Evropský účetní dvůr: Riziko zneužívání dotací EU roste

Dle europoslanců Hynka Fajmona (ODS) a Zuzany Brzobohaté (ČSSD) je rozdělování evropských peněz, za něž odpovídají členské země EU, složité.

Martin Shabu 3.11.2011

Evropský účetní dvůr (EÚD), který kontroluje veškeré výdaje Evropské unie, zpochybnil 5,5 procenta finančních prostředků, jež byly loni určené na kohezní politiku. Ta představuje po společné zemědělské politice (43 procent výdajů EU) druhou nejvyšší výdajovou položku rozpočtu EU (asi 36 procent) a financují se z ní například stavby dálnic, začínající podnikatelé nebo rekvalifikace zaměstnanců.

Podle týdeníku European Voice EÚD odhaduje, že letos bude zpochybněno 7,7 procenta výdajů na kohezní politiku. Přitom průměr zpochybněných výdajů u všech výdajových kapitol činí jen čtyři procenta. Pokud zpochybněné výdaje přesáhnou pět procent, jde o vážné zjištění. Chyby se týkají jak účetních nesrovnalostí, tak případných podvodů. V Česku má být v letech 2007 až 2013 investováno díky evropským dotacím celkem 27 miliard eur (675 miliard korun). V celé EU pak téměř 864 miliard eur.

Podle týdeníku European Voice vyšší počet chyb zjištěných EÚD, jehož zpráva za loňský rok má být zveřejněna 10. listopadu, souvisí se snahou členských zemí EU co nejrychleji dokončit čerpání evropských dotací. Očekává se, že auditoři uvedou jako hlavní příčinu chyb špatný management při rozdělování evropských finančních prostředků a vyzvou členské země EU, aby zpřísnily kontroly. Národní administrativy totiž odpovídají za řádné čerpání unijních peněz.

„Potvrzuje se, že jde o dlouhodobý problém. Je proto správné snažit se snížit celkové výdaje unie. Česko má nesmyslně mnoho operačních programů a složitou implementační strukturu pro financování evropských projektů. Česká vláda se správně snaží snížit počet operačních programů,“ řekl ČESKÉ POZICI Hynek Fajmon (ODS), europoslanec a člen rozpočtového výboru Evropského parlamentu (EP).

To, že je systém čerpání evropských dotací složitý, potvrdila i europoslankyně Zuzana Brzobohatá (ČSSD). „Míra chybovosti se týká často účetních nesrovnalostí. Jde například o konstatování, že členská země nemá dostatečnou administrativní kapacitu pro čerpání peněz. Pravdou však je, že dotační podmínky máme nastaveny příliš komplikovaně, což vede například k tomu, že malé organizace a příjemci unijních peněz nejsou schopní vše správně vyúčtovat,“ uvedla pro ČESKOU POZICI Brzobohatá z výboru EP pro regionální rozvoj. A dodala, že je nutné vzít v úvahu i otázku kontrolního vzorku, na jehož základě se vypočítává chybovost všech evropských projektů v kohezní politice.

ČESKÁ POZICE nedávno zjistila, že se v Česku často ztrácejí evropské peníze, aniž by tato ztráta byla objasněna. Upozornila na 36 nestandardních „losovaček“, o něž se zajímá policie. A týká se to i projektů spolufinancovaných EU.