Inaugurace krok za krokem. A nebude jich málo!

(Bez záruky za změny, k nimž dojde na poslední chvíli, včetně případných prvků nevídaných.)

 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy foto: © ČESKÁ POZICE, Alessandro Canu, foto ReutersČeská pozice

Inaugurací se ve starověkém Římě nazýval obřad, během něhož se symbolicky přenášela božská síla na ptakopravce (augura). Rituál tedy nepostrádal prvek zázračnosti. Právě na to si čtenář mohl vzpomenout, když se na webu České noviny z provenience ČTK objevil titulek: Mluvčí: Zemanova inaugurace bude obsahovat nevídané prvky.

„Nevídané prvky“ by sváděly k sarkastickým komentářům, jež však nejsou motivem tohoto článku. Ve skutečnosti mluvčí Miloše Zemana Hana Burianová o inauguraci uvedla: „Budou tam určité perličky, které v dřívějších inauguracích nebyly.“

Také detailní protokolární program z konce minulého týdne, který máme k dispozici, hovoří o pátku 8. března podstatně střízlivěji. Přesto inaugurace české hlavy státu jistou magii již z principu nepostrádá. Zahrnuje rituální úkony, jež mimo jiné vyjadřují a připomínají vzájemná postavení mocí a vlivů v zemi, jakož i symbolické prvky hodné promýšlení. Bez záruky za změny, k nimž dojde na poslední chvíli, včetně případných prvků nevídaných, nabízíme předběžnou procházku slavnostním dnem.

Do Hudebního salonu

Ač mnoho lidí dává najevo, že Miloš Zeman není jejich prezidentem (dokonce někteří politici doposud zvažují svou účast na inauguraci), historie a Ústava ČR se na ně málo ohlíží, a tak se ve čtvrtek 7. března minutu před půlnocí rozezní zvony ve svatém Vítu, svěšena bude prezidentská standarta a Hrad se symbolicky uzavře až do pátku 8. března 2013. Tehdy, přesně v 9 hodin se na Pražský hrad dostaví Miloš Zeman v novém obleku tmavě šedé grafitové barvy s vázankou v barvách trikolory.

Mezi přibližně pěti sty pozvanými hosty zaslouží pozornost skupinka hostů čestných. Protokolární pořadí jejich příjezdů, příchodů a odchodů by mělo reprezentovat váhu příslušných hodnostářů, a právě příležitosti jako inaugurace inspirují k přemýšlení: Odpovídá politická realita a konkrétní obsazení postů záměru Ústavy i našim představám? Na II. hradní nádvoří mají tito čestní hosté dorazit v obráceném protokolárním pořadí:

 • Paní Dagmar Havlová, vdova po zesnulém prezidentu Václavu Havlovi
 • Manželé Václav a Livia Klausovi
 • Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský s chotí Helenou Rychetskou
 • Předseda vlády Petr Nečas (bez doprovodu, manželé Nečasovi žijí odděleně)
 • Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová s manželem Vladimírem Němcem
 • Předseda Senátu Milan Štěch s chotí Ivanou Štěchovou

(Dále si dovolíme jmenovat příslušné ústavní činitele už s vynecháním funkcí, možná to vyzní zajímavěji.)

Jmenovaní se nejprve odeberou do Hudebního salonu, kde se od 9.30 hodin u lehkého občerstvení (kávy, čaje a nealkoholických nápojů) setkají s nově zvoleným prezidentem, přítomna bude též jeho manželka Ivana Zemanová a dcera Kateřina Zemanová.

Ve Vladislavském sále

Mezitím se ostatní hosté shromáždí ve Vladislavském sále, z hlediska inaugurace nejvýznamnějším prostoru, který je situován do Starého královského paláce. V 9.50 budou požádáni, aby zaujali svá místa.

Samotný slavnostní ceremoniál – tedy společná schůze Senátu a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a složení prezidentského slibu – a dle plánu též přímé přenosy České televize a Českého rozhlasu (Radiožurnálu) startují v 10.00. Přenos by měly zprostředkovat i velkoplošné obrazovky na třetím hradním nádvoří a Hradčanském náměstí. Co tedy diváci uvidí:

Nejvyšší ústavní činitelé s doprovody přicházejí za zvuku fanfár do Vladislavského sálu v doprovodu náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky plukovníka Zdeňka Jakůbka, a to v pořadí:

 • manželé Štěchovi,
 • manželé Němcovi,
 • Petr Nečas,
 • manželé Rychetští,
 • Zdeněk Jakůbek.

