Exkluzivně: Vyšetřovatel korupčních kauz, kterému došla trpělivost

Peníze byly jedním, ale nikoli jediným důvodem mého odchodu od policie, tvrdí podplukovník Zdeněk Ondráček.

foto: © ČESKÁ POZICEČeská pozice

Zapomeňte na optimismus. Protikorupční policii se sice koncem minulého týdne podařilo zatknout dva litoměřické soudce a soudní zapisovatelku, kteří jsou podezřelí ze zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí úplatku, ale to neznamená, že se v médiích budou podobné zprávy objevovat častěji. Spíš naopak. Jak již dříve informovala ČESKÁ POZICE, od Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality (ÚOKFK) odcházejí zkušení vyšetřovatelé. Také na zatýkání v Litoměřicích se podíleli detektivové, kteří u policie končí a míří do soukromého sféry.

Podplukovník Zdeněk Ondráček, který vedl mimo jiné vyšetřování kauzy Opencard či záležitosti týkající se prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Františka Dohnala, se rozhodl k obdobnému kroku. ČESKÉ POZICI poskytl exkluzivní rozhovor, v němž vysvětluje některé důvody svého odchodu do civilu.

O odchodu podplukovníka Ondráčka psala ČESKÁ POZICE začátkem října. Premiér Petr Nečas tehdy reagoval prohlášením, že jednal s ministrem vnitra a pověřil ho, aby detektivy případně přesvědčil, aby u policie zůstali. Nikdo z vyšetřovatelů, jejichž jméno se objevilo v médiích v souvislosti s odchody, však návrat neohlásil. Naopak přibyli další, kteří od policie míří do soukromé sféry. A mimochodem – Zdeněk Ondráček v rozhovoru konstatuje, že jeho rozhodnutí mu nikdo z policie ani z ministerstva vnitra nerozmlouval.

ČESKÁ POZICE: Jste jedním z elitních detektivů, kteří opouštějí Útvar odhalování korupce a finanční kriminality. Proč?

ONDRÁČEK: Na úvod – nejsem a ani se necítím být elitním detektivem ÚOKFK a je mylné se domnívat, že všichni příslušníci našeho útvaru jimi jsou. Důvody, pro které jsem se po dlouhodobém zvažování rozhodl ukončit služební poměr u policie, jsem, a to možná jako jeden z mála, uvedl v písemném odůvodnění žádosti. Shrnu je asi takto: možnost ohrožení financování mých závazků, nenaplnění mého očekávání trestně stíhat pachatele korupce bez výhledu možné změny a nevyužití mých odborných znalostí.

ČESKÁ POZICE: Jakou roli hrály ve vašem v odchodu peníze?

Po více než 23 letech služby činí můj čistý příjem v 9. platové třídě ve služební hodnosti rada něco málo přes 32 tisíc korun

ONDRÁČEK: Jak jsem již uvedl, byly jedním, ale ne jediným z důvodů. Po více než 23 letech služby činí můj čistý příjem v 9. platové třídě ve služební hodnosti rada něco málo přes 32 tisíc korun. Plat státního zástupce, se kterým bych měl na vyšetřovaných kauzách spolupracovat, je jednou takový. A to nemluvím o platech soudců a obhájců. Policista přitom v každé kauze odvádí největší kus práce a jen na jeho znalostech, schopnostech a dovednostech mnohdy závisí výsledek celého případu. Domnívám se, že si tato společnost nedovede zaplatit kvalitní policisty.

ČESKÁ POZICE: Pokud by se zlepšily platové podmínky, změnil byste názor a u policie zůstal?

ONDRÁČEK: To dnes již není na pořadu dne. Rozmýšlel jsem se dlouho. Nečiním ukvapená rozhodnutí a svoji práci nevykonávám jen pro peníze. Kdyby tomu tak bylo, již bych stál na straně, kde mě dokážou finančně ohodnotit lépe.

ČESKÁ POZICE: Krátce poté, co byly zveřejněny informace o odchodech vyšetřovatelů z ÚOKFK, premiér Petr Nečas konstatoval, že pověřil ministra vnitra, aby se pokusil s policisty vyjednávat a případně je přesvědčil, aby svůj odchod ještě zvážili. Hovořil s vámi někdo z ministerstva vnitra či z vedení policie o stažení výpovědi?  

ONDRÁČEK: Žádost o ukončení služebního poměru jsem podal 31. srpna letošního roku. Téhož dne se mnou o důvodech osobně hovořil náměstek útvaru Jiří Veselý. Tentýž den jsem o svém rozhodnutí telefonicky informoval ředitele útvaru Tomáše Martince, který mi navrhl schůzku. Ta se však nekonala. O odchodu do civilu jsem mluvil také s náměstkem policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování Martinem Červíčkem. Nemohu však s určitostí říci, zda šlo o schůzku oficiální nebo osobní. Hovořili jsme o věcech služebních i soukromých. S náměstkem Červíčkem totiž pocházíme ze stejného regionu a studovali jsme spolu na vysoké škole. Po vyjádření premiéra Nečase jsem s nikým z vedení útvaru, policie či ministerstva vnitra nemluvil, ani mě nikdo nekontaktoval.

