ERÚ nezacházel se soláry bratří Zemků stejně jako s ostatními

Tři Zemkovy elektrárny v Chomutově kontrolovali výhradně zaměstnanci Energetického regulačního úřadu (ERÚ), a navíc ve speciálním režimu.

Solární elektrárna na Moravě - ilustrační foto.

Solární elektrárna na Moravě - ilustrační foto. foto:  František Vlček, Lidové noviny

Solární elektrárna na Moravě - ilustrační foto.

Dva dny před Štědrým večerem v roce 2010 poslal tehdejší místopředseda Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Blahoslav Němeček řediteli odboru licencí dopis, kde ho informoval, jak pokračují mimořádné kontroly solárních elektráren. Vrcholila sezona „solárního boomu“, protože od následujícího ledna se o polovinu propadly garantované výkupní ceny energie.

V dopise pro ředitele Luďka Pražáka mimo jiné stojí, že tři z fotovoltaických zařízení se kontrolovala jinak než všechna ostatní. Společné měla ta tři jedno – patřila členům rodiny podnikatele Zdeňka Zemka.

Pouze vlastní síly

Jeho dva synové jsou zatím nepravomocně odsouzeni v trestní kauze Saša-Sun a Zdeněk-Sun, v níž padl i osmapůlletý trest vězení pro úřadující předsedkyni regulátora Alenu Vitáskovou. Navíc předminulý týden brněnský správní soud na základě podnětu šéfžalobce Pavla Zemana oběma elektrárnám zrušil licence. Ani se jeden soud se nemusel odehrát, kdyby na přelomu let 2010 a 2011 na ERÚ zacházeli se Zemkovými elektrárnami stejně jako s ostatními narychlo dokončovanými soláry.

U trestního řízení, za nímž je zatím nepravomocný rozsudek, vypověděli tehdejší předseda ERÚ Josef Fiřt a místopředseda Antonín Panák, že si v chaosu na konci roku 2010 museli vystačit s vlastními silami

U trestního řízení, za nímž je zatím nepravomocný rozsudek, vypověděli tehdejší předseda ERÚ Josef Fiřt a místopředseda Antonín Panák, že si v chaosu na konci roku 2010 museli vystačit s vlastními silami, což v mnoha případech znamenalo, že na stavby jezdili zaměstnanci bez patřičného vzdělání. Měli se podívat, jestli na parcele vůbec něco stojí.

Fiřt u soudu řekl: „Já jsem se v té době snažil, abych využil služeb Státní energetické inspekce (SEI), to mi bylo odmítnuto.“ Panákova slova do protokolu zněla: „Nevybavuji si, že bychom SEI kontaktovali. Nevím, co by SEI měla kontrolovat.“ Ani jedno není pravda. Podle oficiálních dokumentů z ERÚ kontrolovali pracovníci SEI jen v období od 14. prosince 2010 do 23. února 2011 134 vybraných slunečních elektráren, které dostaly licenci po 1. listopadu 2010.

„SEI obdržela od ERÚ několik podnětů ke kontrolám vybraných fotovoltaických elektráren, i v uvedeném období. Seznamy jsou na SEI dohledatelné,“ sdělil LN ředitel sekce kontroly a správy Státní energetické inspekce Michal Vokáč.

Odborníci s potřebným vzděláním

To znamená, že Fiřt ani nikdo jiný z vedení ERÚ nebyl odmítnut, naopak. Fiřt osobně už 22. března 2010 poslal na SEI žádost, aby neprodleně zahájila kontrolu prvních sedmi elektráren, protože existuje podezření, že nejsou ve skutečnosti dostavěné. Státní energetická inspekce okamžitě reagovala.

