Kvůli horkům v Bingenu přišel Rýn o velkou spoustu vody (Bingen, Německo)