ČESKÁ POZICE: V diskusním pořadu Otázky Václava Moravce, který Česká televize vysílala 9. října, šéf ÚOKFK Martinec tvrdil, že média zkreslila informace o odchodech lidí z útvaru. Žádné masivní podávání výpovědí vyšetřovatelů se nekoná, výpověď prý podal pouze jeden detektiv, František Zahálka, šéf týmu vyšetřující kauzu okolo obrněnců Pandur. Ostatní, kteří odcházejí od ÚOKFK, se údajně zabývají metodikou, analytikou atd. Jakou práci jste vykonával vy?

ONDRÁČEK: Od 1. února tohoto roku jsem pracoval na odboru mezinárodní spolupráce a metodiky, a to jako metodik korupce (ÚOKFK je rozdělen na šest odborů, odbor korupce a zájmů Evropské unie, odbor závažné hospodářské trestné činnosti, odbor daní, výnosů a praní peněz, odbor kancelář ředitele útvaru, odbor analytiky a informatiky a odbor mezinárodní spolupráce a metodiky – pozn. red.) odboru korupce a ochrany zájmů EU, kde jsem dříve působil. Přešel jsem tam ale i s kauzami, které jsem vyšetřoval. Vyšetřování jsem tedy vedl i na odboru mezinárodní spolupráce a metodiky a dokonce mi byly přidělovány nové spisy. Na dokreslení uvádím, že poslední procesní rozhodnutí ve věci jsem učinil v první polovině září, tedy již v době, kdy běžela moje výpovědní lhůta.

ČESKÁ POZICE: Proč jste přešel z odboru korupce a ochrany zájmů EU na odbor mezinárodní spolupráce a metodiky?

ONDRÁČEK: K tomu se raději nebudu vyjadřovat. Řekněme, že jsem na některé věci měl jiný názor.

ČESKÁ POZICE: Vedení policie situaci na ÚOKFK bagatelizuje a tvrdí, že odchody několika lidí se nijak nepromítnou do vyšetřování korupčních kauz. Prý na každém případu pracují týmy lidí. Zastáváte stejný názor?

ONDRÁČEK: Nezastávám. Nahraditelný je každý, ale zkušenosti vyšetřovatele je třeba získat praxí, a to v řádech několika let. Pojem práce v týmech je stejné klišé jako elitní detektiv. O jedné ze svých kauz jsem v médiích také slyšel, že na ní pracuje tým elitních detektivů. Můj tým byl však jednočlenný! Jsou případy, na kterých pracuje několik policistů, ale nelze říci počet, protože ten se může v průběhu prověřování a vyšetřování měnit. Ve většině případů jde spíše o pracovní skupiny, neboť zřízení týmu podléhá určitým pravidlům a jednotliví policisté jsou do něj naveleni rozkazem.

ČESKÁ POZICE: V médiích se objevily informace o špatných vztazích elitních vyšetřovatelů ÚOKFK se státními zástupci. Jaká je vaše zkušenost?

ONDRÁČEK: Dávám přednost přímému osobnímu kontaktu a případnou rozdílnost názorů si vyříkat z očí do očí, což je mnohdy obtížnější než prosté písemné sdělení. Ne se všemi názory státního zástupce musím souhlasit, ale je třeba je respektovat. Obě strany by měly mít společný záměr, jak dosáhnout cíle. Obecně zhodnotit spolupráci není možné, to by bylo nutné případ od případu. Já sám jsem však se státními zástupci vždy našel společnou řeč.

ČESKÁ POZICE: Byly zveřejněny výpovědi některých vyšetřovatelů, kteří poukazovali na to, že podstatnou část jejich pracovní doby spolkne administrativa. Jde dle vašeho názoru o zásadní problém?

Administrativa a další úkony, které nejsou přímo spojeny s vyšetřováním, zaberou zhruba dvě třetiny času

ONDRÁČEK: Administrativa a další úkony, které nejsou přímo spojeny s vyšetřováním, zaberou zhruba dvě třetiny času. Je to problém zásadní a dlouhodobý. Ještě v dobách, kdy vyšetřování nebylo součástí kriminální policie, byli na úřadech vyšetřování asistenti vyšetřovatelů a několik administrativních sil. Dnes z 99,5 procenta veškerou činnost vykonává vyšetřovatel sám.

Pro představu – je to jako kdyby špičkový lékař u pacienta prováděl veškerá předoperační vyšetření, pak sám operoval a nakonec zajišťoval i rehabilitaci. Sami asi cítíte, že to není úplně v pořádku. Každou dílčí činnost by měl vykonávat člověk podle požadavků na odbornost provedení. Například kopírovat spis může administrativní pracovník se středoškolským vzděláním za řekněme sto korun na hodinu, a nikoli vysokoškolák s platem přibližně 250 korun na hodinu.

ČESKÁ POZICE: Co byste změnil v rámci ÚOKFK, aby se dařilo dotáhnout do konce korupční kauzy?

ONDRÁČEK: Nezlobte se, ale na to neodpovím, neboť mé názory a postoje jsou v tomto směru moc radikální. Je třeba si také uvědomit, že výměna pouze jednoho kola v soukolí nezmění mechanismus. Aby stroj fungoval jinak, bylo by třeba těch změn podstatně více, a to nejen u policie.

ČESKÁ POZICE: Už máte představu o tom, co budete dělat po ukončení služebního poměru?

ONDRÁČEK: Ano, představu již mám. Vzhledem k tomu, že jde o určitý záměr, nerad bych to více rozváděl.

Matylda Horničková Malé zamyšlení           ... 13:10 2.11.2011

Počet příspěvků: 23, poslední 30.11.2011 06:57 Zobrazuji posledních 23 příspěvků.