milion na státní dozor. Zbude necelých 90 milionů, z nichž činí odvod na VPÚ 8 procent, zhruba 7 milionů. Celkové „daňové“ zatížení drobného provozovatele tedy činí zhruba 18 procent. (Hazard není v Česku zdaněn, místo toho provozovatelé odvádějí zmíněné poplatky.)
  • Velký provozovatel VLT, jemuž po vyplacení výher zbude za rok 1 miliarda. Na správních poplatcích odvede z hrubých příjmů nikoliv 10 procent, tedy 100 milionů, ale díky limitu pouze 10 milionů, tedy 1 procento z hrubých příjmů. Za státní dozor zaplatí 1 procento, dalších 10 milionů. Zbude 980 milionů, z nichž činí odvod na VPÚ 20 procent, tedy 196 milionů korun. Celkové daňové zatížení velkého provozovatele: 21,6 procenta.

Při sjednocení sazby VPÚ na 20 procent, jak navrhuje Farský:

  • U drobného provozovatele se zvýší odvod na VPÚ na 20 procent, čímž jeho celkové „daňové“ zatížení vyskočí na 29 procent.
  • U velkého provozovatele se ale nic nezmění, celkové „daňové“ zatížení zůstane na 21,6 procenta. Lze proto čekat slučování menších subjektů.

Sloučí-li se deset firem s hrubým příjmem 100 milionů ročně, do státní pokladny přiteče na správních poplatcích pouze 1 x 10 milionů, a nikoliv 10 x 10 milionů. Stát si pohorší o 90 milionů. Provozovatelům se sice zvýší odvody na VPÚ celkem o 126 milionů korun, ale nezapomeňme, o jaké jde odvody: samy firmy rozhodují, kdo bude jejich příjemcem.

Farský spoléhá na to, že jeho novela přinese přísnější kontrolu těchto odvodů, které v současnosti končí často u nadací, jejichž zřizovateli jsou sami provozovatelé, nebo u neprůhledných občanských sdružení. Farského novela totiž stanovuje, že součástí povolení, které vydá ministerstvo financí, bude i konkrétní specifikace, na jaký veřejně prospěšný účel půjdou odvody.

Ve výčtu možných příjemců peněz na VPÚ jsou ale i fyzické osoby, tedy de facto kdokoli. Mohlo by tak dojít k absurdní situaci, kdy majitel loterijní firmy odvede třeba několik milionů na golfovou přípravu svého dítěte. Není snad ve veřejném zájmu, aby děti sportovali, místo fetování nebo zevlování u automatů? Na rozdíl od právnických, u nichž Farského novela nově znemožňuje personální propojení s provozovatelem, u fyzické osoby žádné omezení neplatí.

Ani následná kontrola skutečného využití prostředků na VPÚ nedává odpovědným úředníkům zrovna kdovíjak ostrý meč. Jak se doslova praví ve Farského novele: „Užití části výtěžku lze doložit zejména účetním dokladem nebo zápisem v účetních knihách, příp. jejich kopiemi nebo čestným prohlášením o užití části výtěžku.“

Dezinterpretace: Novela zhoršuje postavení obcí při udělování licencí pro provozování hazardu na jejich území.

Skutečnost dle Farského: „Novela říká, že obce budou nově účastníkem řízení při povolování loterií a podobných her (loteriemi jsou v tomto případě myšleny zejména hrací přístroje, nikoliv číselné loterie jako Sportka či Loto – pozn. red.) na svém území. Kromě toho budou moci vydat obecně závaznou vyhlášku, která zakáže nebo omezí hazard na celém území obce či v její části. Rovněž budou moci stanovit i provozní dobu heren. Čtvrtina z odvedené částky na VPÚ půjde přímo rozpočtu obce, která hazardem na svém území trpí.“

Komentář ČESKÉ POZICE: Omezovat jakýkoliv hazard na svém území obecně závaznými vyhláškami mohou i nyní, a mohly i v minulosti. Což jasně hned dvakrát v uplynulých třech měsících potvrdil Ústavní soud, když řešil návrh ministerstva vnitra na zrušení vyhlášek Chrastavy a Františkových Lázní.

V praxi to znamená, že obce, které měly vyhlášky omezující i výherní přístroje, jež povoluje pouze ministerstvo financí (zejména videoloterijní terminály), mohou již nyní žádat ministerstvo financí o přezkoumání vydaných povolení na videoloterijní terminály – a pokud by byla povolení vydána v rozporu s vyhláškami, mělo by ministerstvo financí vydaná povolení zrušit.

Farského novela zkracuje platnost již vydaných povolení maximálně na tři roky. Jde hlavně o videoloterijní terminály, které ministerstvo financí v minulosti povolovalo až na deset let (přestože de facto totožné výherní hrací přístroje s mechanickými válci se povolují maximálně na rok!). Jenže Farského novela zároveň dává již vydaným povolením přechodnou dobu tří let, po níž se na tato povolení nevztahují vyhlášky obcí. Takže novela de facto opět vyvolává právní nejistotu – není zcela jasné, jak se bude vykládat vzhledem k nálezům Ústavního soudu. Lze jen těžko očekávat, že by za této situace ministerstvo financí začalo okamžitě přezkoumávat vydané hazardní licence.

