Jak často chce Miroslav Kalousek měnit rozpočet?

Ministr financí má pravdu, že lednová predikce vývoje ekonomiky přinese větší jistotu. Nebylo by ale lepší mít více scénářů již dnes?

Tak trochu ve stínu schválení ústavní novely zavádějící přímou volbu prezidenta prošla ve středu v Poslanecké sněmovně i jedna z každoročně nejdůležitějších legislativních norem – zákon o státním rozpočtu na příští rok. Ačkoli šlo o finální hlasování, rozpočet zůstal pouhým konceptem, neboť byl sestaven na základě zastaralé makroekonomické prognózy, jež počítá v roce 2012 s růstem ekonomiky o 2,5 procenta. Přitom se už dnes hovoří v lepším případě o stagnaci.

Takový přístup vlády se pochopitelně nevyhnul oprávněné kritice ze strany opozice. I sám ministr financí Miroslav Kalousek připustil, že zanedlouho přijde s novou verzí založenou na čerstvějších představách o budoucím vývoji domácí i evropské ekonomiky.

„Dnes nemůžeme říct s naprostou jistotou, jak hluboké hospodářské problémy budou, či nebudou reflektovat situaci finanční krize eurozóny. Na základě lednové prognózy, až budeme mířit na méně pohyblivý cíl a budeme mít větší jistotu o skutečném průběhu, budeme pak vědět, k jak hlubokým změnám budeme muset sáhnout,“ obhajoval před poslanci svůj postup ministr.

Čím později, tím blíže realitě

Ponechme nyní stranou, jak vypadají útroby hospodářského plánu na příští rok – stejně se budou záhy měnit, i když celkový schodek ve výši 105 miliard korun by se měnit neměl. Podívejme se však, zda je oprávněný Kalouskův optimismus ohledně toho, že lednová predikce přinese větší jistotu.

K tomu je potřeba zabrousit do minulosti, prostudovat dřívější prognózy ministerských plánovačů a porovnat je s realitou. ČESKÁ POZICE proto nahlédla do archivu průzkumů makroekonomických prognóz, které MF dvakrát do roka sestavuje na základě předpovědí 17 odborných institucí. Pro zjednodušení jsme se zaměřili výhradně na hrubý domácí produkt jako na klíčový, ačkoli ne jediný ukazatel hodnotící kondici celého hospodářství. A co jsme zjistili? Že má Miroslav Kalousek v zásadě pravdu, když tvrdí, že lednová prognóza bude zase o něco blíže realitě. I když…

Předpokládaný a skutečný (v závorce) vývoj HDP v procentech

Datum publikace prognózy2009201020112012
červenec 2009-4,3 (-4,7)0,3 (2,7)  
listopad 2009-5,0 (-4,7)0,3 (2,7)  
květen 2010 1,5 (2,7)2,4 
listopad 2010 2,2 (2,7) 2,0 
duben 2011  1,92,3
listopad 2011  2,11,0

Pramen: ministerstvo financí

Podíváme-li se na předpovědi, které se dělají na více než rok dopředu, zjistíme, že jsou pochopitelně nejméně přesné. Tak například v červenci 2009 ministerstvo financí předpokládalo, že v následujícím roce ekonomika poroste o pouhé tři desetiny procenta. Postupem času, na základě nově přicházejících zpráv a statistických údajů, svou predikci měnilo až na 2,2 procenta v listopadu 2010. Nakonec byl výsledek ještě lepší a hrubý domácí produkt vzrostl o 2,7 procenta.

Možná by se české ministerstvo financí mohlo inspirovat v sousedním Polsku – tam pro jistotu připravili tři varianty rozpočtu na rok 2012To však byla ta veselejší varianta. Teď ale ve světle hroutící se eurozóny hrozí situace opačná. Pro lepší představu – rozdíl půl procenta v dynamice růstu HDP znamená ve finančním vyjádření zhruba osm až deset miliard korun.

Pokud bychom chtěli být jízliví, mohli bychom říci, že tímto způsobem by bylo nutné novelizovat státní rozpočet prakticky donekonečna. A v praxi se tak skutečně děje, i když jen párkrát ročně. Možná by se ale české ministerstvo financí mohlo inspirovat v sousedním Polsku – tam pro jistotu předem připravili hned tři varianty rozpočtu na rok 2012: pro růst 3,2 procenta, pro 2,5 procenta a pro případ recese mínus jedno procento. Schválena byla nakonec prostřední verze, ale pro strýčka příhodu existuje alternativa.

A jak jsme na tom my, budeme také připraveni? Zde je odpověď Kalouskova úřadu: „Ministerstvo financí ve spolupráci s Národní ekonomickou radou vlády zpracovává alternativní scénáře vývoje české ekonomiky a na to navazující opatření k udržení cílového deficitu veřejných rozpočtů. Závěry budou představeny na počátku příštího roku.“ Zaplaťpánbu! Ale přeci jen pozor, situace v Evropě se mění každým dnem...

Počet příspěvků: 1, poslední 16.12.2011 06:05 Zobrazuji posledních 1 příspěvků.