Hned vedle Staroměstského náměstí se rozjíždí stavební byznys

Pražský magistrát znovu otevřel možnost výstavby bytového, hotelového a obchodního komplexu v historickém centru Prahy.

Marie Reslová 1.3.2013

Zůstanou po památkově chráněných domech jen kulisy, nebo je čeká citlivá rekonstrukce? foto: © ČESKÁ POZICE, Alessandro CanuČeská pozice

Zůstanou po památkově chráněných domech jen kulisy, nebo je čeká citlivá rekonstrukce?

Co spojuje Sixtův dům, Dům U Černého slunce a Dům U Zlaté koruny v bezprostřední blízkosti Staroměstského náměstí v Praze? Jejich historie sahá do 13. nebo 14. století, mají statut kulturní památky a největší z nich už dvacet let chátrá. Spojuje je také jméno společnosti Akroterion – dva z nich vlastní a Dům U Černého slunce a další tři nemovitosti v ulicích Celetná, Železná a Kamzíková získala do dlouhodobého pronájmu od pražského magistrátu. V neposlední řadě je spojuje záměr vybudovat z nich v samém historickém jádru metropole hotelový, obchodní, ubytovací či bytový komplex. K tomu se zase pojí spletitá historie smluv o pronájmu a stavebních povoleních, která sahá do devadesátých let minulého století.

Vloni v září tato historie znovu ožila. Jaká je nyní naděje, že se památky nevyčíslitelné historické hodnoty podaří zachránit? ČESKÁ POZICE se vydala po stopách developerského projektu v srdci historické Prahy, v němž se kdysi objevilo i jméno hotelového řetězce Ritz-Carlton, a pokusila se zjistit, jaké má nyní šance na úspěch.

Na počátku byl hotel

Již v roce 1996 získala akciová společnost Hotel U Sixtů stavební povolení k radikální rekonstrukci Sixtova domu. Kromě něj zahrnovalo ještě tři domy v Železné a Kamzíkové ulici. V roce 2003 přešlo vlastnictví akciovky Hotel U Sixtů na společnost Akroterion, s. r. o., která dosud nerealizovaný projekt převzala. Vznikl také záměr takzvané druhé etapy, která se týkala především zapojení domu U Černého slunce v Celetné 8 do velkého hotelového komplexu, jehož nájemcem měl být řetězec Ritz-Carlton. Ta nikdy povolena nebyla.

Vědecká rada Národního památkového ústavu, která záměr investora v roce 2003 posuzovala, jej jednomyslně odmítla. A dokonce se vyjádřila, že považuje za vhodnou i revizi rozhodnutí z poloviny devadesátých let. Vadilo jí spojování historických domů a parcel, zásadní změna využití historicky obytných domů, vystěhování obydlených objektů a destruktivní dopad navrhované přestavby na kulturně historické hodnoty dotčených památek i celek Pražské památkové rezervace.

Historii zamýšlené přestavby domů v blízkosti Staroměstského náměstí na hotelový komplex detailně popsal již v roce 2004 ve Věstníku Klubu za starou Prahu Richard Biegl z Ústavu pro dějiny umění Univerzity Karlovy. Už tehdy označil stav Sixtova domu, v němž původní investor v devadesátých letech provedl bourací a výkopové práce, za kritický. Dodejme, že Akroterion, který projekt v roce 2003 převzal, v uplynulých deseti letech prakticky žádné opravy neprováděl.

Pronájem do roku 2081

Na deset let záměr usnul. Nyní má ale společnost Akroterion znovu šanci vlastní či dlouhodobě pronajaté nemovitosti nedaleko Staroměstského náměstí zhodnotit. Již vloni 4. září se rada pražského magistrátu usnesla, že v domech a dvorech mezi ulicemi Celetná, Kamzíková a Železná by mohl do pěti let vzniknout „hotelový a/nebo obchodní a/nebo ubytovací a/nebo bytový komplex“. Projekt dle plánku v příloze usnesení zahrnuje rekonstrukci a nové využití šesti výše zmíněných domů v centru Pražské památkové rezervace s ochranou UNESCO.

