Finiš v losovačkách: „Zlato“ pro Ústecký kraj

Někteří zadavatelé měli v březnu plné ruce práce, aby stihli vyhlásit tendry s losovačkami dříve, než je zákon zakáže.

A je dolosováno! Přesněji novela zákona o veřejných zakázkách, která vstoupila v platnost 1. dubna, již neumožňuje vypsat nová výběrové řízení, v nichž budou finalisté vybírání losem. Zběžným nahlédnutím do internetového Věstníku veřejných zakázek zjistíme, že někteří zadavatelé veřejných zakázek měli v březnu plné ruce práce, aby stihli vyhlásit tendry s losovačkami ještě dříve, než je zákon zakáže.

Poslední možnost měli v pátek 30. března. Jen namátkou uveďme zadavatele, kteří příležitosti nahonem využili. O zakázku na vybudování kanalizace se bude losovat v obcích Příseka, Jablonná, Strmilov, Březnice či Dřínov. A zalosovat si ještě chtěli také v Ústeckém kraji. Kraj, který vedle Středočeského patřil k nejaktivnějším zadavatelům tendrů s losovačkami, jich 30. března uveřejnil hned šest.

Od 1. dubna platí pro vypisování veřejných zakázek nová pravidla. Mezi prvními zadavateli tendrů ponovu se v internetovém Věstníku veřejných zakázek objevil Jihočeský kraj. Zájemci se mohou ucházet o tendr na modernizaci silnic II. a III. třídy rozdělený do dvou programů P3 a P4. A jde zrovna o ostře sledované soutěže. Připomeňme, že jde o druhý pokus, ten první byl vypsán již začátkem května loňského roku. Jenže skončil neslavně. Jihočeský kraj tehdy hodlal omezit počet finalistů losem. Protikorupční policie ale zabavila na akci losovací zařízení. Znalec následně potvrdil, že software u těchto zařízení byl upraven a mohl tak vybírat předem určená čísla účastníků. Jihočeský kraj obě soutěže zrušil. Problémy si mohl kraj ušetřit, kdyby nechal rovnou soutěžit všechny zájemce.

Novela zákona losování neumožňuje a zadavatelé se bez něj musejí obejít. Nechme se překvapit, jakou náhradu za losovačky vymyslí.  

O závěrečné fázi losovaček jsme psali v článku:
S losovačkami je ámen. Ale finiš, ten stojí za to.