Jak ministři vyzráli na důchodce

Bude-li se česká ekonomika vyvíjet podle předpokladů, důchody neporostou tak jako tak.

Na první pohled to vypadá jako příznivá zpráva – ekonomičtí ministři se ve čtvrtek večer dohodli, že starobním důchodcům se pro příští rok nezmrazí penze, jak navrhoval ministr financí Miroslav Kalousek, ale měly by stoupnout o třetinu růstu reálné mzdy a o třetinu inflace. Pokud se ale ekonomika bude vyvíjet podle dosavadních předpovědí a nezmění se ostatní podmínky valorizace, důchodci nedostanou přidáno tak jako tak.

Jak je to možné? Podle nynějších pravidel, která byla stanovena teprve loni v rámci takzvané malé důchodové reformy, se penze zvyšují ve chvíli, kdy růst indexu spotřebitelských cen (inflace) společně s třetinou růstu reálných mezd dosáhne v součtu dvou procent. A právě v oněch dvou procentech je problém. Ministerstvo financí počítá pro letošní rok s inflací 3,2 procenta a nominálním růstem mezd ve výši dvou procent.

Počítejme společně podle nově navrhovaných pravidel: změna reálné mzdy vychází po odečtení inflace od nominálního růstu záporně (2,0 - 3,2), mzdy tedy reálně klesnou přibližně o 1,2 procenta. Třetina růstu inflace by obnášela necelou 1,1 procenta. Sečteme-li obě tato čísla (-1,2 + 1,1), vyjde nám opět záporná hodnota, která se dvouprocentnímu prahu potřebnému pro valorizaci důchodů neblíží ani náhodou.

Na to, jaká bude skutečnost, si penzisté musejí ještě nějaký čas počkat. Jak přiznal ministr Kalousek, zatím jde jen o politické dohody, z nichž teprve vznikne definitivní materiál. A co jiného ještě ministři vyhandlovali, aniž by věděli, jaké dopady to bude mít na státní rozpočet a peněženky voličů?

  • Sazby daně z přidané hodnoty stoupnou od příštího roku o jeden procentní bod na 15 a 21 procent (původně se obě sazby měly sjednotit na 17,5 procenta).
  • Výdajové paušály zůstanou zachovány, bude však omezena možnost využití daňové slevy a bonusu.
  • Shoda ještě nepanuje na zvýšení daně z příjmu fyzických osob z 15 na 16 procent.
  • Další sazba daně pro vyšší příjmové skupiny pravděpodobně nebude zavedena, majetnější ovšem budou platit z příjmu nad strop sociálního a zdravotního pojištění určité procento jako takzvaný solidární příspěvek. Jeho výše ještě nebyla dohodnuta.

Jisté ale vlastně není vůbec nic, jak naznačil ministr dopravy Pavel Dobeš: „V tuto chvíli není jednoznačná shoda. Bude sumář opatření, bude se ještě koukat na celkovou bilanci toho, jaká je příjmová stránka jednotlivých daní, a následně se můžeme teprve dohodnout.“