Jak Rusko infiltruje Západ

Konspirační teorie o Evropské unii jako o nástroji zednářských lóží, jež se snaží zničit tradiční křesťanské hodnoty, spíše oslabují, než posilují důvěru západních občanů v elity a snižují loajalitu ke spojencům. Jejich podpora je tudíž v ruském zájmu.

Vít Kučík 7.7.2014

Vladimir Putin foto: montáž Česká pozice

Vladimir Putin

Na konci června pozdravil ruský velvyslanec při OSN Alexej Komov nacionalisty z italské Ligy Severu za nezávislost Padánie na jejich kongresu od „bratrského ruského národa“. Ve svém projevu zdůraznil, že 90 procent Rusů jsou stejně jako oni bohabojní křesťané, kteří se obávají nárůstu evropského „homosexualismu“, čemuž prezident Vladimir Putin v Rusku zabránil příslušnými zákony.

Své poselství, že je současné Rusko ochráncem rodiny a tradičních hodnot, Komov posílil tím, že vytáhl velikou matrjošku – symbol ruské kultury –, z otce vyšrouboval matku a z ní pak jedno dítko za druhým, až vznikla početná rodina – symbol tradičních konzervativních hodnot. Za toto vysvětlení Putinovy prozíravé politiky Komovovi plný sál italských nacionalistů aplaudoval.

Plán zednářských lóží

Tentýž Alexej Komov se letos v květnu zúčastnil setkání uspořádaného konzervativní katolickou organizací na ochranu nenarozeného života a rodiny ProVita v severoitalském Schiu. Na něm v komornější atmosféře věřícím katolíkům znepokojeným sekularizací moderní společnosti vysvětlil, že nic není náhoda.

Současný rozpad rodiny je plánem mocných zednářských lóží. Usilují totiž o světovládu, k čemuž jim vyhovují atomizovaní a vykořenění lidé.

Dle Komova je současný rozpad rodiny plánem mocných zednářských lóží. Usilují totiž o světovládu, k čemuž jim vyhovují atomizovaní a vykořenění lidé, kteří se pak nechají snadněji zotročit. Snaží se rozložit národní státy, tradiční rodiny a hodnoty, a proto vymyslely projekt nadnárodní Evropské unie a ideologii „homosexualismu“ a multikulturalismu.

Ruský prezident Putin vytvořil proti jejich snahám hráz – svobodné Rusko, poslední baštu zdravých a přirozených hodnot, kde rejdy těchto nečistých sil nemají šanci uspět. Italští katolíci pokyvovali hlavou, že teď dávají smysl, žasli nad obrovskými finančními podporami, jimiž Putin v Rusku zahrnuje početné rodiny, a rozzlobeně je srovnávali s politikou vlastní vlády a EU.

Boj za světový mír

Cílem tajných služeb malých států je získávat informace, které umožňují chránit vlastní zemi. Cílem tajných služeb velmocí je udržet, případně rozšířit své velmocenské postavení; porazit protivníka, který je ohrožuje, nepřímými, nevojenskými prostředky; rozložit jeho vnitřní jednotu, morálku, akceschopnost, bojeschopnost, ekonomickou sílu, loajalitu obyvatel, členství v aliancích.

K těmto snahám bývalá rozvědka Sovětského svazu potřebovala ideologii, která by pravým, podstatně prozaičtějším činnostem a cílům poskytovala krytí. To nemělo být alibisticky průhledné, ale uvěřitelné – mělo vzbuzovat emoce, nejlépe nadšení. Potřebovala ušlechtilou myšlenku, která strhává davy – světový mír. Sovětští rozvědčíci si vyhodnotili, že myšlenkou světového míru na Západě prorazí snáze než standardní komunistickou rétorikou o revolučním osvobození pracujících mas.

Ideologie boje za světový mír se stala ústředním motivem sovětské zahraniční propagandy

Ideologie boje za světový mír se stala ústředním motivem sovětské zahraniční propagandy, přehledně rozdělila svět na ochránce míru, bojovníky za odzbrojení, a na válečné štváče podporované ze zákulisí nelidskými přízraky vojensko-průmyslového komplexu. Miliony lidí se s tímto rozdělením identifikovaly a podle něho jednaly a volily.

Zdravé konzervativní hodnoty

Sovětská tajná služba KGB od začátku šedesátých let 20. století několik desetiletí povzbuzovala centra takzvaného mírového hnutí na Západě. Nelze říct, že by byla zcela v režii KGB, ale sověti je všemožně podporovali. Tam, kde byla slabá, je přiživovali, tam kde neexistovala, se snažili, aby vznikla.

Používali k tomu různé prostředky – od tajného sponzoringu až po nastrčené organizace. Sovětské ambasády byly předsunutými centry této činnosti na nepřátelském území. Prakticky každý sovětský diplomat měl nezveřejňované zpravodajské úkoly a jeho oficiální diplomatický post je jen kryl. Aktivní působení tisíců agentů přineslo za několik desetiletí výsledky.

Masová západní protestní hnutí nakonec přispěla ke stažení amerických vojsk z Vietnamu. „Mírové protesty“ v Evropě několik desetiletí komplikovaly rozšiřování amerických základen, rozmisťování raket, efektivitu jaderných zkoušek, výdaje na vojenský výzkum a novou techniku. Západoevropští míroví aktivisté díky ušlechtilé myšlence světového míru pomáhali naplňovat strategické cíle sovětské generality.