Domy, které se mají stát součástí plánovaného hotelového, bytového a obchodního komplexu:

Celetna
č.p. 551, Staroměstské nám. 17, dům ve vlastnictví magistrátu, pronájem do roku 2081 / č.p. 553, Sixtův dům, Celetná 2, dům ve vlastnictví firmy Bucentauro Trade / č.p. 556, Dům U černého slunce, Celetná 8, dům ve vlastnictví magistrátu, pronájem do roku 2081 / č.p. 547, Dům U zlaté koruny, Železná 3, dům ve vlastnictví firmy Bucentauro Trade / č.p. 824, Železná 3a, dům ve vlastnictví magistrátu, pronájem do roku 2081 / č.p. 1094, Kamzíkova 5, dům ve vlastnictví magistrátu, pronájem do roku 2081.

Ve stejném usnesení magistrátní rada rovněž schválila smlouvy o smlouvách budoucích, podle kterých za účelem vybudování zmíněného komplexu získá Akroterion do pronájmu až do roku 2081 dva z domů ve vlastnictví magistrátu hlavního města Prahy, se kterými pro svůj záměr počítá – čp. 556 a 551 v Celetné ulici (podle dosavadních smluv mohl Akroterion užívat jen jejich části). Společnost také obdržela plnou moc k tomu, aby jednala s nájemníky, kteří ještě v domech bydlí, o jejich vystěhování a zavázala se uhradit případné odstupné.

Co víme o projektu

Dle informací z pražského magistrátu, kde firma Akroterion minulý týden svůj záměr prezentovala lidem z odboru památkové péče a Národního památkového ústavu, bude komplex kombinací hotelového ubytování, luxusních bytů a obchodních prostor. Ritz-Carlton údajně už o tuto adresu zájem ztratil. (ČESKÁ POZICE má přislíbenou schůzku, na níž by nás měl s projektem seznámit jednatel společnosti Akroterion.)

Developer také před nedávnem požádal na Stavebním úřadě pro Prahu 1 o několikáté prodloužení stavebního povolení na první část původního projektu z roku 1996 (jak již bylo řečeno, zahrnoval Hotel u Sixtů a tři domy v Železné ulici). Na to, zda mu bylo vyhověno, Úřad městské části Praha 1 zatím ČESKÉ POZICI neodpověděl.

Pražský magistrát v klinči

Podklady pro zářijové usnesení pražského magistrátu, které aktuálnímu pokusu o vybudování komplexu v blízkosti Staroměstského náměstí předcházelo, připravovali radní Aleksandra Udženija (ODS) a Lukáš Manhart (TOP 09). Lze uzavření smluv na dlouhodobý pronájem dalších dvou domů v Celetné ulici, které je součástí usnesení rady, chápat tak, že se magistrát se záměrem investora ztotožňuje?

Radní Udženija na dotaz ČESKÉ POZICE uvedla, že jednání o narovnání smluvních vztahů s firmou Akroterion trvalo téměř dva roky a že za magistrát bylo dosaženo maxima možného. Svazovaly ho totiž smlouvy, jež uzavřely předešlé politické reprezentace – pod těmi prvními z devadesátých let je podepsaný Filip Dvořák, v té době radní pražského magistrátu za ODS a později starosta Prahy 1.

Domy a prostory, které společnost již měla v dlouhodobém pronájmu nebo je vlastní, nejsou dle radní v dobrém stavu, chátrají, některé jejich části jsou ohroženy a také nejsou dobrou vizitkou pro centrum města. Akroterion ovšem investici do jejich opravy a rekonstrukce při jednání jednoznačně svázal s možností realizace celého projektu.

Společnost také nově ručí za své závazky vůči Praze, například za pokutu za nedodržení termínů rekonstrukce, částí svého domu v Železné ulici v hodnotě 20 milionů korun. Za nedodržení dojednaných termínů rekonstrukce objektů z doby před deseti lety má už nyní investor zaplatit magistrátu téměř desetimilionovou pokutu. Pouhým pohledem z Kamzíkovy ulice lze odhadnout, že stav některých památkově chráněných historických domů je alarmující. Přitom každý z nich má svoji vlastní jedinečnou historii a hodnotu.

Schvalovací kolečko

Kromě možných nevratných zásahů do památkově chráněných objektů vzbuzuje největší rozpaky dopravní obslužnost komplexu nebo řešení parkovacích místJak to se současným projektem společnosti Akroterion dopadne, je zatím ve hvězdách. Stavební povolení k rekonstrukci a novému využití nyní musí projít všemi stupni posuzování památkové péče i schválením odboru dopravy či územního rozvoje, proto se radní Udženija neobává, že by památky nebo zájmy města mohly být ohroženy.

