Finančník Babej-Kmec: Jak vytunelovat firmu v roce 2012

Podvržené akcie či protiprávně zvolené orgány společnosti patří mezi zbraně, jimiž lidé kolem podnikatele Sisáka bojují o vliv na Setuzu.

Výpis z Obchodního rejstříku týkající se společnosti Via Chem Group neodpovídá podle finančníka Miroslava Babej – Kmece skutečnosti. foto: © Economia, ČESKÁ POZICEČeská pozice

Výpis z Obchodního rejstříku týkající se společnosti Via Chem Group neodpovídá podle finančníka Miroslava Babej – Kmece skutečnosti.

Ve společnosti Via Chem Group, jejíž dluhopisy pořídila firma Key Investments za veřejné peníze radnicím Prahy 6, 10 a 13, nastal naprostý rozvrat. „Emise podvržených akcií, protiprávně zvolené orgány i podivné podpisy na dokumentech společnosti. To jsou zbraně, kterými se snaží vytěsnit skupina okolo kontroverzního podnikatele Petra Sisáka další akcionáře z rozhodování o miliardovém majetku bývalé Setuzy a zbavit vlivu na ústeckou chemičku Spolchemie, jež je třetím největším producentem umělých pryskyřic v Evropě,“ tvrdí finančník Miroslav Babej – Kmec, majitel společnosti Calpit Consultants Corp.

Právě firma Calpit Consultants Corp. je podle pravomocného rozhodnutí soudu prokazatelným akcionářem společnosti Via Chem Group s podílem 50 procent na základním kapitálu a hlasovacích právech. Již několik let ale usiluje o to, aby byla její akcionářská práva respektována. Abychom předešli hned na úvod podezření z jednostranného informování o této kauze, uveďme pro pořádek, že reakci Petra Sisáka není možné získat, neboť podnikatel s médii nekomunikuje. Na tvrzení Babej – Kmece nereaguje ani Via Chem Group, firma navíc nemá webové stránky.

Kvůli akcionářským sporům nebyla v rozporu se zákonem již několik let svolána valná hromada Via Chem GroupV čem je tedy podle Babej – Kmece kolem Via Chem Group problém? „Kvůli akcionářským sporům nebyla v rozporu se zákonem již několik let svolána valná hromada společnosti, a dávno již také vypršel mandát osobám zvoleným do statutárních orgánů firmy. Vleklý spor se nyní druhý akcionář, kterým je společnost Euro Capital Alliance Limited napojená na kontroverzního podnikatele Petra Sisáka, rozhodl vyřešit jednoduše tím, že vydal podvržené akcie Via Chem Group, jež si všechny přivlastnila firma Euro Capital Alliance,“ popisuje situaci finančník.

Učebnicový tunel

Následující postup by se podle Babej – Kmece dal nazvat učebnicovým návodem „Jak vytunelovat akciový podíl ve firmě v České republice v roce 2012“. Majitel Calpit Consultants Corp. tento postup popisuje následovně.

  • 1. krok: Dne 17. ledna 2012 přišel k české notářce Libuši Žatecké kanadský ředitel společnosti Euro Capital Alliance Edward Poberezkin a uložil u ní do úschovy podvržené akcie společnosti Via Chem Group. Dvacet kusů těchto „cenných papírů“ předtím nechalo bez jakéhokoliv rozhodnutí valné hromady vytisknout představenstvo společnosti, jehož mandát již vypršel. Představenstvo tvoří dva pánové: Erhard Procházka, otec bývalého generálního ředitele Setuzy a Spolchemie Martina Procházky, a Vladimír Sisák, otec kontroverzního podnikatele JUDr. Petra Sisáka. Notářka vydá potvrzení o uložení akcií, které je podle Babej – Kmece v rozporu s obchodním zákoníkem, a tím pádem jakékoli rozhodnutí učiněné na základě tohoto potvrzení je právně neplatné.
  • 2. krok: Edward Poberezkin, ředitel společnosti Euro Capital Alliance, který mimochodem neumí česky, u další notářky Jarmily Humpolcové prohlásí toho samého dne, tedy opět 17. ledna 2012, že je jediným akcionářem společnosti Via Chem Group, předloží potvrzení od první notářky Libuše Žatecké a učiní následující rozhodnutí jediného akcionáře: Schválí účetní závěrky Via Chem Group za roky 2008 až 2010; jmenuje členy dozorčí rady, která podle stanov jmenuje členy představenstva; schválí změnu stanov.
  • 3. krok: Na základě těchto rozhodnutí jsou podány návrhy na zápis změn v obchodním rejstříku, které jsou následně zapsány, tedy nově zvolené statutární orgány společnosti Via Chem Group a firmy Euro Capital Alliance, jež je jediným akcionářem.
  • 4. krok: Dne 24. ledna 2012 představenstvo Via Chem Group tvořené otcovským tandemem Procházka–Sisák rozhodne o uložení specimen (vzoru) akcie Via Chem Group do Sbírky listin Obchodního rejstříku. Tento specimen je odlišný od původně emitovaných akcií vydaných ke dni založení společnosti, a které drží Calpit Consultants Corp.