A ještě reakce na poslední větu citovaného tvrzení Jana Farského: Skutečnost, že čtvrtina odvodů na veřejně prospěšné účely půjde nově přímo obci, na jejímž území je konkrétní přístroj provozován, zní logicky. Až praxe ale ukáže, zda to není spíše motivační faktor pro obecní zastupitele, až budou potřebovat doplnit obecní rozpočet před volbami, aby bylo například na pískoviště...

Dezinterpretace: Novela ještě zesílí hustou síť loterií v ČR.

Skutečnost dle Farského: „Novela dává obcím možnost ovlivnit řízení při povolování loterií a vydat vyhlášku, která loterie na jejím území nebo jeho části zakáže. Bude na uvážení obcí, kde a jak si loterie ponechají, a bude to jejich zodpovědností.“

Komentář ČESKÉ POZICE: Zesílí hustá síť loterií, nebo nikoliv? Farský to netuší, ani tušit nemůže. Jak se zachovají obce, totiž nelze odhadnout. Odolají možnosti přilepšit svým příjmům? Farského novela ani jedinou svou změnou neznamená, že se sníží množství hazardu v zemi. Pouze „šíbuje“ s rozhodovacími pravomocemi.

Dezinterpretace: Novela nereaguje na nález ÚS, že provoz videoloterijních terminálů (VLT) se má řídit stejnými pravidly jako výherní hrací přístroje (VHP).

Skutečnost dle Farského: „Novela je s tímto nálezem ÚS plně v souladu, podmínky pro VHP a VLT podle ní budou stejné, nález ve věci Chrastavy zůstává platný.“

Komentář ČESKÉ POZICE: Podmínky pro výherní hrací přístroje s mechanickými válci (VHP) a videoloterijními terminály s dotykovými displeji, které jsou napojené on-line na centrální systém (VLT),  stejné nebudou. Farský v § 2 nově definuje videoloterijní terminály a takzvané lokální systémy (tři spojené přístroje). Má to háček: na rozdíl od VHP, u nichž je na jiném místě zákona zcela přesně definováno, jaké jsou maximální možné výšky sázek a výher i jackpotů, u nově definovaných přístrojů toto ve Farského novele stanoveno není!

I nadále bude na vůli ministerstva financí, zda u videoloterijního terminálu v hospodě povolí maximální výši jackpotu třeba deset milionů a maximální sázku na jedno protočení válců na displeji tisíc korun, kdežto u VHP zákon jasně říká, že v hospodě žádný jackpot být nabízen nesmí a maximální sázka na jedno protočení mechanických válců jsou tři koruny. Proč asi byly vloni videoloterijní terminály absolutními vítězi mezi ostatními druhy hazardu co do výše vsazených peněz (vloni do nich bylo v Česku naházeno téměř 46 miliard korun, tedy třetina všech sázek!)?

Dezinterpretace: Novela neřeší zdanění hazardu. / Až bude schváleno zdanění hazardu, bude novela loterijního zákona zbytečná.

Skutečnost dle Farského: „Novela loterijního zákona skutečně neřeší zdanění hazardu, neboť ho vyřeší (a kompetenčně ho má řešit) novela daňového zákona. Drtivou většinu pozitivních změn, které novela loterijního zákona přináší, budoucí zdanění hazardu ale nijak neovlivní, proto je dobře, že byla přijata.“

Komentář ČESKÉ POZICE: Dostali jsme se do absurdní situace. Poslanci na jednu stranu „odmávali“ obří novelu, jejímž smyslem je, jak se praví hned v prvním odstavci novelizovaného zákona, „zajistit, aby provozovatelé loterií a jiných podobných her odváděli stanovený objem peněžních prostředků na veřejně prospěšné účely“. Na druhou stranu ministr financí Miroslav Kalousek „vyhrožuje“, že by se snad zrychleným řízením mohlo stihnout od 1. ledna 2012 zdanění hazardu. Je ale známo, že zdanění hazardu zároveň znamená zrušení odvodů na veřejně prospěšné účely. Takže rozpor se smyslem loterijního zákona, jak ho dle své novely vnímá Farský.

Co tedy zákonodárci chtějí? Odvody „na dobro“? Zdanění? Z hlediska právní jistoty v této zemi je to tragická zpráva.

A propos: I když by zdanění hazardu znamenalo skutečný mezník v historii snah o regulaci hazardu v Česku, autor tohoto článku silně pochybuje, že k němu od příštího roku dojde. Odpor je velmi silný. Například se z kuloárů šíří informace, že pokud zdanění nastane, je všech pět sázkových kanceláří, které mají licenci k provozování on-line sázení u nás, odhodláno přestěhovat své servery třeba na Maltu. A žádné peníze v Česku neodvedou.

Nezapomeňme ani na lobbistickou sílu hráčů, kteří soupeří o Sazku. Zdanění by znamenalo, že vítěz, ať to bude Petr Kellner s Karlem Komárkem, nebo Pavel Tykač, šmahem přijde skoro o miliardu, kterou Sazka odvedla svým akcionářům vloni. (I když samozřejmě za letošní rok by to vzhledem k existenčním potížím loterijního giganta bylo o poznání méně.) Takový výpadek příjmů by hodnotu investice do loterijního giganta výrazně snížil.