Exkluzivní pohled na abúsírský objev: Princezna očima egyptoložky

„Dvůr královy dcery Šeretnebtej byl pro nás překvapením,“ vzkazuje přímo z Abúsíru egyptoložka Hana Vymazalová z Univerzity Karlovy.

Egyptoložka Hana Vymazalová dokumentuje šachtu v Neferově abúsírské hrobce. foto: © Český egyptologický ústav, Martin FrouzČeská pozice

Egyptoložka Hana Vymazalová dokumentuje šachtu v Neferově abúsírské hrobce.

Výjimečný archeologický nález si vyžaduje výjimečné mediální pokrytí. ČESKÁ POZICE již k nálezu staroegyptského dvora princezny Šeretnebtej (Šeretnebti) a skalních hrobek publikovala dva články, nyní přidáváme i exkluzivní fotografie do odhalených útrob. „Jsme plni nadšení. Úžasné řemeslné provedení soch či dosud syté barvy hieroglyfických znaků na Neferových nepravých dveřích doslova vyrážejí dech,“ reportuje pro ČESKOU POZICI přímo ze Sakkáry a Abúsíru vědkyně Hana Vymazalová, která tento výzkum řídí.

Co se z krásných hieroglyfů můžeme dozvědět? „Jméno majitele a jeho ženy, jejich hodnosti a také přání, aby se jim v posmrtné existenci vždy dostalo všeho potřebného,“ říká doktorka Vymazalová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Ve své odborné činnosti se specializuje nejen na hospodářský vývoj staroegyptského státu, ale i na starověkou matematiku a vědu.

O egyptském počítání vydala před pár lety monografii a spolu s belgickým kolegou Filipem Coppensem loni publikovala o matematice, lékařství a astronomii výtečnou knížku Moudrost svitků boha Thovta, tedy boha, jenž býval patronem písařů a moudrosti.

ČESKÁ POZICE: Jak dlouho jste přesně na této lokalitě pracovali, než vám přinesla tolik radosti?

VYMAZALOVÁ: Pohřebiště v jižním Abúsíru zkoumá náš tým již mnoho let a podařilo se zde objevit mnoho hrobek významných hodnostářů z doby Staré říše. Na místo, kde leží dvůr princezny Šeretnebtej, jsme se zaměřili na jaře letošního roku po přestávce způsobené egyptskou revolucí. Nyní po několika horkých letních měsících naše práce pokračuje a přilehlé skalní hrobky již překonaly naše původní očekávání. Jsme plni nadšení, že se podařilo v Abúsíru učinit takový výjimečný objev.

ČESKÁ POZICE: Za jakých okolností k nálezu došlo?

VYMAZALOVÁ: Dvůr královy dcery Šeretnebtej byl pro nás na tomto místě překvapením, protože princezna byla pohřbena mezi hodnostáři nekrálovského původu, zatímco většina členů královské rodiny se tehdy nechávala pohřbít v blízkosti pyramid tehdejších vládců. Čtyři skalní hrobky navíc přinesly řadu zajímavých nálezů, včetně Neferových nepravých dveří a nebývale velkého souboru soch – z nichž část byla nalezena přesně na tom místě, kde je uložil majitel hrobky před 4500 lety.

ČESKÁ POZICE: Můžete čtenářům přiblížit pocit, když vstupujete do otevřené hrobky po 4500 letech? Nebojíte se „Faraonovy kletby“, nemocí, pastí?

VYMAZALOVÁ: Kletby ani pastí ne, ale práce v hrobkách vyžaduje opatrnost. Při prvním prozkoumání objevených skalních hrobek ještě byly všechny zasypané, takže jsme se téměř plazili po břiše pod stropem. Během prací je potom třeba sledovat, jestli například skála na stropě nepraská...

ČESKÁ POZICE: Kolik lidí na otevření Neferovy hrobky pracovalo? Jak jste ji odhalili?

VYMAZALOVÁ: Vstup do hrobky se nachází v jižní stěně chodby, jež vybíhá z princeznina dvora, a lemují jej dva bloky s vázanými sochami. Poprvé jsme do ní vstoupili jen já s profesorem Miroslavem Bártou, rejsem Ahmedem (vedoucí místních dělníků – pozn. red.) a inspektorem z památkové správy Semírem. Teprve potom mohli dělníci začít odstraňovat zásyp. Během práce v serdabu (uzavřené komoře) se k nám připojili i vrchní inspektoři a ředitel celé abúsírsko-sakkárské oblasti, kteří naši práci velice podporují.

ČESKÁ POZICE: V čem je objev Neferovy hrobky výjimečný?

