Ceska Pozice

Fischerova volební kampaň: Hledání anonymního „dárce“

Mezi čtenáři ČESKÉ POZICE vyhrála vyšetřovací verze, že peníze na splacení dluhů z kampaně pana Fischera poskytli dosud neznámí lidé.

foto: © montaž ČESKÁ POZICE, Alessandro Canu, foto ČTK/AP/Thierry MonasseČeská pozice

Podle aktuálních informací ČESKÉ POZICE dále probíhá vyšetřování tří trestních oznámení, jež obdržela protikorupční policie a týkají se původu peněz, které obdržel Jan Fischer jako sponzoring své prezidentské kampaně. Vyšetřování dozoruje Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 7, rozhodnutí o dalším pokračování má padnout v průběhu listopadu.

Nežli se tak stane, přinášíme čtvrtý díl seriálu bývalého dlouholetého policejního specialisty na praní špinavých peněz Kamila Kouby, který na tomto případu vysvětluje, jak vyšetřování může probíhat. V předcházejícím dílu načrtl autor tři možné vyšetřovací verze a nabídl čtenářům, aby hlasovali pro nejpravděpodobnější. Té se nyní věnuje podrobněji.

Dovolte mi poděkovat všem, kteří se zúčastnili hlasování o nejpravděpodobnější vyšetřovací verzi. I s odstupem času se projevila bdělost a trvající zájem veřejnosti na dopátrání původu peněz z prezidentské kampaně pana Fischera. A propos, jedna z nejznámějších světových kauz z prostředí prezidentských voleb známá jako Watergate, která v sedmdesátých letech otřásla Amerikou, zaznamenala úspěch právě díky neustálé pozornosti, kterou případu věnoval deník The Washington Post. Kauza, která se ukázala být příběhem praní špinavých peněz, nakonec vedla k rezignaci amerického prezidenta Richarda Nixona.

Mezi čtenáři ČESKÉ POZICE vyhrála vyšetřovací verze, která pracuje s hypotézou, že peníze na splacení dluhů z předvolební kampaně pana Fischera poskytli dosud neznámí lidé, kteří pány Drába, Havlíka a Sivora využili pouze jako prostředníky. Nyní se pokusím popsat, jak s takovou hypotézou pracuje vyšetřovatel, aniž bych předjímal, nakolik tato hypotéza odpovídá skutečnosti.

Prověřování krok za krokem

Pokud vyšetřovatel v trestním spise stanovil podobné vyšetřovací verze, měl by ke všem přistupovat se stejnou vážností. Mějme prosím na paměti, že proces odhalování pravdy není odsuzujícím činem, takový postoj by nás odváděl od systematického přístupu, který je nutné důsledně dodržovat.

Jelikož od doby, kdy policie obdržela první trestní oznámení v této záležitosti, uplynuly více než tři měsíce, věřím, že policie získala dostatečný náskok, který využila k provedení nezbytných úkonů v trestním řízení a zajistila důkazy, o kterých se zmíním. Máte-li mít ambice něco prokázat v dnešní hyperrychlé době s neomezenými možnostmi, musíte být opravdu důslední a využívat veškeré postupy, které jsou popsány v trestním řádu.

V kauzách, kde je potřeba stopovat finanční toky, je namístě zpracovat takzvané finanční šetření, což představuje vyhotovení majetkového profilu řady osob

Jelikož celý seriál pojednává o propagaci boje proti praní špinavých peněz, zaměřím se na metody a postupy, které použije vyškolený finanční vyšetřovatel. Plán prověřování by mohl obsahovat následující úkony trestního řízení.

Prvním nelehkým úkolem vítězné vyšetřovací verze je zjistit, kdo poskytl finanční prostředky. Pro účely „vyšetřování“ na ČESKÉ POZICI akceptujme přání čtenářů a vycházejme z premisy, že vyšetřovatel zjistil, že alespoň v jednom případě některý z dotčených pánů peníze poskytnout nemohl. (Jde o Ladislava Drába, Štefana Havlíka a Davida Sivora.)

V kauzách, kde je potřeba stopovat finanční toky, je namístě zpracovat takzvané finanční šetření, což představuje vyhotovení majetkového profilu, v našem případě pánů Drába, Havlíka a Sivora, eventuálně dalších osob blízkých, u nichž je předpoklad, že mohou být do řetězce transakcí zapojeni.

V otevřených zdrojích se objevil výpis z bankovního účtu pana Drába a jeho vysvětlení. Citujme z webu lidovky.cz:

Podnikatel Ladislav Dráb ve středu předložil výpis z bankovního účtu společnosti Česká energie, v níž je akcionářem. Reagoval tak na výzvu Jana Fischera, aby doložil, odkud vzal peníze zaslané na jeho transparentní účet z prezidentské volby.

Podle výpisu, který zaslal serveru Lidovky.cz, vybral z účtu během roku (od března 2012 do března 2013) téměř sedm milionů korun. Z toho částku 4,24 milionu korun zaslal na Fischerův účet. Jak dodává – jsou to jeho vlastní peníze, které uspořil z dividend.