Hlavním motivem ruské propagandistické diverze na Západě je obrana „zdravých konzervativních hodnot“, jako je tradiční rodina a křesťanství

Zatímco hlavním motivem sovětské propagandistické diverze na Západě bylo mírové hnutí, v případě současného Ruska je to obrana „zdravých konzervativních hodnot“, jako je tradiční rodina a křesťanství, či boj proti globalizaci, islámu a pletichám nadnárodních spolků. To je nová ušlechtilá myšlenka, se kterou se mají identifikovat miliony západních občanů, aby mohli nenávidět propagaci homosexualismu, multikulturalismus, nadnárodní organizace včetně EU i nadnárodní (americké) firmy a jejich zboží.

Pokud se Rusko považuje za poslední baštu těchto zdravých konzervativních hodnot a usiluje o sympatie západních občanů, obrací je tím proti všem, kdo jsou vůči Rusku v opozici – poškozuje loajalitu západních občanů k vlastním vládám a aliancím, jejichž jsou členy, zejména EU a NATO. Proč to dělá?

Zájem Moskvy

Rusko je izolované. Z geopolitických důvodů musí být regionální velmocí, jinak by se kvůli své velikosti rozpadlo. Proto neustále šíří svůj vliv za své hranice, přičemž nemá přirozené spojence, jen vazaly. I vztahy s Čínou, jedinou velmocí, jež Rusko v Radě bezpečnosti OSN relativně podporuje, se podobají spíše dočasnému sňatku z rozumu než trvalému přátelství.

Rusko se staví do opozice vůči velmocím, jako jsou USA a evropské země, jež sjednocuje Severoatlantická aliance a další hospodářská a kulturní pouta. Posilování integrace těchto evropských zemí například v rámci EU zvyšuje jejich vyjednávací sílu vůči Rusku, což mu značně nevyhovuje.

V zájmu Moskvy je Evropa rozdrobených a soupeřících národních států, se kterými může uzavírat bilaterální dohody

V zájmu Moskvy je Evropa rozdrobených a soupeřících národních států, se kterými může uzavírat bilaterální dohody – otvírat kohoutky se svými nerostnými surovinami jedněm a druhým je přiškrcovat. Selektivní otvírání a uzavírání přístupu na tyto své surovinové trhy poskytuje Moskvě mnoho možností, jak ovlivňovat či ovládnout takto rozdrobený evropský kontinent.

Sjednocená a silná Evropa je pro Rusko noční můrou již od Napoleonových dob na přelomu 18. a 19. století. Rusko je dnes izolované a zůstane i v budoucnu a jakékoliv sjednocování mimo jeho hranice ho bude ohrožovat.

Role tajných služeb

Ruské tajné služby se proto od poloviny 20. století soustřeďují na rozkládání, nebo přinejmenším komplikování jakéhokoliv evropského sjednocování. K tomu Rusko potřebuje krycí ušlechtilou myšlenku – a ta ochránce konzervativních hodnot ji v současnosti splňuje stejně jako světového míru ve 20. století. Jaké k tomu má důvody? Není to jen přehnané konspirativní vidění?

Na přímé důkazy o současné činnosti ruských tajných služeb si budeme muset počkat až do vzdálené budoucnosti, kdy bude umožněn přístup do archivů, nebo na zlom v dnešním ruském politickém režimu, jako byl pád komunismu, který je otevře dříve. Leccos se však můžeme dozvědět z fungování sovětských tajných služeb KGB a GRU v minulosti – z metod, které používaly ve svých zahraničních aktivitách. Nejlepší informace pocházejí od přeběhlíků či dvojitých agentů, například Stanislava Luneva, Viktora Suvorova či Olega Peňkovského.

Ruské tajné služby se od poloviny 20. století soustřeďují na rozkládání, nebo přinejmenším komplikování jakéhokoliv evropského sjednocování

Lze předpokládat, že současné ruské tajné služby – zejména GRU, která funguje kontinuálně od svého založení Revolučním vojenským sovětem v listopadu 1918 do dneška – využívají stejné postupy a metody, které se osvědčily. To, co se dělo v minulosti, se děje i dnes, navíc díky moderní technice efektivněji.

Vstřícnost evropských nacionalistů

Další důvod vyplývá z odpovědi na otázky:

  • Co pomáhá ruským zájmům, a co nikoliv?
  • Silná a sjednocená Evropa, či rozdrobená do partikulárních zájmů?
  • Úzké spojenectví Evropy a USA, či jejich rozkol, ať už hospodářský či vojenský v rámci NATO?

Konspirační teorie o EU jako o nástroji zednářských lóží, jež se snaží zničit tradiční křesťanské hodnoty, spíše oslabují, než posilují důvěru západních občanů v elity a snižují loajalitu ke spojencům. Jejich podpora je tudíž v ruském zájmu. Příklad ruského velvyslance při OSN Alexeje Komova pak ukazuje, že Putinův režim je aktivně šíří.

Vztah evropských nacionálních skupin vůči Putinovu Rusku je vstřícný, ne-li vřelý. Mají pochopení pro jeho expanzi do „přirozených“ sfér vlivu.

Vztah evropských nacionálních skupin vůči Putinovu Rusku je vstřícný, ne-li vřelý. Mají pochopení pro jeho expanzi do „přirozených“ sfér vlivu a kritizují sjednocování Evropy v rámci EU, její začleňování do dalších nadnárodních organizací či v podstatě jakékoli angažmá USA a NATO v zahraničí. Těmito svými postoji hrají stejnou roli jako „mírová hnutí“ v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století, jež usilovala o stažení nukleárních raket z Evropy, zrušení amerických základen a jaderné odzbrojení.

Zábavné pak je, jak jsou teorie našich národovců okolo Václava Klause, Petra Hájka či Adama B. Bartoše totožné s oficiální ruskou propagandou, kterou prezentuje Alexej Komov. Lze jen doufat, že to dělají zadarmo.

Počet příspěvků: 37, poslední 15.7.2014 06:59 Zobrazuji posledních 37 příspěvků.