Falešné, nebo neplatné dluhopisy? Lhostejno. Via Chem musí ve středu zaplatit.

Pražské městské části mají 1. června dostat za obligace Via Chem Group 62 milionů. Ale kdo pošle peníze?

foto: © ČESKÁ POZICEČeská pozice

V kauze rizikových investic pražských městských částí uskutečněných prostřednictvím společnosti Key Investments přinesl deník MF Dnes překvapivou zprávu. Podnikatel Miroslav Babej-Kmec, který se soudí o podíl ve společnosti Via Chem Group, prohlásil, že minimálně tranše dluhopisů vydaná v roce 2010 a splatná 1. června 2011, tedy pozítří, je neplatná. Neplatnost dovozuje z toho, že jejich vydání neschválila valná hromada Via Chem Group. Deník MF Dnes to doplnil titulkem, že dluhopisy jsou falešné.

Firma Calpit Consultants Corp. (patří Babej-Kmecovi) dnes vydala k detailům případu tiskové prohlášení, v němž upozorňuje, že dluhopisy, které drží bývalí klienti Key Investments, mohly být emitovány v rozporu se stanovami Via Chem Group. Celé prohlášení uvádíme na konci článku. 

Slovo „falešné“ se na stránky deníky vloudilo asi omylem. Falešný cenný papír by to byl v případě, kdy by si ho někdo doma vyrobil na tiskárně a peníze si nechal poslat na své konto. To se však v případě Via Chem Group podle dostupných informací nestalo.

O chybách a opomenutích v tomto případě by se dala skoro napsat kniha

Otázka platnosti, či neplatnosti dluhopisu je složitější. Obligace byly vydány na Slovensku způsobem, který lze nazvat, a to v lepším případě, amatérským. Dluhopis nemá prospekt, není známo, kdo byl právní poradce emise, ani nejsou známy podklady, které emitent či jeho zástupce dali k dispozici slovenským regulátorům. O chybách a opomenutích v tomto případě by se dala skoro napsat kniha. Informaci Miroslava Babej-Kmece není možné ověřit z internetové verze rejstříku. Snad to, když k ničemu jinému, pomůže alespoň k tomu, že slovenský regulátor, který jejich vydání povolil, si dá příště lepší pozor.

Otázkou je, co to znamená pro majitele obligací, tedy městské části Prahy 6, 10 a 13. Pokud problém zúžíme na dluhopisy splatné pozítří, tak asi nic, protože je v podstatě lhostejné, zda se jednalo o platnou či neplatnou emisi. Via Chem Group stejně musí zaplatit dřív, než by o eventuální neplatnosti rozhodl soud. Pokud by se neplatnost týkala i emise dluhopisů Via Chem Group splatné na podzim roku 2013, situace je obdobná. Hlavním problémem dluhopisů Via Chem Group zůstává, zda je emitent bude schopen v termínu splatit.

Dluhopisy splatné 1. června 2011

Key Investments nakoupila oba dluhopisy Via Chem Group za peníze tří městských částí. Dluhopisy splatné pozítří měly v portfoliu všechny tři radnice. Nejvíce Praha 6, zhruba za 200 milionů korun, Praha 13 za dvanáct milionů a Praha 10 pouze dva kusy, celkem asi za 220 tisíc. Z portfolia Prahy 6 zmíněné dluhopisy v polovině února zmizely a radnice v zápětí obdržela 195 milionů korun. Komu je Key Investments prodala, není známo.

V případě Prahy 6 však nesmíme zapomenout, že rovněž dceřiná firma radnice, společnost SNEO, svěřila Key Investments 50 milionů korun, jenže se neví, jaké cenné papíry za ně byly pořízeny. Zřejmě však šlo také o dluhopisy Via Chem Group, splatné pozítří. Znamená to tedy, že 1. června by společnost SNEO (tedy Praha 6) měla za dluhopisy Via Chem Group obdržet 50 milionů, Praha 13 zhruba 12 milionů a Praha 10 asi 220 tisíc. Není jasné, kdo pošle radnicím peníze, protože Key Investments to nebude. Firma už nemá licenci pro obchodování s cennými papíry.