Na rozdíl od ERÚ na SEI i tehdy bylo dost odborníků s potřebným vzděláním, kteří dokázali posoudit, zda provozovna odpovídá zákonným požadavkům, a mohli tak včas zabránit, aby platila licence pro nehotové elektrárny neboli aby se nevyplácela nezákonná státní podpora

O týden později se podle zápisu odehrála operativní porada vedení, kde se dohodlo, jak přesně bude ERÚ postupovat, pokud se ukáže, že licence neměly být uděleny. Místopředseda Panák dostal na starosti, aby postup zpřesnil, s tím, že případná správní řízení začnou až poté, co dorazí výsledky od SEI. O měsíc později se pak na další poradě dohodlo, že se na výstupy od energetické inspekce počká i s možnými podněty pro policii. Z toho vyplývá, že Antonín Panák věděl přesně, co SEI měla kontrolovat, protože se na metodice sám podílel.

Bývalý předseda Fiřt LN odpověděl, že je třeba vysvětlit souvislosti, ale dál už nekomunikoval. Panák a Němeček nereagovali vůbec. Podle interních dokumentů byl postup v dramatickém roce 2010 takový, že ERÚ dával Státní energetické inspekci podněty, na které elektrárny s již udělenými licencemi se má jít podívat.

Na rozdíl od ERÚ na SEI i tehdy bylo dost odborníků s potřebným vzděláním, kteří dokázali posoudit, zda provozovna odpovídá zákonným požadavkům, a mohli tak včas zabránit, aby platila licence pro nehotové elektrárny neboli aby se nevyplácela nezákonná státní podpora.

Zmizelá videodokumentace

V případě tří elektráren z portfolia rodiny Zemkovy to tak ale nebylo. „Mezi kontrolovanými subjekty výrobci Saša-Sun, ZdeněkSun a VT-Sun nebyli. Podnět ke kontrole u zmíněných výrobců ze strany ERÚ nebo distributora nebyl SEI zadán. Kontrola nebyla provedena ani v dalším období,“ dodal Vokáč. Tři Zemkovy elektrárny v Chomutově kontrolovali výhradně zaměstnanci ERÚ, a ještě navíc ve speciálním režimu.

Co přesně zaměstnanci národního regulátora v Chomutově viděli, nelze říct. Zmizela totiž videodokumentace z prohlídky 20. prosince 2010, po které ERÚ licence odmítl dát, i Silvestra téhož roku, kdy zařízení licence už dostala.

Jak napsal Němeček do dopisu o výsledcích prověrek dva dny před Vánocemi: „Kontroly pracovníky ERÚ probíhaly formou obhlídky, v případě fotovoltaických elektráren pod body 4, 5 a 6 (což jsou Saša-Sun, Zdeněk-Sun a VT-SUN – pozn. red.) proběhla kontrola na základě usnesení s ohledáním na místě.“ To znamená mnohem pečlivěji.

Co přesně zaměstnanci národního regulátora v Chomutově viděli, nelze říct. Zmizela totiž videodokumentace z prohlídky 20. prosince 2010, po které ERÚ licence odmítl dát, i Silvestra téhož roku, kdy zařízení licence už dostala. Respektive o posledním pracovním dnu před víkendem, po němž do úřadu nastoupila nová předsedkyně Vitásková, dokumenty z interního systému smazal jeden ze zaměstnanců Radim Kříž, jak ukazuje elektronická stopa.

Závěrečná vlna kontrol v úzké spolupráci ERÚ a SEI začala 14. prosince 2010, a protože šlo o veřejné peníze, státní inspekce postupovala rychle. V jednom z dopisů Fiřt žádá, aby kontrola měla výsledek do tří dnů. Poslední dohledatelná žádost od národního regulátora na státní inspekci má datum 3. února 2011 – všechny tři Zemkovy elektrárny měly licenci ze Silvestra 2010, a nebyl důvod, aby i na ně neposlal národní regulátor kontrolu SEI, na základě níž mohl velmi rychle licence odebrat, pokud o nich pochyboval.

O tom, že pochybnost měl, svědčí e-mail jednoho ze zaměstnanců ERÚ Rostislava Krejcara předsedovi Fiřtovi, odeslaný ještě během silvestrovského dne. U Zemků se se standardem neshoduje postup ani rychlost.