Miroslava Němcová a Milan Štěch zaujímají místa na pódiu, zatímco ostatní místa v první řadě.

O dvě minuty později za zvuku fanfár vcházejí do sálu další tři dvojice:

 • manželé Klausovi,
 • Kateřina Zemanová a Ivana Zemanová,
 • Dagmar Havlová a vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Jiří Weigl.

Za nimi přinášejí důstojníci hradní stráže na modrých poduškách výtisk Ústavy České republiky a insignie nejvyšších státních vyznamenání: Řádu Tomáše Garrigua Masaryka (velkostuha s klenotem a hvězda), Řádu Bílého lva (velkostuha s klenotem a hvězda) a řetěz Řádu Bílého lva. Ukládají je na zvláštní místo u podpisového stolu.

Výtisk Ústavy, na kterou skládá prezident slib, je slavnostní, v kožené vazbě, text je napsaný na ručním papíře na psacím stroji. Jednoduše pojatý, bez příkras. Na tuto slavnostní verzi Ústavy skládal slib v roce 1993 první český prezident Václav Havel.

Průvod graduje historickými prapory a zástavami přinášenými za zvuků husitského chorálu Ktož jsú boží bojovníci. Rozestaví se po obvodu sálu.

Ktož jsú boží bojovníci.

Konečně deset minut po desáté přichází středovou uličkou Miloš Zeman nikoli ještě za zvuků fanfáry ze Smetanovy Libuše, nýbrž slavnostní intrády německého barokního skladatele Valentina Haussmanna (k poslechu na stránkách Supraphonu) a zaujme své čestné místo v první řadě. Na pódium zatím není zván.

První část obřadu kulminuje: čestná stráž přináší do Vladislavského sálu státní vlajku a vlajku prezidenta republiky, doprovod jí obstarává fanfára ze 4. věty 8. symfonie G dur Antonína Dvořáka.

4. věta 8. symfonie G dur Antonína Dvořáka.

Máme prezidenta!

Slovo si bere Miroslava Němcová, jíž připadá role jakési moderátorky. Po úvodní řeči a přivítání hostů vyzývá Miloše Zemana, aby přešel ke stolu na pódiu, na němž leží výtisk Ústavy České republiky. Současně s ním ke stolu přistupuje Milan Štěch. Miloš Zeman pokládá ruku na výtisk ústavy, přečte text slibu, slib stvrzuje podáním ruky Milanu Štěchovi. Usedá ke stolu a podepisuje listinu s textem slibu. Slib prezidenta republiky bude po ceremoniálu uložen v archivu Poslanecké sněmovny.

Společnost Koh-i-noor Hardtmuth nabídla Miloši Zemanovi k podpisování pero, o němž se rozšířilo, že jeho cena činí milion korun. Tuto dezinterpretaci ostatně vyslovil sám Miloš Zeman a nabídku odmítl. Firma posléze musela upřesňovat, že cena pera činí „jen“ 100 tisíc korun a milionovou sběratelskou hodnotu by snad mohlo získat, teprve kdyby jím pan Zeman ústavu podepsal. Výnos by pak mohl teoreticky sloužit k bohulibým účelům...

Podepsáno. V 10 hodin a 20 minut se Vladislavským sálem nese hymna České republiky a synchronicky se nad Prahou rozléhá 21 dělových salv, čímž se občanům dostává kýženého znamení, že země má nového prvního muže.

Jedenadvacet salv není symbolem válkychtivosti, ba právě naopak. Jak uvádí web ministerstva obrany: „Tradice vypalování salv vznikla v 18. století v Anglii, kdy při vplouvání zahraničních lodí do přístavů lodě vystřelily salvy ze všech bočních děl na důkaz, že připlouvají v míru. Poslední 21. rána znamenala ukončení této mírové zdravice. Mnoho států tuto tradici posléze převzalo k slavnostním účelům. Rovněž česká armáda navázala na tuto historickou tradici.“

Dále je na programu asi nejnapjatěji očekávaná epizoda: patnáctiminutový inaugurační projev Miloše Zemana prozatím neznámého obsahu, pronášený od řečnického pultu se znakem prezidenta republiky. „Budu ho pronášet zpaměti, protože ten, kdo své projevy čte, tím dokazuje, že umí číst,“ vyjádřil se na toto téma Zeman.

