Inspirace Klausem na Slovensku: Státní důchody mají být solidární

Ministr financí Mikloš navrhuje, aby penze z průběžného systému nepřesahovaly průměrnou mzdu. Tratili by lidé s vysokými příjmy.

Prezident Václav Klaus počátkem března ve svém příspěvku k penzijní reformě – volně parafrázováno – napsal: Státem vyplácený důchod by měl být maximálně rovný, tedy v podstatě solidární, nikoliv zásluhový. Přesně tímto směrem míří i nový návrh slovenského ministra financí Ivana Mikloše, který přišel s myšlenkou, aby výše důchodů hrazených z průběžného – státního – pilíře nemohla přesáhnout průměrnou mzdu. Podle slovenského listu Pravda by tím finančně utrpělo přibližně deset tisíc lidí s nadstandardními příjmy, kteří do tamní Sociální pojišťovny odváděli nejvíce peněz.

Miklošův návrh je součástí dalšího úsporného balíčku slovenské vlády, která považuje nynější průběžný systém financování penzí dlouhodobě za neudržitelný. Kvůli neustálému poklesu počtu pracujících a zvyšování počtu důchodců se do něj nevybere tolik peněz, aby to stačilo na vyplácení penzí. Kabinet proto musí dorovnávat deficit ze státního rozpočtu.

Někteří odborníci však varují, že lidé poškození novým výpočtem důchodů by se mohli bránit u ústavního soudu, nebo dokonce u soudu pro lidská práva ve Štasburku. Například ekonom Pavol Kárász ze Slovenské akademie věd spatřuje v chystané změně jen „další Miklošův pokus vyhnat lidi z prvního pilíře“. Podle jiných by mělo jít snižování horní hranice důchodů ruku v ruce se snižováním odvodů, například se zavedením stropu pro platbu sociálního pojištění.

Pozor na zkušenost z Česka!

Slovenský list v této souvislosti připomíná i případ ostravského důchodce, který se obrátil na český ústavní soud se stížností, že mu stát vyměřil ze zhruba 70tisícové mzdy důchod na úrovni 19 procent této sumy. Obvyklý průměr je přitom 44 procent. Soudci dali penzistovi za pravdu, a vláda proto musí od září změnit způsob výpočtu důchodů tak, aby více odrážely právě zásluhovost.

Je tedy otázkou, která koncepce u nás i na Slovensku do budoucna zvítězí – zda Klausova, jež ze státního pilíře vytváří pouhé základní zabezpečení člověka na stáří a všechno navíc nechává na jeho svobodné volbě, či představa ústavních soudců, kteří se domnívají, že státní penze by měly reflektovat nejen solidaritu, ale i zásluhovost. Aktuální návrhy vládnoucích stran v obou zemích se přiklánějí k prvnímu řešení – omezení angažovanosti státu v důchodovém zabezpečení občanů a ponechání velké části odpovědnosti na jejich bedrech v podobě individuálního spoření v penzijních fondech.