Slavnostní zahájení stavby společného česko-německého centra v roce 2011.