Jak vyléčit Evropskou unii. Dvě reflexe přelomového projevu Radoslawa Sikorského.

Polský ministr zahraničí se v berlínském projevu 28. listopadu věnoval budoucnosti EU. Komentují jej Rudolf Kučera a Aureliusz M. Pędziwol.

Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski obhajoval například skutečnou federaci EU podle vzoru USA či dohled Evropské komise nad rozpočty jednotlivých členských zemí unie. foto: © Reuters, ČESKÁ POZICEČeská pozice

Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski obhajoval například skutečnou federaci EU podle vzoru USA či dohled Evropské komise nad rozpočty jednotlivých členských zemí unie.

Projev polského ministra zahraničních věcí Radoslawa Sikorského byl možná nejvýznamnějším příspěvkem k politické diskusi o budoucnosti Evropské unie. Pronesl ho 28. listopadu v Berlíně. S uváženým odstupem se k němu vracíme ve dvou textech, které pro ČESKOU POZICI napsali Rudolf Kučera a Aureliusz M. Pędziwol. Stručný úvod k nim napsal Luděk Bednář.

Jsem přesvědčen, že současný problém Evropské unie není ani ekonomický, ani finanční, ale politický. Evropa má dost finančních prostředků, je bohatá. Obrazně řečeno, je v situaci pacienta s vnitřními potížemi, kterého lze bez problémů vyléčit, ale neexistuje chirurg, který bych chtěl provést operaci. Navíc chirurgové mezi sebou vedou spor, kdo operaci uskuteční. Chirurgové v evropské nemocnici se však nemohou donekonečna přít. Musejí vytvořit operační tým, který napraví politickou chybu ve fungování eurozóny, aby se pacient uzdravil. Pokud to totiž neučiní brzy, pacient zemře.

Právě na tento politický problém se především snažil upozornit Radoslaw Sikorski. (Překlad projevu je k dispozici na webu lidovky.cz.) Sikorski například obhajoval skutečnou federaci v Evropě podle vzoru USA či dohled Evropské komise nad rozpočty jednotlivých členských zemí. Zejména však vyzval Německo, aby se plně ujalo řešení současné evropské krize, již by také mělo z velké části zaplatit. Zajímavé také je, že Sikorski projev pronesl v Německé společnosti pro zahraniční politiku, a nikoli na nějakém oficiálním mezinárodním summitu.

Polský ministr zahraničí Sikorski nepochybně prezentoval stanovisko vlády Donalda Tuska v mezinárodních otázkách

Polský ministr nepochybně prezentoval stanovisko vlády Donalda Tuska v mezinárodních otázkách. Jeho projev byl jistou pozitivní odpovědí na německo-francouzské výzvy k vytvoření evropské (hospodářské) vlády. Podstatné však je, že své návrhy adresoval přímo Němcům, čímž oficiálně uznal převahu Berlína nad EU. Dle něho Německo musí Evropu zachránit před katastrofou, kterou by znamenal rozpad eurozóny, a je jedinou zemí, jež může zabránit dalšímu vyhrocení dluhové krize. Pád eura by přinesl „krizi apokalyptických rozměrů“a největší hrozbou pro bezpečnost Polska není terorismus, německé tanky nebo ruské rakety, ale „německá nečinnost“.

Poláci si - stejně jako všechny ostatní národy střední a východní Evropy - velmi dobře uvědomují, že režimy mohou zkolabovat. Zažili totiž zhroucení komunistického režimu. Lidé na Západě na podobné zhroucení režimu už zapomněli. Pouze osmdesátiletí si pamatují druhou světovou válku, od té doby se vše jen zlepšovalo. Západoevropané jsou paralyzovaní blahobytem, apatií, a proto neprovedou politické reformy, dokud krize nenastane. Západní země jsou paralyzované jako králíci, a proto nedokážou jednat.

Navíc: projekt evropského superstátu je prosazován pod heslem posílení demokracie. K ní je však nutné společenství přesvědčené o společném zájmu. Sikorski v projevu řekl: „Peníze existují, protože existují společenství.“ Nezdá se však, že by vznikalo evropské společenství podobné národnímu.

ČESKÁ POZICE nabízí reflexi projevu a jeho souvislostí z pera dvou autorů.

Analýza Rudolfa Kučery:
Ve vztahu k Německu a EU bychom se u Poláků mohli učit.

Podle předního českého politologa je Sikorského projev na rozdíl od stovek projevů různých evropských politiků třeba analyzovat. Sikorski je totiž jedním z významných polských politiků a vždy měl co do činění s hlavními bezpečnostními zájmy své země. A navíc má úzké vazby na Spojené státy americké.

Článek Marka Pędziwola:
Zrádce národa Radoslaw Sikorski

Polský publicista, spolupracovník ČESKÉ POZICE Aureliusz M. Pędziwol se zaměřil na ohlas Sikorského projevu v Polsku. Vůdce největší polské opoziční strany Právo a spravedlnost Jarosława Kaczyńského projev pobouřil a žádá demisi šéfa diplomacie. Navrhuje ho postavit před Státní tribunál, protože se zpronevěřil polské Ústavě. Ministra zahraničí však bezvýhradně podporuje vládní koalice i obě levicové opoziční strany.

Počet příspěvků: 1, poslední 27.12.2011 07:53 Zobrazuji posledních 1 příspěvků.