Globální náboženská supervelmoc - křesťanství

Ze studie agentury Pew Research Center vyplývá, že se za minulých sto let křesťanství stalo nejpočetněji zastoupeným náboženstvím na Zemi.

Luděk Bednář 24.12.2011

Během minulých sto let se z křesťanství stalo nejrůznorodější náboženství na světě. Počet křesťanů na jižní polovině Země je dnes vyšší než na severní. Křesťané představují většinu ve 158 z více než dvou set zemí a oblastí. Vyplývá to z nejnovější studie o náboženském a veřejném životě agentury Pew Research Center, která je nejdůležitějším zdrojem informací o náboženství v dnešním světě.

Studie ukazuje, že se za minulých sto let křesťanství stalo nerozšířenějším, nejrůznorodějším a současně nejpočetněji zastoupeným náboženstvím na Zemi. Zhruba třetina ze sedmi miliard lidí jsou křesťané, nebo to přinejmenším o sobě tvrdí. Druhým nejpočetnějším náboženstvím je islám, k němuž se hlásí čtvrtina světové populace.

Subsaharská Afrika a Asie

Nejvýraznější změnou za minulých sto let je právě vzestup křesťanství. V roce 1910 žilo v Subsaharské Africe (celá Afrika bez jejích severních států) devět milionů křesťanů, dnes víc než půl miliardy. Tento údaj je zajímavý z hlediska geopolitického i z hlediska věřících. Subsaharská Afrika totiž zůstává oblastí intenzivního křesťanského a muslimského soupeření, jež bývá často násilné. Dnes se však zdá, že v „závodu o Afriku“ křesťanství vítězí, protože více než 60 procent subsaharských Afričanů vzhlíží spíš ke kříži než k půlměsíci.

Povede vzestup křesťanství v subsaharské Africe k lepším a demokratičtějším vládám v zemích v této oblasti, jak si křesťanské ideje stále víc osvojují jejich občané a lídři?

Další významný vzestup křesťanství se odehrál v Asii. Před sto lety nebylo křesťanství v Číně navzdory intenzivnímu úsilí misionářů v podstatě přítomné, dnes se ke křesťanské víře hlásí zhruba pět procent jejích obyvatel (přibližně 67 milionů Číňanů). Tím se Čína řadí mezi deset zemí na světě s nejvyšším počtem křesťanů. V Jižní Koreji byl tento nárůst ještě vyšší.

Celkový podíl křesťanů vzhledem k počtu obyvatel v pacifické oblasti Asie narostl v minulých sto letech jen mírně – ze čtyř procent v roce 1910 na sedm v roce 2010. Zdá se však, že tento nárůst se ve druhé polovině minulého století výrazně zvýšil. Budoucnost křesťanství bude pravděpodobně záviset na tom, jak se uchytí v zemích východní, jižní a jihovýchodní Asie.

Sen misionářů

Z globálního hlediska zůstává nejpočetnější náboženskou organizací katolická církev. Hlásí se k ní zhruba polovina křesťanů na světě. Nejrychleji v křesťanském světě rostou pentekostální a charismatická hnutí, která jsou přibližně sto let stará. V minulých sto letech počet jejich vyznavačů narostl z nuly na téměř šest set milionů.

Jedna věc je zajímavá. Posun k demokracii se v mnoha zemích odehrává pod vedení křesťanských laiků a náboženských organizací, což před sto lety neplatilo. V té době se totiž mimo anglicky mluvící svět mnoho křesťanských církví a hnutí hlásilo k premoderním, nedemokratickým a protirepublikánským názorům. V nedávné době však například v Jižní Koreji, Polsku či Jihoafrické republice hráli křesťané klíčové role v hnutích, jež se snažila vybudovat demokracii.

V této souvislosti se nabízí otázka: Povede vzestup křesťanství v subsaharské Africe k lepším a demokratičtějším vládám, jak si křesťanské ideje stále víc osvojují jejich občané a lídři? Součástí snu misionářů bylo, že šířením křesťanství se rozšíří i svobodnější a lepší vládnutí. Věřili v to, že království Kristovo osvobodí lidstvo. Uvidíme. Staly se však i nepravděpodobnější věci.