„Calpit Consultants Corp. proto důrazně upozorňuje státní orgány, finanční instituce, držitele neplatně vydaných dluhopisů a všechny obchodní partnery Via Chem Group, že výpis z Obchodního rejstříku Via Chem Group neodpovídá skutečnosti, změny byly zapsány na základě nepravdivých informací a podvržených podkladů,“ říká Babej – Kmec. Společnost Euro Capital Alliance podle něj není jediným akcionářem Via Chem Group, jak uvádí výpis z Obchodního rejstříku. Statutární orgány společnosti Via Chem Group nejsou dle Babej – Kmece právoplatně zvolené a veškeré jimi provedené úkony jsou neplatné, jelikož byly zvoleny v rozporu se stanovami a obchodním zákoníkem. Nové akcie, jakož i změna stanov, jsou prý neplatné. Jak je to možné?

Nikdy bych nevěřil, že se něco takového může stát v roce 2012 uprostřed Evropské unie. Pevně věřím, že se odpovědné orgány budou neprodleně zabývat tímto případem, včetně našich podnětů, a vyvodí z něj kroky vedoucí k nápravě i trestněprávnímu postihu odpovědných osob. Vedle toho vzhledem k naší akcionářské struktuře zvažujeme ochranu naší investice cestou mezinárodní arbitráže na ochranu investic,“ uvedl šéf firmy Calpit Consultants Corp. Babej – Kmec.

O sporu akcionářů Via Chem Group ČESKÁ POZICE průběžně informuje. Společnost Calpit Consultants Corp. (50procentní podíl) v současnosti vede několik soudních sporů s Via Chem Group týkajících se platnosti kroků učiněných statutárními orgány této společnosti, které jsou podle Babej-Kmece v rozporu se stanovami společnosti a se zákonem. Zopakujme, že reakci druhé strany není možné získat – podnikatel Sisák s médií nekomunikuje a Via Chem Group na tvrzení Babej-Kmece nereaguje.

Via Chem Group je investiční holdingovou společností založenou v roce 2002. Je majoritním vlastníkem (62,62 procenta) podniku Spolek pro chemickou a hutní výrobu, evropského výrobce syntetických pryskyřic, jediným akcionářem společnosti STZ Development, která vlastnila veškeré nemovitosti bývalého koncernu Setuza. STZ Development tyto nemovitosti – bez souhlasu valné hromady Via Chem Group – prodala švýcarské společnosti Glencore International, která dále koupila veškerá ostatní vysoce hodnotná aktiva bývalé Setuzy (například lisovnu, rafinérie či ochranné známky) za nestandardních okolností. Tato aktiva původně také vlastnila společnost Via Chem Group.

V roce 2010 Via Chem Group emitovala bez souhlasu valné hromady dluhopisy, do kterých prostřednictvím Key Investments investovaly stamiliony veřejných peněz městské části Prahy 6, 10 a 13.

Kauze Key Investments i vývoji letitého sporu akcionářů Via Chem Group jsme se věnovali v sérii článků.

Počet příspěvků: 21, poslední 1.3.2012 10:56 Zobrazuji posledních 21 příspěvků.