V klidu zůstává po prvním seznámení se záměry Akroterionu a studií firmy MS architekti i šéf magistrátního odboru památkové péče Jiří Skalický. Je přesvědčen, že se současný záměr investora natolik liší od toho původního projektu z poloviny devadestých let, na který již bylo vydáno stavební povolení, že je pro jeho realizaci třeba vyřídit vše kompletně znovu.

Památkáři se prý pokusí ještě dříve, než bude zpracována definitivní podoba projektu, poskytnout investorovi předběžné informace a seznámit ho se svými požadavky na ochranu cenné lokality. Místa, kde je zřejmé, že stavba zasáhne do podzemí, posoudí Pražská archeologická komise. Odborná firma oprávněná vykonávat archeologické výzkumy na území Prahy v tuto chvíli provádí pro investora ve dvoře domu Celetná 8 první sondu, ale je pravděpodobné, že jich bude potřeba víc.

Ke stavebním záměrům rekonstrukce se v nejbližší době vyjádří i vědecká rada Národního památkového ústavu a jeho příslušné pracoviště. Své k tomu řekne také odbor památkové péče magistrátu a jeho expertní rada, jejíž složení z doby šéfování Jana Kněžínka se právě mění.

Kromě možných nevratných zásahů do památkově chráněných objektů vzbuzuje největší rozpaky například dopravní obslužnost celého komplexu nebo řešení nezbytných parkovacích míst. Například podzemní parkoviště je v archeologicky bohaté zóně prakticky vyloučeno. „Už jsme toho v centru vytěžili dost,“ říká Skalický s odkazem na stavbu obchodního centra Palladium na náměstí Republiky a budovu Copa Centra ve Spálené. Nicméně projekt prý ani s ničím takovým nepočítá.

Zdá se, že pražský magistrát tentokrát nechce nic nechat náhodě. Při pohledu do bohaté historie smluv přiložených k zářijovému usnesení rady to vypadá, že vyjednavači opravdu mnoho prostoru pro jednání s investorem neměli. Nájemné, které Akroterion za pronájem částí domů magistrátu platí, není tak vysoké, aby firma s opravami a rekonstrukcí spěchala.

Kdo je investor?

Dopředu odhadnout sílu i úmysly investora je těžké. Společníky ve firmě Akroterion, s. r. o., se základním kapitálem 200 tisíc korun jsou nizozemská firma Golden Star Real Estate B.V. a Saville Assets Limited se sídlem na Panenských ostrovech. Třemi jednateli pak Izraelec David Halfi a Ivan Emilianov Ivanov a Marek Kazimierz Antończyk, oba s bydlištěm v Polsku.

V zástavních smlouvách s magistrátem, které mají být dle usnesení rady ze září minulého roku uzavřeny, figuruje ještě další „eseróčko“: Bucentauro Trade, rovněž se základním kapitálem 200 tisíc korun a stejnými společníky jako Akroterion. V katastru nemovitostí je firma uvedena jako vlastník Sixtova domu a další nemovitosti zapojené do projektu v Železné ulici. Právě zástavou její části společnost magistrátu za své závazky ručí.

Jméno jednatele Akroterionu Davida Halfiho je v České republice poměrně známé, najdeme ho v souvislosti s řadou developerských projektů: do roku 2009 působil jako jednatel české pobočky velké izraelské developerské společnosti AFI Europe, která stavěla Palác Flóra nebo Palác Pardubice, Karlin Business Center nebo rezidenční bytové projekty Tulipa Rokytka či Tulipa Modřanská rokle.

Do pěti let od uzavření smluv o pronájmu domů v Celetné má Akroterion uvést do provozu alespoň část zamýšleného komplexu. Možnost, že firma pod dohledem památkářů a stavebního úřadu historické domy řádně a citlivě zrekonstruuje, se předem vyloučit nedá, i když se nyní zrovna jako pravděpodobná nejeví.

ČESKÁ POZICE bude projekt nadále sledovat a pokusí se získat podrobnější informace o jeho zamýšlené podobě.

Počet příspěvků: 3, poslední 28.2.2013 08:54 Zobrazuji posledních 3 příspěvků.