Dluhopisy splatné v říjnu 2013

Uvedené tři městské části ovšem mají zainvestováno také do dalšího dluhopisu Via Chem Group, který je splatný v říjnu 2013. Praha 6 jich má za 153 milionů korun, Praha 10 za 97 milionů a Praha 13 (měla) za 180 milionů. Praha 13 ale dostala letos od advokáta Jana Pacovského dvakrát 50 milionů korun (poprvé v dubnu, podruhé v květnu). Vedení radnice odmítá sdělit, za co jsou tyto platby. Připouštíme-li, že peníze od právníka Pacovského pocházejí z prodeje dluhopisů Via Chem Group, znamená to, že cenné papíry někdo musel od Key Investments letos na jaře koupit.

Informace o tom, kdo byl kupcem a za jakou cenu byly dluhopisy prodány, by byly velice užitečné pro městské části Praha 6 a 10, které tyto cenné papíry v celkové hodnotě 250 milionů mají stále v portfoliu a rády by je zpeněžily. Jenže kupec je neznámý, cena transakcí je tajená. Pokud Praha 6 a 10 neprodají dluhopisy za stejných podmínek, které měla Praha 13, nezbývá jim než si počkat do října 2013, kdy mají být cenné papíry Via Chem
Group splaceny.

Dluhopisy E Side Property

V případě dluhopisů E Side Property, do nichž zmíněné tři městské části vložily kolem 160 milionů korun, je situace horší. Nenajde-li se kupec, Praha 6, 10 a 13 budou muset počkat až do konce roku 2024, kdy budou splatné.

Vše o kauze Key Investments naleznete v rubrice HOT TOP.

Tisková zpráva Calpit Consultants Corp. z 30. května 2011

Společnost Calpit Consultants Corp., akcionář společnosti Via Chem Group upozorňuje na skutečnost, že podle stanov Via Chem Grou náleží do působnosti valné hromady rozhodování o vydání dluhopisů. V této souvislosti společnost Calpit Consultants Corp. poukazuje na to, že v roce 2010 se žádná valná hromada Via Chem Group nekonala, ani nebyla svolána, přičemž poslední valná hromada se uskutečnila 14. prosince 2009 a na té žádné rozhodnutí o vydání dluhopisů přijato nebylo. Společnost Calpit Consultants Corp. má za to, že dluhopisy vydané Via Chem Group v roce 2010 byly vydány buďto bez rozhodnutí valné hromady nebo na základě rozhodnutí bývalého jediného akcionáře Euro Capital Alliance.

Bylo-li takové rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady učiněno po 11. únoru 2008, nemá takové rozhodnutí žádné právní účinky, neboť bylo přijato osobou, jež nebyla oprávněna vykonávat práva jediného akcionáře. Důvodem je, že Via Chem Group má od 11. února 2008 nejméně dva akcionáře: Euro Capital Alliance a Calpit Consultants Corp. Na skutečnost, že Via Chem Group má nejméně dva akcionáře, byli členové představenstva Via Chem Group ze strany akcionáře Calpit Consultants Corp. výslovně upozorněni v lednu 2009. V obchodním rejstříku byla společnost Euro Capital Alliance jako jediný akcionář Via Chem Group vymazána 27. října 2009.

Společnost Calpit Consultants Corp. se jako akcionář Via Chem Group rozhodla na tuto skutečnost upozornit v souvislosti s informacemi v tisku, že prostřednictvím emitováných dluhopisů Via Chem Group jsou kryty investice městských části Prahy 6, 10 a 13, které tyto pražské radnice svěřily do správy bývalého obchodníka s cennými papíry Key Investments. Podle dostupných informací by těmito spornými dluhopisy Via Chem Group mohly být částečně kryty investice za 183 milionů od Prahy 6, 138 milionů od Prahy 13 a 88 milionů investovaných radnicí Prahy 10.