Jack Stack: Firmy nechtějí plýtvat penězi na jednorázovou charitu

Správcem největších nadačních fondů v ČR je Česká spořitelna, která loni zároveň získala cenu Via Bona za filantropii v kategorii ocenění pro velkou firmu. Udělující porota konkrétně vyzdvihla její dlouhodobou a systematickou pomoc drogově závislým, která v Česku obecně nepatří k příliš atraktivním předmětům charity.

Jack Stack. foto: MAFRA - J. ZátorskýČeská pozice

Jack Stack.

O korporátní dobročinnosti nejen České spořitelny poskytl ČESKÉ POZICI rozhovor předseda její dozorčí rady a někdejší generální ředitel Jack Stack.

ČESKÁ POZICE: Výdaje na dobročinnost se v Česku za uplynulých deset let zdvojnásobily a nejrychleji roste charita korporací. Jak si to vysvětlujete?

STACK: Hodně to souvisí s tím, jak se společnost vyvíjí. Zaprvé míra, do jaké je společnost schopna se postarat o potřebné, odráží úroveň její dospělosti. Zadruhé máte v zemi lidi, kteří už jsou velice úspěšní, splnili si sny a více přemýšlí o tom, jak můžou pomoct společnosti. Dělat něco smysluplného, a pomáhat ostatním v dělání něčeho smysluplného, nám všem pomáhá splácet společnosti za výhody, jichž se nám dostalo.

ČESKÁ POZICE: Čeští dárci obecně příliš nevyhledávají málo populární projekty, například na podporu Romů, či složité projekty, jako neziskové „hlídací psy“ občanské společnosti či různé think-tanky. Mají korporátní donoři zvláštní zodpovědnost být v tomto smyslu „dospělejšími“? 

STACK: Nadace České spořitelny si dala do vínku, že „Jsme s těmi, od nichž se společnost odvrací“; to znamená, že se věnuje této „dospělé“ charitě. Neřekl bych, že jde o povinnost korporací tak činit, ale spíš že jde o evoluci dávání. Na začátku jako donor vidíte všechny relativně dobře známá témata, později si uvědomíte, že je to celý soubor dalších oblastí, které také mohou potřebovat podporu, a buď máte odvahu s nimi být, anebo ne. Pakliže ji nemáte a zároveň se dál přidržíte něčeho více „mainstreamového“, je to zcela v pořádku.  

Pokud jde o Českou spořitelnu, součástí její DNA je pomáhat lidem postavit se na vlastní nohy a dosáhnout svých cílů. Takové je poslání spořitelen od začátku 19. století: být s těmi, kdo jsou na okraji a pomáhat jim mít lepší život.

ČESKÁ POZICE: Impuls k uplatňování principu tzv. „společenské odpovědnosti firem“ (Corporate Social Responsibility, CSR) přichází ve zdejších společnostech se zahraničními vlastníky většinou od mateřských firem. I Nadace České spořitelny byla založena v roce 2002, kdy jste byl generálním ředitelem Vy coby „zápaďák“. Převzali od té doby ve firemní charitě iniciativu místní zaměstnanci?

STACK: Věc má tak, že s ohledem na to, co jsem říkal o DNA spořitelen, se nic nemuselo nařizovat shora. Moudrost podporování společnosti a působení jako dobrý korporátní občan byla v České spořitelně vždy přítomna. Po privatizaci a návratu k ziskovosti jsme jen pomohli tomuhle tématu dostat se zpět napovrch a znovu získat někdejší postavení.

Moji kolegové v tomto úsilí nejen pokračují, ale dále ho rozšířili. Nápad věnovat 1,5 miliardy Kč z anonymních vkladních knížek na dobročinnou službu veřejnosti byl pro Českou spořitelnu přirozený, ale buďte si jist, že takový krok je mezi korporacemi zřídkavý.

ČESKÁ POZICE: Korporátní donoři často usilují o „synergii“ mezi svou firemní strategií a tematickými oblastmi, na něž přispívají. Výsledkem je, že stále častěji podporují projekty ve vzdělávání a spolupracují se školami a univerzitami za účelem rozvíjení talentu potenciální pracovní síly. Jak vyvažujete takovouto „charitu ve vlastním zájmu“ s „dospělým“ cílem pomáhat těm, od nichž se společnost odvrací?

STACK: Podporovat vzdělávání obecně je důležité pro budoucnost společnosti jako celku. Nejde o něco „ve vlastním zájmu“, nýbrž v zájmu příštích generací. V České spořitelně máme tu čest být aktivní jak na poli vzdělávání, tak na poli pomáhání těm, kdo žijí na okraji společnosti. Obě tato témata jsou stejně důležitá. Pomáhat potřebným lidem a umožňovat jim, aby dostali druhou šanci anebo žili důstojně je stejně velké téma jako podporovat příští generace společnosti. Česká spořitelna má to štěstí, že je schopná podporovat jak ty, od nichž se společnost odvrátila, tak budování lepší vzdělanostní budoucnosti.

ČESKÁ POZICE: Jak byste popsal rozdíl mezi sponzorstvím a charitou?

STACK: Sponzorství je více spojeno s marketingem. Děláte to především proto, abyste někde měli svoje logo. Charita je více o tom prostě dělat správné věci, často bez očekávání nějakého uznání.

ČESKÁ POZICE: V Česku nedosahuje četnost dárců a množství věnovaných peněz úrovně západní Evropy. Podle některý je problém spíše na straně „poptávky“ než na straně donorů; jinými slovy že české charity nejsou při získávání financí dostatečně aktivní. Vyhledává vaše nadace „dobré skutky“ sama, anebo čeká, až je oslovena?

STACK: Nadace Česká spořitelny má několik dlouhodobých partnerů, které podporuje už řadu let. Má však také zájem o nové partnery v nových oblastech a aktivně je vyhledává. Letos rozdá granty na menší projekty neziskovkám působícím ve stejných oblastech jako ona (duševně nemocní, stárnoucí lidé a osoby se sociálním hendikepem). Nadace Depositum Bonum má pak vlastní projekt - Elixír pro školy -a vyhledává si partnery ke spolupráci. Ať už jde o zemi v západní, střední či východní Evropě, je fundraising těžká práce a časově náročné úsilí.

ČESKÁ POZICE: Řada menších neziskovek si nemůže dovolit zaměstnance, kteří by se věnovali jen získávání financí, anebo mají obtíže najít schopné specialisty, kteří by pracovali za „neziskovou“ mzdu. Máte pro ně nějakou radu?

STACK: Mám pro ně pětinásobnou radu:

  1. Vždycky si udělejte „domácí úkoly“ a mluvte s těmi potenciálními donory, kteří mají podobnou oblast zájmu jako vy. Nežádejte o peníze jen tak nějakou korporaci, protože si myslíte, že je dost bohatá.
  2. Přemýšlejte o přidané hodnotě pro donora – něco víc než umístění loga. Zkuste na ně udělat dojem. Buďte kreativní.
  3. Přemýšlejte o dlouhodobé spolupráci. Firmy nechtějí plýtvat penězi na jednorázovky. Buďte trpěliví a flexibilní k přizpůsobení svých plánů dlouhodobému partnerství.
  4. Zapojte partnera. Usilujte o skutečné partnerství, nejen věnování peněz.
  5. Neusilujte jen o korporátní sponzory, ale mimo to si také sestavte seznam drobnějších individuálních donorů, kteří by třeba přispívali každoročně natrvalo - například v souvislosti s nějakou každoroční akcí.

Počet příspěvků: 1, poslední 19.5.2014 01:38 Zobrazuji posledních 1 příspěvků.