Hrozí Česku sankce Evropské komise kvůli znečištěnému ovzduší?

Sdružení Čisté nebe si stěžovalo eurokomisaři Potočnikovi na přesah imisních limitů v Moravskoslezském kraji. Dle něho se o případu jedná.

Jan Charvát 4.8.2013

foto: © ČTKČeská pozice

Svérázným způsobem se pokusilo vyřešit problém znečištěného ovzduší občanské sdružení Čisté nebe, které proti němu bojuje v Moravskoslezském kraji. Dlouholeté apely sdružení na českou vládu a ministerstvo životního prostředí příliš nepomáhaly, a proto letos v červnu jeho členové napsali dopis eurokomisaři pro životní prostředí Janezu Potočnikovi, ve kterém mu problém regionu popsali a požádali ho o pomoc.

Ostravsko patří k nejznečištěnějším oblastem nejen v České republice, ale i v Evropě. V Ostravě-Radvanicích byl například letos roční 35denní limit pro legální překročení hodnot škodlivin vyčerpán už 18. února. Od té doby mnoho dní obyvatelé Ostravy dýchají jedovaté látky v rozporu s evropskými zákony.

dopisu Janezu Potočnikovi

„Společně s nedalekým jihem Polska se zcela vymykáme evropskému průměru a co se týče ovzduší patříme mezi nejznečištěnější části Evropské unie. Trápí nás především poletavý prach (PM10, PM2,5) a benzo(a)pyren. Znečištěné ovzduší má dalekosáhlé dopady na zdraví obyvatel regionu. Ať už se jedná o zvýšenou nemocnost dětí, astma, zvýšenou kardiovaskulární úmrtnost až po negativní vliv znečištění na prenatální vývoj plodu či změny lidského organismu na úrovni DNA. Podle nejnovějšího výzkumu Akademie věd České republiky bude současné znečištění ovlivňovat populaci i příštích 20 až 30 let.“

Bude ČR čelit sankcím?

Potočnikova odpověď přišla nedávno do pobočky sdružení. Eurokomisař v ní konstatuje, že si je dlouholetého překračování zákonem stanovených imisních limitů v Moravskoslezském kraji vědom a hodlá proti České republice podniknout právní kroky. „Evropská komise iniciovala právní postup proti České republice za nedodržení limitních hodnot pro prachové částice PM10 v několika zónách, ve kterých jsou překračované hodnoty, a to v průběhu několika let, včetně Moravskoslezského kraje. Případ je v projednávání,“ píše Potočník v dopise.

Stížnost eurokomisaři Potočnikovi lze chápat jako zoufalou žádost lidí žijících v silně znečištěném regionu o pomoc, které se jim od českých úřadů nedostává

Kamila Plocková ze sdružení Čisté nebe však neočekává, že by Česku v dohledné době hrozily sankce. Evropská komise totiž na základě zkušenosti v této oblasti zatím spíše členským zemím Evropské unie doporučuje a apeluje na jejich dodržování limitů, než aby je pokutovala. Ve změnu však Plocková doufá díky právě připravované revizi politiky v oblasti ovzduší.

„Evropská komise v rámci takzvaného Roku ovzduší připravuje úpravu v této oblasti a očekává se, že by mohla obsahovat i možnosti sankcionování států, které svým obyvatelům nejsou schopny zajistit čistý a zdravý vzduch,“ uvedla Plocková pro ČESKOU POZICI. Kromě toho nová úprava pravděpodobně bude obsahovat i další zpřísnění limitů pro znečišťující částice, protože v současnosti nedosahuji hodnot, které doporučuje Světová zdravotnická organizace (WHO).

Nelze očekávat, že by Potočnik problém znečištěného ovzduším jednou provždy vyřešil. A nevyřeší jej ani žádné sankce. Má totiž více rozměrů a je třeba jej řešit na úrovni nejen evropské, ale především národní, regionální a místní. Stížnost adresovanou eurokomisaři však lze chápat jako zoufalou žádost lidí žijících v silně znečištěném regionu o pomoc, které se jim od českých úřadů nedostává. Ministerstvo životního prostředí a další úřady, jejichž úkolem je zajistit obyvatelům zdravé prostředí k životu, by však mohla tato snaha alespoň přimět k zamyšlení, zda provedly všechna dostupná opatření ke zlepšení situace.