Exekuci na důchod má 90 tisíc lidí

Důchodců v exekuci každoročně přibývá. Někdo si dluhy do penze přinese z aktivního období života, jiný do nich spadne až po zařazení mezi důchodce. Zatímco před 16 lety mělo podobné trable okolo 22 tisíc lidí, letos je jich čtyřikrát víc. Problém se týká jak penzistů, tak lidí pobírajících invalidní nebo vdovské a vdovecké důchody.

Má Česká správa sociálního zabezpečení posílat na své dlužníky exekutory? foto: Richard Cortés, Česká pozice

Má Česká správa sociálního zabezpečení posílat na své dlužníky exekutory?

Milan šel do důchodu s několika nesplacenými úvěry. Dokud pracoval, posílat peníze na umoření dluhů mu nedělalo potíže. Po odchodu do penze se ale jeho příjem snížil a dostal se do potíží. Finanční trable vyvrcholily srážkami peněz, které mu stát vyplácí jako důchod. Případů lidí v exekuci každoročně přibývá. Někdo si dluhy do penze přinese ještě z aktivního období života, jiný do nich spadne až po zařazení mezi důchodce. Zatímco před 16 lety mělo podobné trable okolo 22 tisíc lidí, letos je jich čtyřikrát víc – více než 90 tisíc.

Vyplývá to z aktuálních čísel České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Z jejích dat lze také vyčíst, že od počátku roku přibývají lidé v exekucích tempem zhruba tisícovky obyvatel za měsíc. Problém se týká jak penzistů, tak lidí, kteří pobírají invalidní nebo vdovské a vdovecké důchody. Většina (přes 52 tisíc občanů Česka) jsou ale senioři.

Až čtvrtina pravidelné renty

„Sociálka“ strhává mužům ve finančních potížích z pravidelné starobní penze v průměru 2698 korun, ženám 2211 korun. Nejvíce zadluženi jsou muži v Moravskoslezském kraji. Kvůli exekucím každý měsíc přicházejí o 3335 korun. Mezi ženami jsou na tom nejhůře starobní důchodkyně v Olomouckém kraji. V průměru jim penzi krátí o 2529 korun. Průměrný důchod činí 13 377 korun. Exekuční srážka může seniorům vzít až čtvrtinu pravidelné renty. Zbytek jim musí zůstat jako nezabavitelné minimum.

Nejvíce zadluženi jsou muži v Moravskoslezském kraji. Kvůli exekucím každý měsíc přicházejí o 3335 korun. Mezi ženami jsou na tom nejhůře starobní důchodkyně v Olomouckém kraji. V průměru jim penzi krátí o 2529 korun. Průměrný důchod činí 13 377 korun. Exekuční srážka může seniorům vzít až čtvrtinu pravidelné renty. Zbytek jim musí zůstat jako nezabavitelné minimum.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) chce, ve snaze důchodcům pomoci, nově prověřit, jestli někteří lidé kvůli exekucím nepřicházejí o nepřiměřeně vysoké částky. Pokud by zjistilo, že ano, má v plánu exekuce zastavit. „Pilotně ověříme na konkrétních případech časovou náročnost,“ napsala ministryně Jana Maláčová (ČSSD) na svém Twitteru. Neoprávněné exekuce by měla zastavovat přímo ČSSZ. Háček je v tom, že k tomu nemá oprávnění. Není totiž účastníkem exekučního řízení. „Je to úplný nesmysl,“ řekl LN kladenský exekutor Petr Kučera.

Lidí, kteří pobírají starobní důchod, je v Česku skoro 2,5 milionu. Čtvrtina z nich šla do předčasné penze. Kladenský soudní exekutor Petr Kučera není z rostoucího množství důchodců ve vážných dluhových problémech nadšený. „Je to určitě neblahý trend. Evidujeme 420 tisíc exekucí na osoby, které mají tři a více exekucí. Fůra z nich přejde do důchodového věku, než se peníze začnou vymáhat,“ popisuje. Zároveň upozorňuje, že záměr ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové na zastavení neoprávněných exekucí na peníze z penzí není reálný.

