Předsednictvo jihomoravského krajského výkonného výboru ČSSD vzalo na vědomí...