Jak Praha 7 chtěla privatizovat prostorný byt po rekonstrukci za pakatel

V souvislosti s privatizací 120metrového bytu bylo podáno trestní oznámení pro podezření z porušení povinností při správě cizího majetku.

foto: © ČESKÁ POZICE, Richard CortésČeská pozice

A pak že je v Praze drahé bydlení! Asi jak kde. Stačí mít štěstí a úspěšně se zapojit do privatizace bytů na Praze 7. Pak vás opravený, 120metrový byt může vyjít na něco málo přes 1,3 milionu korun. Dodejme, že náklady na rekonstrukci, kterou zaplatila Praha 7, se vyšplhaly na téměř 900 tisíc korun. Přestože rada městské části transakci posvětila, na jednání zastupitelstva, které se konalo 3. prosince a jehož souhlas je pro prodej bytu rozhodující, se tento bod nedostal. Důvodem je zřejmě fakt, že na chystaný obchod byla upozorněna policie.

Dle informací ČESKÉ POZICE podal jeden z obyvatel Prahy 7 trestní oznámení kvůli porušení povinnosti při správě cizího majetku. Pokud by se hlasování o prodeji bytu na zastupitelstvu přeci jen uskutečnilo, je pravděpodobné, že by byl obchod schválen. Koalice složená z ODS a ČSSD má totiž v zastupitelstvu většinu. 

Ale vraťme se na začátek září loňského roku. Tehdy rada Prahy 7 schválila, že zaplatí kompletní rekonstrukci v té době prázdného bytu v ulici Nad Štolou.

Jediný zájemce

Jak již bylo zmíněno, náklady se vyšplhaly na bezmála 900 tisíc korun. Podle původní smlouvy měla být modernizace provedena do začátku prosince loňského roku, dodatkem ke smlouvě se ale ukončení stavebních prací posunulo na konec února letošního roku.

O pronájem modernizovaného bytu v atraktivní části Prahy se žádná „bitva“ nakonala. Dle informací ČESKÉ POZICE přišla pouze jediná nabídka.

V polovině dubna vyhlásila městská část veřejnou nabídku na pronájem volných bytů, a to včetně rekonstruovaného bytu v ulici Nad Štolou. Dle podmínek tendru se mohli přihlásit všichni občané s trvalým pobytem na Praze 7. Žadatel nesměl vlastnit či spoluvlastnit žádnou nemovitost určenou k bydlení na území ČR. Jediným hodnotícím kritériem byla výše nabídnutého měsíčního nájemného. Kontrakt byl s vítězem podepsán na dobu neurčitou.

O pronájem modernizovaného bytu v atraktivní části Prahy se žádná „bitva“ nakonala. Dle informací ČESKÉ POZICE přišla pouze jediná nabídka. Nová nájemnice s iniciálami R. D. se koncem května letošního roku podpisem smlouvy zavázala, že bude platit měsíční nájemné 126 korun za metr čtvereční, tedy něco málo přes 15 tisíc korun za celý byt. Ročně by dle této kalkulace získala Prahy 7 z pronájmu bytu necelých 181,5 tisíce korun.

Pouhé čtyři měsíce od vyhlášení vítězky soutěže byl byt zařazen do seznamu nemovitostí, jež se chystají na privatizaci. Mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš tvrdí, že o privatizaci jednotky bylo rozhodnuto již v roce 2001. „Byt byl ke zprivatizování nabídnut tehdejší nájemkyni v roce 2007. Ta však v předepsaném termínu na nabídku nereagovala,“ vysvětlil Vokuš.

O prodeji bytu v ulici Nad Štolou jednala rada městské části Praha 7 dne 26. listopadu. Radní odhlasovali, že jeho majitelkou se stane nájemkyně. Dodejme, že naprosto bez soutěže. Ještě větší rozpaky ale budí cena, za kterou jí rada byt přiklepla. Jak vyplývá z návrhu usnesení pro zastupitelstvo, které rada schválila, byl metr čtvereční vyčíslen na 16 tisíc korun. Modernizovaný byt o 120 metrech čtverečních pak vyšel na bratru 1,3 milionu korun. Jak je to možné? Z celkové částky totiž byla ještě odečtena 30procentní sleva, která měla platit v případě, že kupující uhradí částku jednorázově do konce ledna 2013.

Mluvčí Vokuš tvrdí, že kalkulace vychází ze Zásad postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřených do správy Městské části Praha 7, které schválilo zastupitelstvo v roce 2009. „Tento postup je poměrně standardní, neboť paušální cena je v současnosti uplatňována v rámci privatizačního procesu i v dalších pražských městských částech,“ dodává mluvčí Prahy 7.  

Výhodný obchod? Jak pro koho.

Byty podstatně menší a v horším stavu než ten, který spravuje Praha 7, se v blízkosti ulice Nad Štolou nabízejí k prodeji od 3,8 milionu korun

Shrňme fakta, která o výhodnosti privatizace bytu pro Prahu 7 právě nesvědčí: Městská část investovala do rekonstrukce bezmála 900 tisíc korun. Od června byt pronajala za měsíční nájemné nepatrně převyšující částku 15 tisíc korun. Doposud Praha 7 utržila na nájemném téměř 91 tisíc korun. Rada odsouhlasila odprodej bytu za zhruba 1,3 milionu korun. Zisk z transakce, pokud by proběhla, by nečinil ani půl milionu korun. Stejnou částku by Praha 7 získala z pronájmu bytu za třicet měsíců.

V takovém případě by ale v portfoliu městské části zůstal byt v hodnotě několika milionů korun. Například na serveru Sreality.cz se byty podstatně menší a v horším stavu než ten, který spravuje Praha 7, v blízkosti ulice Nad Štolou nabízejí k prodeji od 3,8 milionu korun.  

Mluvčí Prahy 7 zdůvodňuje nezařazení bodu privatizace bytu v ulici Nad Štolou nikoliv trestním oznámením, ale tím, že vedení radnice dostalo oznámení, že nájemkyně byt neužívá. „Tuto záležitost je třeba důkladně prověřit, protože za předpokladu, že by byl byt kupříkladu pronajímán třetí osobě, mohl by zde být důvod pro výpověď z nájmu,“ upřesňuje Vokuš. Je zarážející, že rada městské části prodej bytu schválila 26. listopadu, přestože neměla relevantní informace, zda nájemkyně v bytě bydlí, či nikoliv.

Jak dodává Vokuš, zastupitelstvo Prahy 7 se bude zabývat otázkou, jak postupovat při prodeji bytů, které byly na náklady městské části rekonstruovány. Aktuální podmínky privatizace tento fakt v prodejní ceně nijak nezohledňují. Proč tedy rada odsouhlasila prodej rekonstruovaného bytu, přestože věděla, že prodejní cena neodpovídá jeho standardu a nepočkala na diskusi v zastupitelstvu?

Další příklad

Připomeňme, že nejde o první kauzu spojenou s privatizací bytu na Praze 7. V polovině září loňského roku schválilo zastupitelstvo odprodej obecního bytu za 692 tisíc korun Miroslavu Fabiánovi (ČSSD), který byl v komunálních volbách v roce 2010 zvolen zastupitelem Prahy 7. Byt obýval od února loňského roku. (Mimochodem, Fabián byl v červnu loňského roku pravomocně odsouzen na dva měsíce odnětí svobody s odkladem na rok.)

Městská část vysvětluje odprodej bytů soukromníkům obtížnou správou nemovitostí a také snižující se příjmovou stránkou rozpočtu. Prostě si privatizací „přilepší“. Opravdu se ale vedení radnice snaží získat maximum?