Překážkou pro rozvoj a uplatnění distančního vzdělávání v České republice je i...