Hloupé potravinové inženýrství

Kompromisní plán vlády plošně zvýšit DPH u potravin s několika sty výjimek je, stručně řečeno, úplná blbost.

Petr Havel 2.6.2011

Pro český národ je jídlo a jeho ceny velmi důležitou součástí nejen spotřebního koše, ale i pohledu na svět jako celek. foto: © ČESKÁ POZICEČeská pozice

Pro český národ je jídlo a jeho ceny velmi důležitou součástí nejen spotřebního koše, ale i pohledu na svět jako celek.

Politika je prý uměním kompromisu, říká se často. Otázkou ovšem je, jakého. Pro takzvaný kompromis týkající se plošného zvýšení DPH u potravin s několika sty výjimek je ovšem obtížné hledat slušný výraz a ani náhodou nejde o řešení, který by byl přínosem. Stručně řečeno, je to úplná blbost.

Citelný zásah do rodinných rozpočtů

V první řadě je třeba konstatovat, že zvýšení DPH u potravin na 20 procent je zásadním, velmi viditelným a citlivým zásahem do rodinných rozpočtů, který vůbec není potřeba a svědčí o pohodlnosti politiků, již vidí jediné řešení v posílení příjmů státního rozpočtu ve zvýšení daní. Kompromis spočívající ve vyčlenění spektra vybraných potravin, které nebudou takovému zdanění podléhat, pak zase svědčí o zpupnosti a drzosti politiků diktovat lidem, co vlastně mají jíst. Je totiž zcela zřejmé, že se zamýšlené potravinové inženýrství promítne alespoň částečně do změn ve struktuře nakupovaných potravin, neboť zejména sociálně slabší skupiny občanů se při nákupech jídla řídí jeho cenou. To pak ovlivní skladbu jejich jídelníčků.

V návrzích na nezbytné základní potraviny není zastoupeno maso (kromě ryb), takže příslušní navrhovatelé chtějí patrně udělat z národa vegetariány

Pravda, výčet navrhovaných výjimek zahrnuje spíše teoreticky „zdravější“ potraviny, takže ve finále by mohly být změny ve stravování v některých případech i pozitivní. Na druhou stranu není v návrzích na nezbytné základní potraviny zastoupeno maso (kromě ryb), takže příslušní navrhovatelé chtějí patrně udělat z národa vegetariány. To je však zcela v rozporu se základní stravovací zásadou, totiž stravou s vyváženým podílem rostlinných i živočišných bílkovin. Výčet tak lze v určitých aspektech považovat za nepřijatelný politicky motivovaný zásah do zdraví populace a šikovní právníci by mohli, myslím, dokonce najít cestu, jak za to politiky žalovat.

Je každopádně naprosto nepřijatelné, chceme-li se považovat za součást vyspělého světa, aby o tom, co budeme jíst a která z potravin „si je rovnější“, rozhodovali politici. Navíc je naprosto naivní představa, že všem lidem bez výjimky vyhovuje „politická strava“ stejně. Každý člověk má individuální dispozice jak ve vztahu k možným potravinovým alergiím, tak v případě vlivu látek obsažených v potravinách na organismus, a prakticky ve všech aspektech konzumace potravin, včetně dopadů do vlastní peněženky.

Opravdu silná káva

S DPH u potravin je jistě možné hýbat. Principem ale musí zůstat jednotná sazba pro všechny potraviny, ať již stejná jako nyní, nebo zvýšená na 20 procent. Jestli by měl být skutečně nějaký kompromis, pak v samotné výši DPH, například někde mezi navrhovanými extrémy. Jako ideální se jeví buď 10 procent, nebo 15 procent, fakticky ale princip nižší DPH oproti jiným produktům. Pro náš národ je totiž právě jídlo a jeho ceny velmi důležitou součástí nejen spotřebního koše, ale i pohledu na svět jako celek. Je proto velkým politickým rizikem administrativně zvyšovat jeho ceny, zvláště když v porovnání se spotřebním košem „západní Evropy“ váží potraviny v tomto koši stále víc, a ani na onom Západě nejsou potraviny zatíženy tak vysokou DPH.

Rozhodnutí o zvýšení DPH u potravin doprovázené taxativním výčtem výjimek z tohoto opatření je proto rozhodnutím jednak o tom, že svou výplatu budou Češi především projídat, místo aby část rodinných rozpočtů využívali jiným způsobem, jednak rozhodnutím o diskriminaci nemalé části výrobců potravin s rizikem soudních sporů. A také rozhodnutím o politickém zásahu do zdraví lidí, což už je opravdu silná káva. Mimochodem, káva je taky zdravá...