Pro srovnání připomínáme inaugurační projev Václava Klause z roku 2008:

Závěrečným slovem Miroslavy Němcové se s Vladislavským sálem pomalu rozloučíme, jen snad pro pořádek doplňme, že manžele Zemanovy, kteří odcházejí jako první hned poté, co sál opustí vlajky, tentokrát už vyprovází skutečně fanfára ze Smetanovy Libuše. A slečnu Zemanovou dle protokolárního pořádku tentokrát doprovází pan plukovník Jakůbek.

Fanfára z Libuše.

Mezi generály

Navzdory mírumilovným signálům bude od toho okamžiku Miloš Zeman také vrchním velitelem branné moci, a tak zatímco se většina hostů se odebere občerstvit do Španělského sálu, prezident s chotí zamíří do sálu Společenského, kde se pozdraví s generalitou Armády České republiky. Její příslušníky jim představí náčelník generálního štábu generálporučík Petr Pavel.

Poté se společnost přesune na III. nádvoří k vojenské přehlídce. Tato zhruba patnáctiminutová pasáž inaugurace se traduje od roku 1934 a letos se jí má zúčastnit 240 vojáků. Úderem jedenácté se dostaví jejich vrchní velitel a následuje státní hymna.

A potom předpisově: V doprovodu náčelníka generálního štábu přejde prezident na čelo jednotek, velící důstojník mu podá hlášení a Miloš Zeman provede v doprovodu náčelníka generálního štábu přehlídku. Nato z tribuny pozdraví vojáky („Vojáci, nazdar!“ – „Zdar!“). Do útvaru se za tónů husitského chorálu zařadí historické prapory a prezident povolí slavnostní pochod.

Epizoda duchovní

Prezidentský pár se odebere do Katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha, kde má podle plánu položit květiny k ostatkům svatého Václava.

Původně se objevovaly se informace, že součástí inaugurace by měla být i krátká pobožnost, program z minulého týdne ji však neuvádí. Na toto téma jednal Miloš Zeman s pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou, který nově zvoleného prezidenta navštívil. „Při té příležitosti jsem panu kardinálovi sdělil, že jsem pokřtěný římský katolík. To za prvé. A za druhé, že jsem byl v asi deseti letech biřmován na jméno Karel. Takže ti, kdo říkali: volíme Karla, volili správně,“ komentoval setkání Miloš Zeman.

O tom, že by se konalo Te Deum, se nyní podle arcibiskupství nejedná. Návštěva katedrály je ostatně plánována na 11.15 a již v 11.45 je na programu další díl.

Ach synku, synku

Špalírem historických zástav projde prezidentský pár a čestní hosté na Hradčanské náměstí k soše T. G. Masaryka v nadživotní velikosti. Manželé Zemanovi k ní položí věnec, další čestní hosté květiny, k tomu trubač hradní stráže provede tradiční večerku.

Večerka v provedení vojenském…

… a zde večerka (skladba Il Silenzio) v provedení půvabném:

Sbor zazpívá státní hymnu a poté „Masarykovu“ píseň Ach synku, synku.

Ach synku, synku v podání Jarmily Novotné a Jana Masaryka z roku 1942.

Dále je psáno, že na Hradčanském náměstí prezident pozdraví občany, avšak proslýchalo se, že by mezi ně také mohl vyjít, v závislosti na tom, zda by převažovali jeho příznivci či odpůrci. O příznivce by nouze být neměla, neboť na inauguraci se údajně chystá několik set členů a sympatizantů Strany práv občanů – Zemanovci. Její předseda Vratislav Mynář ČESKÉ POZICI řekl, že pro členy SPOZ je připraveno 21 autobusů. „Vše je hrazeno z centrály,“ dodal. Pokud jde o občerstvení, Hrad zajišťuje toalety a stánky s občerstvením. „Pro lidi bude připraveno občerstvení – párky, limonády a tak dále. Za lidové ceny,“ upřesnil Mynář.

Příliš času však dle protokolu Miloš Zeman už mít nebude, neboť mezi 12.15 a 14.00 má povinnost obědvat s čestnými hosty v Zrcadlovém sále. A pak to na Pražském hradě, který bývá někdy uváděn jako nejrozlehlejší obydlený hrad křesťanského světa, začne naostro.