Jak občanům přiškrtit přístup k informacím

Do návrhu zákona o svobodném přístupu k informacím vpašovalo vnitro tolik obstrukcí, že jeho název bude působit jako anekdota.

Ze žádání informací po úřadech se stane nepříjemné martyrium, tedy pokud projde novela příslušného zákona v podobě, jakou navrhuje ministerstvo vnitra. V případě, že občan po byrokraticky složitém procesu informaci nakonec dostane, bude ji muset tučně zaplatit. Většina navrhovaných změn jako by se řídila základní ideou – co lze zakázat, tak zakázat, a ve zbylých případech žadatele od získávání informací odradit. A když se ani to nepodaří, tak mu to vysokým poplatkem pořádně osolit.

Proti pokusu zglajchšaltovat zákon o svobodném přístupu k informacím protestuje Strana zelených. Bývalá místopředsedkyně Ústavního soudu Eliška Wagnerová z pozice nezávislé kandidátky na senátorku za tuto stranu připomíná: „Účelem práva na informace je veřejná kontrola veřejné moci. Veřejný zájem lze nalézat i v informacích o hospodaření veřejné moci s majetkem, který spravuje. Intenzita tohoto zájmu přirozeně stoupá v dobách, kdy jsou určitým skupinám obyvatelstva dramaticky kráceny jejich příjmy. Je zřejmé, že navržená novela se s těmito již ústavně judikovanými principy míjí.“

Ministr Jan Kubice se při přípravě zákona projevil jako šplhounský žáček, který přehledný domácí úkol od vlády „zlepšit přístup k informacím“ proměnil v košatý soupis neuvěřitelně komplikovaných byrokratických opatření, která jsou vůči původnímu zadání kontraproduktivní. Za takové situace už asi nikoho nepřekvapí, že takřka všechny snaživé změny jsou v neprospěch žadatele. A to i v častých případech, kdy navrhovaná opatření jdou v protisměru vůči judikátní praxi.

Sloučení dvou zákonů za účelem pošlapání jednoho

Do obecného zákona o svobodném přístupu k informacím byl na první pohled logicky vmontován i starší zákon o poskytování informací o životním prostředí. Jenže vinou Kubiceho úředníků cestou ztratil to nejpodstatnější: schopnost prolomit obchodní tajemství i ochranu osobnosti, jde-li o závažné informace o životním prostředí. Takže firma si bude moci vypouštět, co chce, kam chce, a občan, jehož se to může významně dotýkat, se bude moci domýšlet. Zbude mu jen oznámení na kontrolní orgán, nejspíš Českou inspekci životního prostředí, jež může být i zbytečné. Na místě je otázka: kolik vážných přestupků vůči životnímu prostředí se takto ututlá?

Jak si bude moci občan koupit dům v blízkosti výrobního závodu, o němž se nedozví, jaké má emise do ovzduší nebo do vody?Ale nejde jen o přestupky. Jak si bude moci občan koupit dům v blízkosti výrobního závodu, o němž se nedozví, jaké má emise do ovzduší nebo do vody?

Ve viditelném záměru omezit občana i vzorný žáček zapomněl do zákona vpravit rozšíření výčtu povinně zveřejňovaných informací. A co je pro vnitro zejména překvapující, opomenutí zařadit vynutitelnost opravdu zveřejňovat povinně zveřejňované informace. A další nečekaná věc: necitlivost ministerstva vnitra k předcházení korupci. Přece tam, kde je převaha veřejně dostupných informací, se hůř podvádí.

Platy honem znovu pod pokličku

Připomínek k prazvláštně oktrojovanému zákonu je na deset stránek. Alespoň z nich připomeňme, co širokou veřejnost obzvlášť zajímá – platy veřejných osob. Nově by měly být zveřejňovány pouze platy politiků, na které se vztahuje zákon o střetu zájmů. Naopak platy poradců, ředitelů odborů či kabinetů na ministerstvech nebo na úřadu vlády už nikoli.

Nejvyšší správní soud a další instance přitom rozhodly, že nyní musejí být zveřejňovány i platy zaměstnanců v obecních, státních či polostátních podnicích, veřejných školách, zdravotních institucích či v Kanceláři prezidenta republiky. Zkrátka opět postup proti už zavedené soudní praxi, opět proti zájmům občanů. V současné chvíli putuje návrh zákona po ministerstvech v rámci připomínkového řízení.

Zatím se veřejně netuší, jaké připomínky vznesou ostatní ministerstva. Kdyby měl ovšem návrh zákona zůstat v této podobě nebo v podobě blízké, měl by se popravdě přejmenovat na „zákon, jak odradit občany od požadování svobodného přístupu k informacím“.

Počet příspěvků: 2, poslední 22.10.2012 12:24 Zobrazuji posledních 2 příspěvků.