Gross – Babák 1:0

Expert na rychlé zbohatnutí Věcí veřejných Michal Babák odmítá odpovídat na otázky týkající se milionů, které daroval své straně.

Michal Babák’s explanation of where he got Kč 5.75 million to finance VV appears to belong in the realm of fiction foto: © ČESKÁ POZICE, ČTKČeská pozice

Michal Babák’s explanation of where he got Kč 5.75 million to finance VV appears to belong in the realm of fiction

Slovo mystifikace se šíří veřejným prostorem jako lavina. Už se nelže, ale o to víc se mystifikuje. Někdo to umí líp a někdo to dělá tak naivně, že je to k smíchu, ačkoli by to mělo být spíše k pláči. Příklady si jistě každý dosadí bez problémů sám.

Ekonomický expert vládní strany neumí vymyslet ani nevyvratitelný příběh o tom, jak hodlá zbohatnoutČESKÁ POZICE se minulý týden věnovala mediálně vděčné kauze Babák. Mediálně vděčnou ji udělal sám poslanec Věcí veřejných Michal Babák, zejména tím, že každým vyjádřením, které médiím poskytl, nastolil alespoň tři nové problémy, o nichž zjevně vůbec netušil, že by mu mohly vzniknout. Když pomineme morální aspekt situace, působí nám lehké mrazení v zádech, že ekonomický expert strany vládní koalice neumí vymyslet ani nevyvratitelný příběh o tom, jak hodlá zbohatnout.

Poslanec Babák poskytl straně Věci veřejné sponzorský dar 5,75 milionu korun. Původ peněz vysvětlil tak, že 650 tisíc dal ze svého, 1,6 milionu si půjčil od společnosti MxB, kterou spoluvlastní, a 3,5 milionu od společnosti WCM CZ, která mu nepatří, ale kde je jednatelem. Řešení své zadluženosti vysvětlil tak, že zbohatne prodejem svého patnáctiprocentního podílu v akciové společnosti Bene Factum. Za tento podíl by měl – jak Babák tvrdí – někdy v budoucnu inkasovat sumu až 35 milionů korun.

Babák s námi nemluví

Protože nám řada bodů jeho vysvětlení nebyla jasná, položili jsme poslanci Babákovi několik otázek (jejich plné znění si můžete přečíst na konci článku). Ptali jsme se, zda měl písemné souhlasy valných hromad firem, od kterých si peníze půjčoval. Bez nich jsou půjčky neplatné a Babák je musí okamžitě vrátit. Druhá otázka zněla: Jak vysvětlí, že má podíl v Bene Factum, když v zakladatelské smlouvě o jeho podílu nic není a pravidelně uveřejňované zprávy o vztazích neuvádějí nikdy jiné majitele než dva zakladatele společnosti Miloše Havránka a Petra Šrámka. Babáka jsme požádali i o vysvětlení jeho vyjádření na webu Věcí veřejných, že by neprodával akcie, ale podíly, a tím je podle něj všechno v pořádku.

Poslanec Babák se k našim otázkám postavil jako chlap a odpověděl naprosto jednoznačně. Napsal SMS zprávu, že ČESKÉ POZICI neodpoví. Jasnost a stručnost odpovědi oceňujeme, ale její rozsah nám bohužel nestačí, a tak jsme se rozhodli opět pátrat sami.

Pojďme si krátce shrnout tvrzení poslance Babáka a porovnat je s dostupnými informacemi. Babák stále dokola opakuje, že dal veškeré podklady k dispozici. Ve skutečnosti jen vybraným novinářům ukázal výpisy z účtů a o všem ostatním prohlásil, že to je obchodní tajemství. To je méně než málo.

Poslanec ignoruje zákon o účetnictví

Pokud se týká půjček, odmítá se vyjádřit k otázce jejich platnosti, tedy zda měl souhlas valných hromad. Na obranu poslance Babáka snad můžeme uvést to, že zmiňovaný paragraf 196 a obchodního zákoníku je pro většinu jednatelů malých obchodních společností španělskou vesnicí, v praxi na něj kašlou a půjčují si, jak je napadne. To ale není omluva pro poslance a ekonomického experta vládní strany.

Babák všechny zmátl těžko pochopitelnou množinou vyjádření o akciích, které změnil na podíly, a pak zase začal hovořit o opcích

Poslanec Babák dále ignoruje zákon o účetnictví a ani se nenamáhá sdělit, kdy dodá do sbírky listin obchodního rejstříku příslušné dokumenty o firmách, kde je jednatelem. Se splněním této povinnosti je už více než rok v prodlení! Tím si nedělá dobrou reklamu pro sebe jako majitele účetnické firmy.

Nejvážnější je ale problém vztahu s firmou Bene Factum. Poslanec Babák všechny zmátl těžko pochopitelnou množinou vyjádření o tom, že má ve společnosti akcie, pak to změnil na podíly, pak zase začal hovořit o opcích. Vysvětloval, proč neuvedl vlastnictví akcií v okamžiku, kdy vstupoval do Poslanecké sněmovny, tím, že si nebyl jist jejich cenou. Svá slova ale vzápětí zpochybnil dalším tvrzením, když řekl, že je prodal už předtím. Smlouvy samozřejmě ukázat nechce, vždyť je to obchodní tajemství. Podle něj má společnost Bene Factum zveřejnit tiskovou zprávu. ČESKÁ POZICE poslala firmě dotaz, kdy zveřejní slíbené vyjádření, jenže odpověď nepřišla.

