Evropa, kontinent starců

Prognóza na 50 let dopředu je jistě ošidná, leč Evropská komise předpovídá, že v roce 2060 bude 30 procent Evropanů straších 65 let.

Jedním z problémů penzijních fondů je, že pokud do nich budou povinně nahnané masy, vznikne otázka, z čeho se budou vyplácet současní důchodci. foto: (c)IlustraČeská pozice

Jedním z problémů penzijních fondů je, že pokud do nich budou povinně nahnané masy, vznikne otázka, z čeho se budou vyplácet současní důchodci.

Celkový počet obyvatel v zemích Evropské unie se do roku 2060 zvýší jen mírně o tři procenta na 517 milionů osob. Zato výrazně vzroste podíl lidí starších 65 let, a to na úkor „produktivní“ věkové skupiny 15 až 64 let. Vyplývá to ze zprávy o stárnutí evropské populace, kterou se v úterý zabývali ministři financí zemí EU v Bruselu.

Materiál vypracovaný ve spolupráci s ministerskými experty z jednotlivých členských zemí nahrává politikům do karet v jejich nynější snaze o zavádění úsporných opatření ve veřejných financích. „Stárnoucí populace výrazně prohlubuje problémy, s nimiž se potýkají rozpočty většiny států Evropské unie,“ píše se ve společném prohlášení šéfů financí.

Ačkoli lidé mezi 15 a 64 lety zůstanou nejpočetnější věkovou skupinou, jejich podíl v EU se za půl století sníží na 56 ze 67 procent v roce 2010. Naopak naroste podíl osob starších 65 let na 30 ze 17 procent.

Více než na dvojnásobek se pak podle projekce zvýší podíl 80letých a starších, a to na 12 procent v roce 2060. Tato věková skupina se tak stane téměř stejně početnou jako nejmladší generace do 14 let (podíl 15 procent).

Pro Českou republiku vypadají prognózy následovně:

Věková skupina20102060
0 - 1414,3 procenta13,6 procenta
15 - 6470,3 procenta55,8 procenta
65 a více15,4 procenta30,6 procenta
80 a více3,6 procenta12,3 procenta

Pramen: Evropská komise, Eurostat

A co z toho všeho ministři financí vyvozují? Nic, co bychom již dříve neslyšeli – že se budeme muset smířit se zvyšováním věku odchodu do důchodu a s nižšími penzemi, a to v závislosti na tom, jak se bude vyvíjet takzvaná střední délka života. Ta v České republice činila v roce 2010 u mužů 74,3 a u žen 80,4 roku. Za 50 let by měla stoupnout na 83,2, respektive 87,8 roku.

Otázkou je, jak ministři financí uspějí v nynější atmosféře nevole vůči dalším rozpočtovým škrtům a úsporám v mnoha evropských zemích. Například představa nového francouzského prezidenta Françoise Hollanda, který chce snížit hranici pro odchod do důchodu na 60 let, se totiž od jejich záměrů značně liší.