Dvě špatné zprávy pro SŽDC a jeden pozitivní rozhovor

NKÚ zveřejnil závěr kontroly hospodaření v SŽDC. O den později uložil stejné státní firmě pokutu antimonopolní úřad. Špatný začátek týdne!

Dvě špatné zprávy si začátkem tohoto týdne vyslechla Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). V pondělí 29. října zveřejnil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) závěr kontroly hospodaření SŽDC v letech 2009 až 2011. Nález kontrolorů si státní organizace za rámeček rozhodně nedá. V úterý 30. října pak  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uložil SŽDC pokutu 900 tisíc korun za porušení zákona o veřejných zakázkách.

Zmiňme jen některé výhrady NKÚ:

  • Stát prostřednictvím SŽDC v roce 2008 zaplatil téměř 12 miliard korun za odkup majetku Českých drah (ČD). Tento majetek přitom akciová společnost ČD získala o pět let dříve bezplatně. Dalších 41 miliard vyplatil stát v letech 2005 až 2011 na splacení závazků, které na SŽDC přešly z bývalé státní organizace ČD. K jejich úhradě přitom měly podle zákona sloužit výnosy z hospodaření s majetkem bývalých ČD. Ty na to ale byly příliš malé.
  • Kontroloři také zjistili, že SŽDC špatně hospodařila při pronájmu a nákupech aut. NKÚ spočítal, že průměrné roční náklady na opravu a udržování jednoho automobilu byly u ředitelství SŽDC v kontrolovaném období téměř 80 tisíc korun, což je o 241 procent víc než u jiných kontrolovaných složek SŽDC.
  • Nehospodárně se ředitelství SŽDC podle NKÚ chovalo i při uzavírání smluv na poskytování právních služeb. Na základě rámcové smlouvy jich v letech 2009 až 2011 podepsalo 26. Jedenáct z nich přitom ředitelství uzavřelo bez řádného odůvodnění s uchazečem, který nabídl nejvyšší cenu, tedy 4800 korun na hodinu. Tento uchazeč tak inkasoval téměř 17,4 milionu korun, což představovalo 75 procent všech peněz vyplacených na základě této rámcové smlouvy.
Vyloučení za mimořádně nízkou cenu

ÚOHS v prvostupňovém rozhodnutí uložil SŽDC sankci ve výši 900 tisíc korun za porušení zákona o veřejných zakázkách. Pochybení se organizace dopustila při tendru optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany. Rozhodnutí zatím nenabylo právní moci.

Skanska v soutěži nabídla cenu o více než čtvrtinu nižší, než byla nabídka vybraného uchazeče         

SŽDC při hodnocení nabídek vyloučila ze zadávacího řízení společnost Skanska. Důvodem byla mimořádně nízká cena, kterou firma údajně nedokázala patřičně doložit. Skanska v soutěži nabídla cenu o více než čtvrtinu nižší, než byla nabídka vybraného uchazeče. SŽDC se k rozhodnutí antipomopolního úřadu zatím nevyjádřila.

Po zveřejnění výsledku kontroly NKÚ vydala firma  krátké prohlášení. V něm tvrdí, že o koupi movitého a nemovitého majetku od ČD rozhodla v roce 2008 vláda a cena byla stanovena na základě znaleckého posudku. Co se týká výdajů na osobní automobily a právní služby, snaží se je SŽDC snižovat.   

Od podzimu 2010 byl řízením SŽDC pověřen Pavel Habarta. Tehdy v čele firmy nahradil dlouholetého generálního ředitele Jana Komárka. Habartu dosadil po volbách v roce 2010 do SŽDC tehdejší ministr dopravy Vít Bárta jako náměstka pro audit. V dubnu letošního roku zvolila správní rada SŽDC Habartovým nástupcem Jiřího Koláře.

Kdo vedl PR rozhovor?

Duo Vít Bárta – Pavel Habarta se nerozpadlo ztrátou funkcí. A tak na internetových stránkách Víta Bárty najdeme pozitivně laděný rozhovor s Pavlem Habartou, v němž se bývalý top manažer SŽDC vyjadřuje ke kritické zprávě NKÚ. Z rozhovoru zveřejňujeme začátek a závěr:

Pane Habarto, jak hodnotíte výsledky kontroly NKÚ?

HABARTA: Jako manažer je vidím pozitivně. V závěrečném shrnutí NKÚ je konstatováno, že v prověřovaných činnostech nebyly zjištěny nedostatky, které by významným způsobem ovlivňovaly hospodaření SŽDC. Navíc, na několika dalších místech se zpráva zmiňuje již o zlepšujícím se výsledku hospodaření či snižování nákladů od roku 2010.    

Jak na vás tedy výsledná zpráva NKÚ působí?

HABARTA: Jako soudný manažer musím připustit, že je stále vždy ještě hodně věcí, které se dají zlepšovat. A tak na mě vlastně působí i zpráva NKÚ: máme výrok jako u auditora, přesto je stále něco, co se dá dělat lépe. Jsem přesvědčen, že to ale není tak, jak to podávají a ještě budou podávat média. Na SŽDC se udělalo i za mého působení kus dobré práce a kdyby náklady šly dolů i v ostatních organizacích státní správy tak, jako šly dolů v SŽDC, potřebovali bychom na zabezpečení služeb státu podstatně méně peněz z daní našich poplatníků.

Čtenářům Bártových webových stránek zůstalo utajeno, kdo s Habartou PR rozhovor vedl. Že by samotný „véčkařský guru“?

Počet příspěvků: 4, poslední 31.10.2012 03:29 Zobrazuji posledních 4 příspěvků.