Standa Gross vysvětloval lépe

Nabízí se srovnání s podobnou transakcí, kterou před léty předložil veřejnosti k uvěření další expert na náhlé zbohatnutí, bývalý sociálnědemokratický premiér Stanislav Gross. Samozřejmě nelze vyloučit ani variantu, že Gross říká pravdu. Pokud tomu tak není, nabízí alespoň příběh, kterému sice nikdo nevěří, ale ani ho nikdo neumí vyvrátit.

Kauzu rozsvítila čerstvá zpráva, že Bene Factum a s ní spřízněná firma HZ Consult v minulých letech kontrolovaly účetnictví ČSSD a ODS

Gross pracuje ve své verzi s akciemi poměrně velké firmy Moravia Energo, která má reálné cash flow a podniká v oboru (energetika), který byl v té době na vrcholu. Expremiér zhodnotil svoji investici v době ekonomického boomu asi desetinásobně. To sice vypadá nepravděpodobně, ale historie reálných obchodů s akciemi nejen u nás, ale i ve světě takové případy zná. Poslanec Babák hodlá svoji investici v době recese zhodnotit asi stonásobně! O něčem takovém jsme u neznámé firmy, která doposud hospodaří jen se ztrátou, ještě neslyšeli.

Celou kauzu ještě nádherně rozsvítila čerstvá zpráva, že Bene Factum a s ní spřízněná firma HZ Consult v minulých letech kontrolovaly účetnictví ČSSD a ODS. Pokud to tak je, člověk se nemůže ubránit dojmu, že Vít Bárta pokročil v naplňování své nedávno odhalené podnikatelské vize mnohem dál, než si myslíme…

My se ptáme, Babák neodpovídá

Otázky, které ČESKÁ POZICE poslala minulou středu poslanci Věcí veřejných Michalu Babákovi. Na odpovědích nadále trváme.

  1. Jste si vědom neplatnosti smlouvy o půjčkách od firem WCM CZ a MxB z důvodu neexistence předchozího schválení valnou hromadou společnosti (§ 196 a obchodního zákoníku a § 135 obchodního zákoníku)? Vaše půjčky musíte ihned vrátit společnostem jako neoprávněný majetkový prospěch. Kdy tak učiníte? Nebo schválení máte a jen jste to zapomněl veřejnosti sdělit?
  2. Jak vysvětlíte, že máte 15 procent akcií v akciové společnosti Bene Factum, když podle zakladatelské smlouvy jste nebyl zakladatelem, do společnosti jste nevložil žádný peněžitý ani nepeněžitý vklad a Miloš Havránek a Petr Šrámek od založení společnosti do dnešní doby deklarují, že každému z nich patří 50 procent společnosti. Máme to chápat tak, že oba pánové lžou? Máte akcie, které jsou v listinné podobě v trezoru? V prohlášení ze dne 16. 4. 2011, které je k dispozici na stránkách Věcí veřejných, hovoříte o vlastnictví akcií, jinde jsme zachytili zmínku o opcích. Co z toho je pravda? A pokud máte opce a ne akcie, kolik jste za opce zaplatil, kdy hodláte opce za akcie uplatnit a jaké podmínky opce při uplatnění výměny za akcie mají? Máme tím na mysli interval, kdy je lze uplatnit, kdo opce vydal, počet opcí a za kolik akcií je lze vyměnit a cenu za pořízení akcie výměnou za opce (strike price).
  3. Ve svém prohlášení na webových stránkách Věcí veřejných uvádíte, že při vstupu do parlamentu jste vlastnictví akcií neuvedl, protože jste neznal jejich cenu. Proč jste tedy neuvedl samotný fakt, že akcie vlastníte? Na jiném místě uvádíte, že nynější cenu akcií odvozujete od nových zákazníků, které nazýváte zlatými vejci. Chápeme to správně tak, že všechny tyto zákazníky jste získal pro Bene Factum za posledních zhruba osm měsíců, když jste o nich při vstupu do parlamentu nevěděl?
  4. V článku v Parlamentních listech se píše: „Nejednalo se o běžný prodej akcií, nýbrž o převod podílu společnosti, jíž jsem byl spoluzakladatelem“. Tento termín nám není jasný. Akciová společnost má akcie, s.r.o. podíly. Můžete první část věty vysvětlit, nebo někdo Vaše vyjádření zkreslil? Zakladatelská smlouva společnosti Bene Factum o Vás jako o zakladateli nemluví. Tomu nerozumíme. Pokud je v zakladatelské smlouvě chyba, proč jste jí nenapadl u soudu? Teď už nemáte šanci svůj podíl na založení společnosti prokázat, protože Váš eventuální nárok je promlčen.
  5. Kde a za jakých podmínek se Vám podařilo získat půjčku 15 milionů korun na nemovitosti, které vlastníte?
  6. Na webových stránkách Věcí veřejných jste minulý týden uvedl, že podáte daňové přiznání za rok 2010. Termín pro podání ale dávno uplynul. Znamená to, že jste svoji povinnost podat přiznání nesplnil? Nebo podáte daňové přiznání dodatečné? Nebo máte daňového poradce?

Počet příspěvků: 2, poslední 2.5.2011 05:10 Zobrazuji posledních 2 příspěvků.