Speciální režim

Žádná kontrola SEI nenásledovala, teprve 4. března 2011 podal úřad prostřednictvím Antonína Panáka podnět policii. Obnova řízení o odebrání licencí Zemkovým začala až 1. července téhož roku. Protože nikdo z aktérů nestandardního postupu na dotazy neodpovídá, nelze říct, proč s rodinou Zemkových zacházeli ve speciálním režimu. Zajímavý je postup i ve srovnání s tím, jak tehdejší vedení ERÚ naložilo s kontrolními závěry Státní energetické inspekce.

To skončilo s výsledkem, že na porušení zákona narazili u dvou prověřovaných elektráren. První byla Triangle v Ústeckém kraji, kde bylo na konci listopadu 2010 osazeno 8500 panelů namísto 36 tisíc licencovaných. Druhá byla Kosořín 2 – TENERES, kde panely nebyly ještě v lednu 2011. Ani na jednu z nich tehdy nepodal národní regulátor trestní oznámení. Na Triangle došlo až po plošné prověrce vydaných licencí, které nařídila Vitásková v roce 2013, TENERES se přidala o rok později.

Protože nikdo z aktérů nestandardního postupu na dotazy neodpovídá, nelze říct, proč s rodinou Zemkových zacházeli ve speciálním režimu. Zajímavý je postup i ve srovnání s tím, jak tehdejší vedení ERÚ naložilo s kontrolními závěry Státní energetické inspekce.

Pro srovnání: po první kontrole z ERÚ z 20. prosince 2010 byly na Saša-Sun nedodělky, které představují 0,0068 procenta celkových nákladů, a na Zdeněk-Sun 0,0037 procenta nákladů. Spočívaly především v tom, že kvůli mrazu nebyla propojena část kabelů a chyběla část měničů, z nichž část později našla policie, protože je někdo z elektráren ukradl.

Ačkoli obnova řízení o licencích rodiny Zemkovy začala v červenci 2011, bez ohledu na správní lhůty nebyla hotová ještě v prosinci, kdy se ředitelkou odboru licencí stala Michaela Schneidrová, také nepravomocně odsouzená v trestní kauze Zemkových. Antonín Panák jí nařídil, aby Zemkovy prověrky licencí a ještě jednu další dokončila, nová ředitelka původně odmítla s tím, že práci mají dokončit ti, kdo na ní už měsíce dělají.

Panák coby její nadřízený takový postup nedovolil a trval na tom, aby urychleně rozhodla – výsledkem bylo, že Zemkům licence zůstaly. V polovině ledna 2012 pak na ERÚ dorazila žádost z Nejvyššího státního zastupitelství, aby jim správní spisy Saša-Sun a Zdeněk-Sun odevzdal.

Solární licence na konci roku 2010

  • Energetický regulační úřad dal podnět Státní energetické inspekci, aby zkontrolovala solární elektrárnu s již udělenou licencí, pokud existovalo podezření, že povolení dostala provozovna neoprávněně.
  • Státní energetická inspekce porovnala listinné dokumenty se skutečným stavem, a pokud narazila na problém, nahlásila ho na ERÚ.
  • ERÚ zahájil správní řízení, v němž o udělení takové podezřelé licence rozhodl znovu. Buď ji potvrdil, nebo zrušil a udělil novou na reálný výkon a od skutečného data provozu elektrárny.
  • V případě porušení zákona dal ERÚ podnět policii.

Model uplatněný na Zemkovy

  • ERÚ si elektrárny zkontroloval sám před vydáním licencí, po jejich vydání už žádná kontrola nebyla. Prověrka tří solárních elektráren rodiny Zemkových proběhla jinak než u všech dalších tehdy kontrolovaných provozoven.
  • Úřad jménem tehdejšího místopředsedy Antonína Panáka podal podnět policii na dvě z těchto elektráren.
  • Úřad zahájil správní řízení, jehož výsledkem mělo být buď odebrání, nebo potvrzení licencí. Správní řízení začalo až po pěti měsících ode dne, kdy Panák podal podnět policii.
  • Jeden ze zaměstnanců ERÚ dva dny před nástupem Vitáskové do funkce smazal z interního systému videodokumentace z kontrol Zemkových elektráren.

Počet příspěvků: 2, poslední 3.6.2016 10:48 Zobrazuji posledních 2 příspěvků.