VYMAZALOVÁ: Neporušené nepravé dveře a čtyři neporušené sochy v zazděném serdabu jsou opravdu mimořádný objev. Takto dochovaná část vybavení hrobky se při výzkumu najde jen výjimečně – převážná část hrobek byla totiž vykradena již ve starověku a z původní výbavy zpravidla nezůstalo nic víc než pohozené fragmenty. V tomto případě navíc vyráží dech i úžasné řemeslné provedení soch či dosud syté barvy hieroglyfických znaků na Neferových nepravých dveřích.

Za ministrem financí...

ČESKÁ POZICE: Co se z nálezu dozvídáme o tehdejší společnosti a princezně?

VYMAZALOVÁ: Známe tituly a jména majitelů tří skalních hrobek – ve čtvrté dosud pracujeme. Šlo o vysoce postavené hodnostáře, například Nefer byl mimo jiné představeným pokladnice a sýpek, tedy něco jako ministrem financí a zemědělství najednou. Dosud ještě přesně nevíme, jaký vztah byl mezi majiteli skalních hrobek a princeznou Šeretnebtej.

Výzkum však stále probíhá a objevili jsme již mnoho indicií ohledně princezniny osoby, jejího původu, doby, v níž žila. Konečné vyhodnocení nálezů a jejich interpretace však budou možné až po dokončení výzkumu pohřebních šachet, který probíhá v těchto týdnech.

ČESKÁ POZICE: Dají se vyvodit nějaké vztahy k hrobce kněze Neferinpua, kterou jste našli v roce 2007 pár desítek metrů odtud? Jsou to lidé ze stejné doby, ne?

VYMAZALOVÁ: Ano, zdá se, že princeznin dvůr i Neferinpuova hrobka pocházejí ze stejného období, a stejně tak i několik dalších hrobek v okolí dvora – hrobky úředníka Kaiemceneneta či lékaře Ptahhotepa –, které jsme odkryli v minulých letech. Zmínění pánové za života mimo jiné vykonávali kněžské funkce v pyramidových komplexech egyptských vládců v severní části Abúsíru.

Není náhoda, že stejné spojení s královskými komplexy nacházíme i u Nefera a ostatních majitelů skalních hrobek z princeznina dvora. Tyto hrobky obklopují princeznin dvůr ze všech stran.

ČESKÁ POZICE: Při výzkumu Neferinpuovy hrobky vás zaujala mrtvá myš zalezlá v neporušeném sarkofágu. Objevila se letos nějaká „zvláštní“, zábavná okolnost?

VYMAZALOVÁ: V Neferově hrobce zase bydlel netopýr. Zábavnější ale bylo, že na první naos (schrána, v níž byl umístěn kultovní obraz božstva – pozn. red.) s vázanou sochou jsme narazili už po deseti minutách práce hned první den.

ČESKÁ POZICE: Zvláště zajímavé jsou čtyři sochy, skvěle zachované. Patří k tomu „nejlepšímu“, co čeští egyptologové nalezli?

VYMAZALOVÁ: Vlastně jsou to čtyři velká vápencová naa s vázanými sochami, která lemují vstupy do skalních hrobek, čtyři výjimečné sochy uložené v serdabu Neferovy hrobky a mnoho fragmentů dalších soch a sousoší nalezených v prostoru dvora. A to zdaleka není vše… Troufám si tvrdit, že jde o jeden z nejvýznamnějších objevů v Abúsíru.

ČESKÁ POZICE: Jak budete ve výzkumu pokračovat?

VYMAZALOVÁ: Poslední ze skalních hrobek je dosud odkryta jen z malé části a rovněž v sobě skrývá serdab, i když zjevně vykradený. V těchto dnech se rovněž věnujeme pohřebním šachtám, kterých se v podlaze dvora a hrobek nachází zhruba dvacet. Některé z nich jsou jen čtyři metry hluboké, s nikou na uložení jednoduchého pohřbu, jiné dosahují hloubky kolem sedmi i více metrů a na jejich dně jsou velké pohřební komory.

Hned v první prozkoumané šachtě jsme objevili části pohřební výbavy včetně dřevěných modelů lodí, zvířecích obětin, keramických obětních nádob a měděných nástrojů. Vápencový sarkofág skrýval kromě kostí i stovky fajánsových korálků a přívěsků.

ČESKÁ POZICE: Můžeme v tomto místě očekávat ještě významnější objev?

VYMAZALOVÁ: Zeptejte se nás za pár dní (smích).

K zásadnímu nálezu publikovala ČESKÁ POZICE tyto články: