Jak odklonit sto milionů ve prospěch provozovatelů hazardu

Finanční analytický útvar ministerstva financí podal trestní oznámení kvůli zneužití odvodů z hazardu na veřejně prospěšné účely.

Finanční analytický útvar (FAÚ) ministerstva financí zveřejnil výroční zprávu za loňský rok. A není žádným překvapením. FAÚ v ní mimo jiné popisuje mechanismus, jímž nejmenovaná hazardní firma vyvedla během roku 2011 víc než sto milionů korun hotovostním výběrem. Vtip je v tom, že miliony měly být dle zákona odvedeny na veřejně prospěšné účely, tedy na sport, kulturu, ekologii či jiné „dobro“ (tímto způsobem odváděli provozovatelé hazardu část výtěžku do konce loňského roku, kdy byla zavedena nová pravidla zdanění hazardu). Jenže místo toho onu stovku milionů investovali lidé personálně propojení s onou hazardní firmou do nákupu nemovitostí.

Jaký byl mechanismus „odklánění“ odvodů z hazardu u této konkrétní loterijní firmy? (Její jméno šéf FAÚ Milan Cícer na přímý dotaz serveru Lidovky.cz odmítl zveřejnit s tím, že jeho útvar má „poměrně přísně nastavenou zákonnou povinnost mlčenlivosti a nemůžeme bohužel uvádět přesné identifikační údaje, které by vedly k odkrytí daného subjektu“.) Citujeme z výroční zprávy FAÚ:

Při šetření oznámení podezřelých obchodů několika bank byla provedena analýza finančních toků jedné z loterijních společností, kdy bylo zjištěno, že v průběhu roku 2011 tato odeslala několika příjemcům částku přesahující 100 milionů Kč. Většina finančních prostředků byla okamžitě vyvedena hotovostním výběrem. V dalších případech byly finanční prostředky přeposílány prostřednictvím účtů obchodních společností a v konečné fázi též vyvedeny hotovostními výběry. Disponenti řady účtů, zejména účtů občanských sdružení, byli navzájem personálně provázáni, a to rodinnými, obchodními či místními vazbami. Provedeným šetřením se prokázalo, že rodinní příslušníci byli v jednom případě disponenty účtu čtyř různých občanských sdružení a v druhém případě byli manželé disponenty účtů dokonce osmi občanských sdružení s tím, že jeden z partnerů byl i disponentem účtu předmětné loterijní společnosti. Současně se zjistilo, že finanční prostředky určené na veřejně prospěšné účely byly prokazatelně investovány do nákupu nemovitostí osobami personálně propojenými s loterijní společností. Po vyhodnocení všech aspektů tohoto případu bylo ve věci podáno trestní oznámení.

Do jisté míry však ta zpráva překvapením je. Jen stěží lze uvěřit, že by to byl jediný případ za dlouhé roky, co hazard prostředky „na dobro“ odvádí. Vždyť na podezřelé odvody hazardních firem neprůhledným nadacím či občanským sdružením upozorňují média každoročně na podzim, kdy ministerstvo financí zveřejňuje podrobný seznam odvodů všech provozovatelů hazardu. Že by dosud chyběla i politická vůle se v neprůhledném systému důkladněji „pohrabat“? Maně se v této souvislosti nabízí otázka, proč se do loňského roku jakákoli zásadnější změna loterijního zákona, která by zpřísnila možnosti regulace hazardu nebo měnila odvodové zatížení provozovatelů, dostala na pořad jednání v parlamentu těsně před koncem volebního období... Vzpomeňme léto roku 2010, kdy takový pokus nevratně „zamázl“ svým vetem prezident Václav Klaus.

Nechme však ošklivých spekulací. Aktuální zpráva FAÚ minimálně potvrzuje falešnost argumentu neziskového sektoru a zástupců českého sportu, jímž se oháněli koncem roku, kdy byly schvalovány nové parametry zdanění hazardu (odvody „na dobro“ od letošního roku nahradilo klasické korporátní zdanění a speciální loterijní daň, která je nově příjmem státu a obecních rozpočtů). Tvrdili totiž, že kvůli tomu přijdou šmahem o více než dvě miliardy korun. Případ zmíněný FAÚ – nechce se věřit, že by byl jediný – dokládá, že z této částky je třeba stamiliony odečíst.

Možná je také „předkrmem“ pro kompletní statistiky odvodů „na dobro“ za loňský rok, které by mělo ministerstvo financí zveřejnit opět na podzim. Rok 2011 byl posledním, kdy hazard mohl odvádět peníze na veřejně prospěšné účely dle vlastní libovůle (že se systém neosvědčil, přiznávají i někteří provozovatelé hazardu). Klidně bych se vsadil, že se ve statistikách najdou i další provozovatelé, kteří v závěrečném finiši odklonili prostředky hlavně na účely prospěšné jim osobně. Kéž bych se mýlil!