Role ČSSZ

„Česká správa sociálního zabezpečení není účastníkem řízení. Nemůže proto přezkoumávat vedené exekuce,“ říká Kučera. S tím souhlasí i mluvčí MPSV Barbara Hanousek Eckhardová. „ČSSZ jako plátce důchodu či mzdy není oprávněná exekuční srážky z důchodu zastavovat. Může pouze upozornit soudy, že v konkrétním případě byl podkladovým exekučním titulem rozhodčí nález vydaný na základě sjednané rozhodčí doložky. ČSSZ může tedy podnět k zastavení exekuce ze strany příslušného soudu pouze nepřímo iniciovat,“ sdělila mluvčí Hanousek Eckhardová.

Česká správa sociálního zabezpečení jako plátce důchodu či mzdy není oprávněná exekuční srážky z důchodu zastavovat. Může pouze upozornit soudy, že v konkrétním případě byl podkladovým exekučním titulem rozhodčí nález vydaný na základě sjednané rozhodčí doložky. ČSSZ může tedy podnět k zastavení exekuce ze strany příslušného soudu pouze nepřímo iniciovat.

Uvedený záměr cílí na takzvané rozhodčí doložky úvěrových smluv. Ty určují pravomoci rozhodců v případě, že dojde ke sporům mezi stranami, které smlouvu uzavřely. Ústavní i Nejvyšší soud před osmi lety potvrdily, že některé exekuce se vedou na základě smluv, jež obsahují neplatné doložky. Martin Štika z exekutorského úřadu v Hradci Králové upozornil ještě na další úskalí.

„ČSSZ asi horko těžko může správně posoudit, jestli doložka je platná, nebo neplatná. Oni ji neviděli, znají ji jen na základě exekučního příkazu,“ uvedl. „Návrh na zastavení exekuce by měl podat samotný účastník. Na něm je, aby uvedl důvody, proč by měla být zastavena, a doložit je písemně,“ doplnil Štika. V zacílení MPSV na rozhodčí doložky se skrývá i další háček. Zaměstnanci ČSSZ by je totiž museli sami aktivně vyhledat, posoudit, zda existují pochybnosti o jejich zákonnosti, a oslovit příslušné soudy, které následně mohou rozhodnout o případném zastavení exekučních srážek z příjmu.

Řešení exekuční pasti

Z vyjádření ministryně Maláčové vyplývá, že na to úřadu chybějí lidé. „ČSSZ musí tyto případy vyhledávat ručně a nemá na to personální kapacity, potřebovali bychom na to desítky nových úředníků,“ uvedla na Twitteru Maláčová. Zejména v současné době, kdy premiér Andrej Babiš (ANO) razí snižování počtu státních úředníků, se bude její nápad jen těžko prosazovat. Šéfka MPSV však tvrdí, že informace k rozhodčím doložkám by zaměstnanci „sociálky“ museli ručně hledat ve stovkách tisíc, možná milionu dokumentů.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová hodlá o řešení situace lidí v exekuční pasti jednat s ministerstvem spravedlnosti. Ve svém resortu pak ještě během května rozjede pilotní projekt, jehož cílem je zjistit, je-li možné lidem s neoprávněnými exekucemi pomoci.

Navzdory uvedenému problému Maláčová hodlá o řešení situace lidí v exekuční pasti jednat s ministerstvem spravedlnosti. Ve svém resortu pak ještě během května rozjede pilotní projekt, jehož cílem je zjistit, je-li možné lidem s neoprávněnými exekucemi pomoci. „Je třeba ověřit, za jakých personálních a technických podmínek by byl takový postup proveditelný, jak by byl časově a finančně náročný a zda by nedošlo k ohrožení provádění exekučních srážek z dávek důchodového pojištění v běžných případech,“ uvedla mluvčí úřadu Hanousek Eckhardová.

Naděje pro zadlužené seniory

  • Od letošního června se seniorům otevře další možnost řešení dluhové pasti. Takzvaná velká oddlužovací novela zadluženým důchodcům smaže všechny dluhy za předpokladu, že budou po tři roky v osobním bankrotu. Lhůta platí i pro invalidy.
  • Seniorům bude ze starobního důchodu vyplácena jen nezabavitelná částka. Podmínku oddlužení splní, budou-li měsíčně odvádět aspoň 2178 korun. Částku tvoří odměna insolvenčního správce a splátky ve prospěch věřitelů.
  • Jakmile soud po třech letech rozhodne o oddlužení, musí důchodce sám podat návrh na zastavení exekucí.

Diskuse neobsahuje žádné příspěvky.