Evergreen jménem služební zákon, který byl už popáté odložen

Odložení účinnosti služebního zákona protlačily sněmovnou vládní strany. Opozice v rozpravách ani nepípla.

foto: © repro webové stránky Chameleon Charlie, ČESKÁ POZICEČeská pozice

Služební zákon je podobně smutným příběhem, jako je slib politiků o zavedení přímé volby prezidenta. Neustále se o těchto zákonech mluví, hlavně tedy před volbami, ale když má přijít na věc, neděje se nic. Poslanci vládních stran ODS, TOP 09 a Věcí veřejných v úterý poněkud v tichosti schválili novelu zákona o službě státních zaměstnanců, která odsunuje účinnost služebního zákona až na rok 2015. Zákon byl tedy odložen již popáté! Česká republika proto zůstává jedinou zemí Evropské unie, která takovou normou nedisponuje (platný služební zákon byl přitom jednou z podmínek vstupu ČR do EU).   

Z hlediska potírání korupce je účinnost služebního zákona velmi důležitá. Vymezuje například kompetence mezi politiky a úředníky a stanovuje odpovědnost úředníků za veřejné zakázky. Zákon byl sepsán již v roce 2002 a doposud byl již čtyřikrát odsunut. Nyní měl být účinný od 1. ledna 2012.

Na konci letošního září poslanci odhlasovali posunutí účinnosti služebního zákona až na rok 2015 (iniciativa KohoVolit.eu zpracovala graf, který ukazuje, jak které strany hlasovaly). Senátoři však návrh poslancům vrátili a sněmovna musela znovu hlasovat 6. prosince.

Němá opozice

Poslanci přehlasovali zamítavé stanovisko senátu poměrem 104 ku 40. Proti odložení služebního zákona hlasovaly ČSSD a KSČM (proti zvedl ruku i nezařazený Stanislav Huml, naopak pro odložení hlasovala poslankyně za ČSSD Vlasta Bohdalová). Pokud by si však někdo myslel, že se opoziční poslanci nějak zapotili, aby schválení novely nějak zabránili, hluboce by se mýlil. V obecné rozpravě v rámci prvního čtení nevystoupil ani jeden opoziční poslanec, ve druhém čtení nepromluvil v obecné a podrobné rozpravě opět nikdo, a ve třetím to samé.

Teprve až na úterní schůzi sněmovny, na které poslanci hlasovali o novele zákona vrácené senátem, vystoupili proti vládnímu návrhu senátor Jiří Dienstbier (ČSSD) a poslanec Antonín Seďa (ČSSD). Vezmeme-li v potaz, jaký cirkus ztropila opozice ve sněmovně během obstrukcí při schvalování vládních reforem, je toto poněkud tristní bilance.        

Od jednoho odkladu k dalšímu

Důvody, proč byla účinnost zákona na návrh vlády opět odložena, působí jako ohraná píseň. Prý kvůli zastaralosti či finanční nákladnosti, zní nejčastěji z úst přestavitelů vládních partají. Tak například ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09), který byl za vládu navrhovatelem novely, to ve sněmovně vysvětloval následovně: „Takzvaný služební zákon je v platnosti již řadu let, nicméně nikdy nenabyl účinnosti a vzhledem k tomu, že v tuto chvíli je již zastaralý, je potřeba připravit nový zákon, který připravuje ministerstvo vnitra, tedy zákon o úřednících. Zároveň s přijetím zákona o úřednících se předpokládá zrušení tohoto služebního zákona.“ Jenomže tento úplně nový zákon je teprve „ve výrobě“ a platit by měl až od roku 2013.

Poslankyně za Věci veřejné Lenka Andrýsová na dotaz, proč hlasovala pro odložení služebního zákona, ČESKÉ POZICI sdělila: „Účinnost služebního zákona byla odsunuta, protože v aktuálním znění by se musela udělat řada změn. Zákon byl již tolikrát odsunut, že jeho znění není vhodné pro dnešní stav veřejné správy. Proto se vláda rozhodla již při tvorbě protikorupční strategie sepsat návrh nový. Důvody, proč zákon nepřijmout, spočívají také ve vysoké finanční a administrativní náročnosti.“

Ironicky se k již pátému odložení účinnosti služebního zákona vyjádřil v diskusi zpravodaj novely zákona Roman Sklenák (ČSSD): „Naposledy se účinnost zákona odkládala před třemi lety a zdůvodnění vlády bylo tehdy totožné s tím dnešním. Tedy nutnost vypracovat nový zákon. Tehdejší ministr vnitra sliboval paragrafované znění nového zákona do konce roku. Vzhledem k tomu, jaká je realita, dovolím si svoji zpravodajskou zprávu zakončit naprosto stejnými slovy jako před třemi roky tehdejší zpravodaj Kosta Dimitrov: Navrhovaný odklad může být i tříletou cestou k vypracování dalšího odkladu, prohlásil poslanec SklenákNavrhovaný odklad může být i tříletou cestou k vypracování dalšího odkladu.“

E-mailem proti korupci

Protikorupční iniciativy dlouhodobě upozorňují, že účinnost toho zákona je důležitá pro boj s korupcí. Organizace Transparency International (TI) ve středu vyzvala vládu a opozici, aby „urychleně připravily politické zadání zákonné úpravy postavení úředníků státní správy, které přispěje k zásadnímu zvýšení profesionality a snížení politizace státní správy“. „Existence zákona o státní službě je klíčovým předpokladem pro efektivní a korupci odolné fungování státní správy. Požadavek na speciální právní úpravu postavení úředníků státní správy také obsahovaly protikorupční strategie od roku 1999. Praxe ukazuje, že absence takové právní úpravy zvyšuje politizaci státní správy a umožňuje neodpovědné plýtvání a zneužívání veřejných prostředků,“ uvádí se ve výzvě TI.

V podobném duchu ve sněmovně hovořil i senátor Jiří Dienstbier (ČSSD), který řekl: „Tento zákon by měl dát určitou jistotu zaměstnancům státu v těch příslušných úřadech, kterých se to týká, že na ně nebude vyvíjen nepřípustný nátlak, aby vykonávali svoji činnost v rozporu s veřejným zájmem a ve prospěch toho nadřízeného, který nátlak vykonává. Je tedy i důležitým protikorupčním opatřením.“ 

Na konci listopadu upozornil na pokus o opětovné odložení služebního zákona také web Chameleon Charlie. A prostřednictvím iniciativy „E-mailem proti korupci“ nabádal veřejnost: „Štve vás korupce úředníků? A chcete proti tomu něco konkrétního udělat? Nyní můžete. Napište svému poslanci pomocí NapisteJim.cz, aby hlasoval proti odložení účinnosti služebního zákona.“ Podle jednoho z iniciátorů projektu Kamila Gregora lidé politikům odeslali bezmála 700 e-mailů.