„Jak hospodařím se svými penězi, je čistě moje soukromá věc. Vždy jsem disponoval větší finanční hotovostí. Možná se to někomu nemusí líbit, ale já prostě takový jsem,“ uvedl Dráb v prohlášení.

Panuje mylné přesvědčení, že lze těžko vyvrátit tvrzení „šetřil jsem si doma pod polštář“

Toto vysvětlení pro média ovšem mohlo vést vyšetřovatele k domněnce, že nejde o tytéž finanční prostředky, které skončily panu Fischerovi na účtu. Finanční vyšetřovatelé se totiž v praxi setkávají s takovou argumentací často. Panuje mylné přesvědčení, že lze těžko vyvrátit tvrzení „šetřil jsem si doma pod polštář“. Řada osob, jež něco takového tvrdí, spoléhá na důkazní břemeno, které je na straně vyšetřovatele.

Vyšetřovatel porovnal příjmy a výdaje všech zúčastněných osob za uváděné období, přičemž mohl použít takzvanou metodu čisté hodnoty. Jde o komplexní finanční profil, který posuzuje legální příjmy oproti veškerým výdajům. Tím se myslí skutečně veškeré výdaje: od výdajů za dovolenou, přes platby za elektřinu, po informace o výdajích získanými „operativním“ způsobem. Výsledek může být poměrně přesný, záleží, kolik informací se podaří nasbírat. Osoby, kterých se to týká, zpravidla před dvěma roky netušily, že budou čelit policejnímu prověřování, a tudíž své výdaje nemaskovaly.

V podstatě jednoduchou účetní operací by vyšetřovatel mohl například zjistit, že některé výběry v hotovosti byly použity k jinému účelu, než aby skončily pod polštářem, respektive někde v sejfu. Vyšetřovatel již může vědět, kdo všechno z okruhu podezřelých osob má zřízenou bezpečnostní schránku, může znát frekvence vstupů a možná ještě záznamů z bezpečnostních kamer, které porovnal s výběry hotovosti z bankovních výpisů.  Z provedeného šetření pak vzejde jasná představa, kolik kdo vydělal a za co utrácel.

Další linie prověřování vychází z předpokladu, že pokud mohly být jmenované osoby prostředníky, musely být v kontaktu s osobou, která je využila. Tato verze předpokládá, že se podaří zjistit totožnost takových osob.

Vyšetřovatel by k tomu měl mít k dispozici výpisy z telefonních hovorů a podrobnou analýzu s kým, kdy a jak dlouho hovořili. Zároveň by prověřil veškeré informace, které se na téma zájmových osob objevily v otevřených zdrojích, například zda shodná adresa sídla firem blízkých sponzorům na Prague Marina Office Center hraje v případu zásadnější roli. Dále by vyšetřovatel kontaktoval styčné důstojníky v USA, aby prověřil cestu pana Drába do Spojených států v době, kdy tam trávil dovolenou pan Fischer – již by znal nebo tušil odpověď na otázku, zda se jejich cesty mohly protnout. Případně by identifikoval jiné zájmové osoby, se kterými se pan Fischer mohl setkat.

Dále by vyšetřovatel prověřil, nebo začal zjišťovat okolnosti, které přivedly pana Havlíka do představenstva společnosti Porr, a.s., krátce poté, co konsorcium získalo zakázku na dostavbu dálnice D1. Znal by nebo tušil odpověď na otázku, zda se nemohlo jednat o odměnu za zprostředkování „půjčky“ panu Fischerovi.

Zároveň by cestou mezinárodní sítě expertů na praní peněz kontaktoval izraelskou daňovou správu, od které by získal informaci, zda částka poskytnutá Janu Fischerovi panem Sivorem odpovídá jeho majetkovým poměrům a pochází z řádně zdaněného příjmu v Izraeli.

V neposlední řadě by finanční vyšetřovatel požádal Úřad vlády ČR o informace týkající se veřejných i neveřejných rozhodnutí vlády (respektive pana Fischera), která ve svém důsledku znamenají odtok finančních prostředků ze státního rozpočtu do soukromého sektoru, nebo úlevy či prominutí pokut za neodvedení daně, takzvané generální pardony.

Nic příjemného

Pokud by vyšetřovatel postupoval, jak naznačuji, spis v současné chvíli obsahuje veškeré získané dokumenty včetně případné foto/video dokumentace, průběžné vyhodnocení, návrh dalšího postupu a komunikaci se státním zástupcem.

V této chvíli má tedy náš modelový vyšetřovatel „obnažené“ pány Drába, Havlíka a Sivora a dále ustanovený okruh osob, které bude dále prověřovat: mohly mít zájem na poskytnutí peněz panu Fischerovi? Okruh takto zjištěných osob porovná s osobami, které byly v inkriminovanou dobu v kontaktu s panem Fischerem. Pokud se tyto osoby vzájemně propojí, může se domnívat, že pojítkem byl společný zájem.

Sami asi cítíte, že není příjemné být pod drobnohledem finančního vyšetřovatele, ale věřte, že postupy jsou dané zákonem a jsou nezbytné k odhalování závažné trestné činnosti.

Připravujeme pokračování.

zpět na článek


© 2022 MAFRA, a.s., ISSN 1213-1385 © Copyright ČTK, Reuters, AFP. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.