Havel jako ledoborec Schwarzenbergovy plavby na Hrad

Václav Havel byl v posledních týdnech zbožštěn a využit ve prospěch Schwarzenbergova nástupnictví. Bránit se nemůže.

 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy foto: © ČESKÁ POZICE, Richard CortésČeská pozice

Václav Havel zemřel před více než rokem, nicméně v prezidentské kampani se stal dost podstatnou figurou. Je doslova v centru dění – lépe řečeno v centru dění je jeho „odkaz“. Nejprve po něm pokukoval Jan Fischer (třeba svou brožurkou Inspirace), ale nemělo to naději na úspěch, protože těžko z normalizačního komunisty dělat pokračovatele Havlovy tradice. Následně se ovšem rozjel parní válec jménem Karel Schwarzenberg, který Havla v kampani využívá do poslední částečky.

Schwarzenbergův tým udělal jednoduchou věc: Václava Havla pozlatil, postavil ho na pomník jako světského bůžka, takže na něj lze jen vzhlížet, a následně vykonal jednoduchou operaci, když řekl, že „jediný Karel Schwarzenberg je důstojným pokračovatelem odkazu Václava Havla“. Měl i dost důvtipu, aby tento výrok zněl v mnoha nepatrných obměnách z mnoha úst, tudíž výsledek je předvídatelný. Zdá se, jako by najednou celá společnost promluvila jedním hlasem: „Kdo nevolí Karla, chce nás vrátit zpět před listopad 1989.“ I proto taková euforická atmosféra po oznámení výsledků prvního kola voleb – řada lidí si pod vlivem elektrizující atmosféry opravdu myslí, že s prvním místopředsedou vlády dělá revoluci.

Řada lidí si pod vlivem elektrizující atmosféry snad opravdu myslí, že s Karlem Schwarzenbergem dělá revoluci

Totéž v mnoha nepatrných obměnách

Vůbec není náhoda, že v každém ze tří verzí Schwarzenbergových volebních spotů je vždy jeden výrok explicitně spojený s Václavem Havlem. Řečníci chtějí Schwarzenberga na Hradě s těmito odůvodněními: „Tak hlavně změnu a návrat k havlovský tradici.“ (spot 1), „Aby pokračoval v odkazu Václava Havla.“ (spot 2 a 3).

Když vede Zdeněk Svěrák s Karlem Schwarzenbergem rozhovor o nedostatcích, říká na jeho počátku: „Heleďte se, Karle, my, co jsme měli rádi prezidenta Václava Havla a neseme tu nálepku ,pravdoláskařů‘, nemáme mezi prezidentskými kandidáty moc na výběr. Já bych chtěl za prezidenta Vás.

Na webu Karla Schwarzenberga je umístěno video Věry Čáslavské, v němž se vyznává, že volí Schwarzenberga, protože „je stejná krevní skupina jako Václav Havel (…) dokáže s láskou, oddaností a respektem poponést tu štafetu a ten odkaz Václava Havla, že jedinej na to má…“ Podporovatelé na webu volí „Karla“, protože navazuje na tradici prvního českého prezidenta (například Pavel Bobek, Ivan Trojan a další).

V Praze se dokonce objevil billboard s fotografií Oldřicha Škáchy, dalšího podporovatele Schwarzenberga, na němž je Havel zachycen v tričku se Schwarzenbergovou fotografií. A v neposlední řadě ve Výzvě tříkralové, kterou podepsala široká paleta známých osobností, nalezneme mimo jiné toto: „Karel Schwarzenberg je (…) dlouholetým spolupracovníkem a přítelem Václava Havla (…) K tomuto doporučení (volit Schwarzenberga – pozn. red.) se hlásíme v čase prvého výročí úmrtí Václava Havla, abychom zdůraznili, že mezi kandidáty je Karel Schwarzenberg jediným, kdo může a měl by navázat na kroky a výsledky celoživotního úsilí Václava Havla.

Pozlacený pomník Havel

„Když jsem se prošel výstavou, vybavily se mi překrásné vzpomínky na dobu před dvaadvaceti lety. Když to člověk vidí, cítí tíhu toho, že je potřeba v odkazu Václava Havla pokračovat,“ prohlásil ministr zahraničí Karel Schwarzenberg 10. ledna při otevření výstavy fotografií Oldřicha Škáchy „Pocta Václavu Havlovi“ v pražské kavárně Nona. Den před prvním kolem prezidentských voleb tak už otevřeně vyhlásil své „následovnictví“.

Celý řád se nyní, zdá se, shodl, že jediným nástupcem Havla je Schwarzenberg

Když se podíváme i na uvedené výroky týkající se spojení Schwarzenberg–Havel, mají hodně společného. Zejména to je mysteriózní kvazináboženský tón: Schwarzenberg navazuje na „odkaz“; byl „blízkým přítelem a spolupracovníkem“; petenti Výzvy tříkrálové se o slovo k podpoře Schwarzenberga dokonce hlásí v tak symbolický moment, jako je první výročí jeho úmrtí, a tak podobně.

Symbolika z toho čiší i jinak. Václav Havel je líčen jako prorok jakéhosi řadu, kterému kodifikoval pravidla. Zemřel, byl se všemi poctami pochován a teď se vybírá jeho následovník, který půjde v jeho šlépějích a bude pravověrně rozvíjet to, co on světu zanechal. A celý řád se nyní, zdá se, shodl, že jediným nástupcem je Schwarzenberg. Teď už mu chybí jen porazit v druhém kole čerta – Miloše Zemana, který by chtěl navázat na tradici arciďábla Václava Klause, věčného Havlova nepřítele. (Situaci vtipně vystihuje i titulek článku v The Economist Karel Havel or Milos Klaus?)

Tento kýčovitý narativ se ukazuje jako přitažlivý pro mnoho mladých lidí, a nejen pro ně. Je účinný. Tato náboženská adorace je ale selháním občanské společnosti (propagandistickým selháním její velké části), nikoli jejím vítězstvím, jak je to prezentováno.

Když psal Salman Rushdie své Satanské verše, udělal jednoduchou věc: svého ďábelského hrdinu (Saládin Čamča) zobrazuje místy přívětivěji a v lepších barvách, než popisuje skutky svého andělského hrdiny. Jako by chtěl říci, že umělec je vždy tak trochu na straně ďábla, vlastně musí být. Možná proto, že se bojí absolutní vlády „dobra“, proti němuž se nelze bouřit, aniž by člověk nebyl ušlapán. 

Václava Havla jsem si pro jeho občanskou slušnost vážil a je dost dobře představitelné, že pokud by žil, Schwarzenberga by v prezidentské volbě podpořil. Stejně tak je možné, že by nepodpořil nikoho. Nechápu ale, proč je Havel, spíše stydlivý a slova vážící intelektuál, používán jako těžkotonážní ledoborec, který má Schwarzenbergovi uvolnit cestu do prezidentského úřadu. Je to nevkusné a doufám, že by se Havlovi tento jeho pragmaticky zhotovený pozlacený pomník nelíbil.

Josef Novak Sic Sic 7:22 20.1.2013
appalacio ... A jákaže to byla porušena pravidla? 13:57 19.1.2013
černoušek ano přesně tak 7:34 19.1.2013
selinux voni jsou hlava pane vachmajstr 23:09 18.1.2013
starej Jakub Staniž se Staniž se 23:01 19.1.2013
betulaza ... Co není, může být. 8:43 19.1.2013

Počet příspěvků: 84, poslední 20.1.2013 02:36 Zobrazuji posledních 84 příspěvků.