Jak svět přichází o řemeslníky

Státní správa si zvýšila svůj komfort na úkor drobných řemeslníků – nutí je podávat hlášení o pracích účtovaných bez DPH elektronicky.

Od 1. ledna 2012 nabude účinnosti novela zákona o dani z přidané hodnoty, která zavádí režim takzvané přenesené daňové povinnosti rovněž u montážních a stavebních prací. Jejich dodavatel – plátce DPH – bude v případě, že jeho odběratelem je rovněž plátce DPH, fakturovat své práce bez daně. Za přiznání a odvod daně bude zodpovědný odběratel. Dodavatel spolu s daňovým přiznáním potom odevzdá hlášení, ve kterém uvede, komu účtoval bez daně a v jaké výši.

A zde nastává problém. Zákon stanoví, že formát a strukturu tohoto hlášení určí správce daně. A Generální finanční ředitelství následně rozhodlo, že dokument půjde podat pouze elektronicky. Tedy prostřednictvím datové schránky či přes internetovou aplikaci ministerstva financí se zaručeným elektronickým podpisem.

Tato povinnost se tedy bude týkat tisíců drobných řemeslníků, podnikajících například jako instalatéři, zámečníci nebo malíři. Pokud si doposud vedli daňovou evidenci v písemné podobě bez použití počítače, budou od nového roku nuceni využívat s finančními úřady elektronickou formu komunikace. Aby tedy úředníci berní správy nemuseli jejich hlášení „přeťukávat“ do počítače, jsou tito řemeslníci postaveni před těžkou volbu – buď si budou muset:

  • zřídit datovou schránku a příslušný program, který jim hlášení vygeneruje do souboru požadované struktury,
  • nebo si zařídit zaručený elektronický podpis a využívat internetovou aplikaci ministerstva,
  • případně si na tuto službu najmout daňového poradce.

Pro komfort státní správy tak bude zatěžován drobný živnostník. A to přesto, že tito lidé by měli být ze společenského hlediska naopak hýčkáni, neboť v drtivé většině stát nijak nezatěžují a platí řádně daně. Jediné, co po státu chtějí, je, aby jim v jejich starání se o sebe samotné nepřekážel a neházel jim klacky pod nohy. Z jejich hlediska se přijaté řešení jeví být nesprávným a neodůvodnitelným.

Je třeba dodat, že tentokrát není chyba na straně poslanců ani senátorů. Zákon totiž tuto povinnost nevyžaduje, jde o rozhodnutí státních úředníků. Mohlo by to ale pro poslance být pro příště poučení – přílišná benevolence zákonů vůči státní správě je někdy ke škodě jejich voličů.

Autor

Tomáš Hajdušek

Tomáš Hajdušek | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Další autorovy články