Hnutí Duha navrhuje, jak navázat na program Zelená úsporám

Na Zelenou úsporám by mohl navázat Program energetické nezávislosti. Dle Hnutí Duha bychom ušetřili 39 miliard korun ročně na energiích.

Čestmír Klos 24.2.2011

Někteří architekti jsou stále nepoučitelní a stavějí domy s nadměrnou spotřebou energie – v zimě na vytápění, v létě na chlazení. foto: © ČESKÁ POZICEČeská pozice

Někteří architekti jsou stále nepoučitelní a stavějí domy s nadměrnou spotřebou energie – v zimě na vytápění, v létě na chlazení.

Programu Zelená úsporám se podařilo zainteresovat tisíce občanů na zateplování domů a bytů, na výměně uhelných kotlů za systémy na biomasu a na dalších úsporných opatřeních. Ani více než dvacetimiliardový balík korun však není bezedný. Na mnoho zájemců o dotační podporu se nedostalo a program se dostal do úzkých.

Stát by neměl tento zájem o investování do energetických úspor promrhat. Jedno z východisek nabízí Hnutí Duha: podle jeho představ by vláda měla zřídit návazný Program energetické nezávislosti, který by pro dotace občanům disponoval šestnácti miliardami korun ročně.

Dlouhodobým finančním zdrojem programu by měly být peníze získané z prodeje emisních povolenek. Dosud jsou povolenky připisovány emitujícím podnikům zdarma a systém nákupních aukcí začne až v roce 2013, proto bude nutné období mezi ukončením Zelené úsporám a zahájením aukcí překlenout. Jako překlenovací injekci pro podporu zateplování navrhuje Duha vládě využít část letošních zisků Skupiny ČEZ. „Dividendy elektrárenské společnosti vznikají z peněz, jež české domácnosti musí platit za elektřinu. Stát by je rodinám vrátil tím, že jim zateplením domů a bytů pomůže snížit účty za energii,“ odůvodňuje svůj návrh Hnutí Duha.

Cílem programu by byla nejen pomoc občanům, ale především snížení nechtěné závislosti na dovozu zemního plynu z Ruska a na těžbě v českých povrchových dolech. Ze studie, kterou si Duha nechala zpracovat u konzultační společnosti Porsenna, vyplývá, že Česko může zateplováním ušetřit bezmála dvakrát víc paliva, než kolik by získalo prolomením těžebních limitů na Mostecku.

Úspora a la Porsenna

Odhad potenciálních úspor dle studie společnosti Porsenna:

  • U 1,4 milionu rodinných domů lze celkově ušetřit 55 tisíc terajoulů energie při vynaložení pěti set miliard korun
  • U 1,2 milionu bytů v panelácích 16 tisíc terajoulů za sto třicet miliard.
  • U milionu nepanelových bytů by úspora činila 18 tisíc terajoulů po vložení sto dvaceti miliard korun.
  • Celkový potenciál úspor ve sféře bydlení je 89 tisíc terajoulů při celkových investicích ve výši 750 miliard korun.

Jaké by byly úspory ve spotřebě primárních zdrojů, kdyby snižování spotřeby postupovalo naznačeným tempem?

  • Spotřeba uhlí by se do roku 2020 snížila o 1,3 milionu tun a do roku 2050 o 4,5 milionu tun.
  • Spotřeba zemního plynu by do roku 2020 poklesla o 420 milionů metrů krychlových a do roku 2050 o 1,42 miliardy metrů krychlových.

Reálný potenciál úspor by se tak realizoval nejpozději v roce 2050. Zmíněným postupem by program umožnil zateplit většinu budov v zemi – v klidu, jak si představuje Hnutí Duha: „Rok po roku, dům po domu.“

Protože v této zemi se ani uvážlivým iniciativám nevládních organizací nedopřává často sluchu, je dobré si připomenout jeden ze závěrů slovutné Pačesovy komise: „Kdyby vláda využila všech příležitostí k zateplení domů a výroby tepla z obnovitelných zdrojů, nebudeme potřebovat k vytápění žádný zemní plyn ani uhlí.“

Počet příspěvků: 4, poslední 3.3.2011 04:04 Zobrazuji posledních 4 příspěvků.