Úpravna vody Želivka Vodárenský komplex budov a technologických zařízení slouží...
Otevřít popis
Zavřít popis

Úpravna vody Želivka Vodárenský komplex budov a technologických zařízení slouží k úpravě surové vody z vodního zdroje Želivka – vodní nádrže Švihov. Komplex zahrnuje čerpací stanici surové vody, úpravnu vody a štolový přivaděč pitné vody. Upravená voda je čerpána do regulačního vodojemu a následně gravitačním tunelem Želivka dopravena do hlavního vodojemu u Vestce. Odtud je vodovodními řady rozvedena po Praze.


Úřad Vlády ČR