I advokáti hřeší

Za posledních téměř deset let bylo za kárné prohřešky potrestáno v ČR více než 650 advokátů. Sankce jsou většinou mírné.

foto: © ČESKÁ POZICE, Richard CortésČeská pozice

Více než třinácti sty takzvaných kárných žalob se od roku 2002 zabývala Česká advokátní komora (ČAK). Z toho se do stavu „pravomocně rozhodnuto“ dostalo více než 1250 z nich. Z informací, které ČAK poskytla ČESKÉ POZICI, vyplývá, že s nějakou formou trestu – většinou se symbolickou pokutou či jen s napomenutím – skončilo přes 650 advokátů.

Počet případů kárných provinění advokátů v České republice je v uplynulých deseti letech až na mírné výkyvy stabilní. Navzdory tomu, že počet advokátů a koncipientů stále mírně roste – loni poskytovalo v České republice advokátní služby více než dvanáct tisíc lidí. V průměru se takzvaných kárných žalob sejde každoročně na stolech speciálních senátů ČAK sto padesát. Jen zhruba o 30 se jejich počet v posledních letech zvýšil oproti začátku tisíciletí.

Nejčastější prohřešky

Kárnou žalobu si od ČAK vyslouží advokát nebo koncipient, jenž poruší zákon o advokacii nebo jiný stavovský předpis. Například tím, že poskytuje právní služby oběma stranám sporu nebo poruší povinnost mlčenlivosti. Případně vzal případ, kdy by mohl znalosti z jiné kauzy využít v nové situaci. Nebo udělá chybu, jež jeho klienta definitivně připraví o možnost procesní obrany v kauze, či zpronevěří peníze z advokátní úschovy.

Většina advokátních přešlapů spočívá v nedostatečné komunikaci s klientyPosledního případu, jenž patří mezi nejhorší prohřešky advokátů a zároveň zakládá trestněprávní odpovědnost, je dle mluvčí ČAK Ivy Chaloupkové mezi všemi pochybeními relativně nejméně. Majorita advokátních přešlapů prý spočívá spíše v nedostatečné komunikaci s klienty.

Ve veřejně dostupných vydáních Bulletinu advokacie byly v rubrice Z kárné praxe uveřejněny třeba anonymizované případy advokáta, jenž ČAK včas neinformoval, že začal být trestně stíhán, nebo dalšího, který v exekučním řízení zatajil před klientem inkaso vymožené peněžní částky ve výši jedenáct tisíc korun. Za to dostal od ČAK pokutu 30 tisíc korun. Provinil se také advokát, jenž si ponechal na úhradu své odměny peníze, které mu klient původně dal kvůli nakonec neuskutečněnému předběžnému opatření.

Advokátů, kteří jsou členy takzvané kárné komise, má ČAK přibližně sto. O jednotlivých případech rozhodují tříčlenné senáty.

Definitivní stop pro 84 lidí

Od roku 2002 skončilo zastavením řízení nebo zproštěním žaloby 457 případů. V dalších situacích sice senáty rozhodly o vině, ve 142 případech se však uchýlily k takzvanému upuštění od potrestání. Neboli dotyčný byl sice shledán vinným, ale bez sankce.

Zákon o advokacii rozlišuje pět takzvaných kárných opatření, jež byla provinilým advokátům a koncipientům za jejich přešlapy udělena. Kárné senáty vyčerpaly celou škálu možností, některé formy „trestu“ ale výrazně preferovaly před ostatními.

„Napomenutí“ se dočkalo 168 advokátů. Totéž potrestání, ale veřejně (ve Věstníku ČAK) postihlo pouze dva lidi. Nejvíc provinilců dostalo pokutu (374), jejíž maximální výši pro advokáty zákon omezuje na stonásobek minimální měsíční mzdy – na 800 tisíc korun. U koncipientů je výše tohoto trestu limitována na 20násobek – 160 tisíc korun. Dle dostupných informací se většinou ukládají pokuty, které jsou spíš na spodní hranici možné škály.

Dočasně nemohlo advokacii vykonávat 29 lidí. Nejhoršího kárného opatření, vyškrtnutí ze seznamu advokátů nebo koncipientů – ukončení advokátní praxe –, se dočkalo 84 lidí.

Počty kárných řízení

 200220032004200520062007200820092010Celkem
Nerozhodnuto000000151622
Rozhodnuto nepravomocně0211120123958
Rozhodnuto pravomocně1321251441381311621671521051256
Celkem žalob1321271451391321641681691601336

 

Způsob řešeníPočet
Zastavení řízení285
Zproštění žaloby172
Upuštění od sankce142
Napomenutí168
Veřejné napomenutí2
Pokuta374
Dočasný zákaz činnosti29
Vyškrtnutí ze seznamu advokátů84
Celkem1256

Pramen: Česká advokátní komora, stav k 30. červnu 2011.