Dusno na VŠE: Studentky si opakovaně stěžují na „výslech“ u děkana Ševčíka

Aktualizováno. Studentskou kritikou vedení Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické se zabýval nově i akademický senát.

Podle kritiků a 150 internetových petičníků konal děkan Miroslav Ševčík z pražské VŠE netransparentně, když odvolal z postu pověřeného vedoucího katedry. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Podle kritiků a 150 internetových petičníků konal děkan Miroslav Ševčík z pražské VŠE netransparentně, když odvolal z postu pověřeného vedoucího katedry. | foto: © ČTK, ČESKÁ POZICE, UrbČeská pozice
Podle kritiků a 150 internetových petičníků konal děkan Miroslav Ševčík z pražské VŠE netransparentně, když odvolal z postu pověřeného vedoucího katedry.

Nebývalý spor vede trojice studentek Vysoké školy ekonomické (VŠE) s vedením a děkanem Národohospodářské fakulty (NF) Miroslavem Ševčíkem. V návaznosti na avizované odchody některých pedagogů z fakulty, jež souvisejí s loňským odvoláním vedoucího katedry institucionální ekonomie Davida Lipky a spuštěním internetové „petice“ s desítkami různě relevantních podpisů (jak ČESKÁ POZICE loni v říjnu informovala), rozvěsily studentky 17. a 18. ledna po budově VŠE plakáty a transparenty se vzkazy: „Pane děkane, personální politika není jen právo, ale i zodpovědnost!“ či „Pane děkane, Libertas ultra omnia!“, což je latinské motto fakulty a značí „Svoboda nade vše“.

Narážely tím na údajně vynucené odchody učitelů, které by dle jejich názoru mohly ohrozit směřování prestižní fakulty. Při výlepu plakátů se studentky dostaly do vyhroceného střetu s ostrahou VŠE. Co následovalo, popisují dívky v „otevřeném dopise“ akademické obci, který byl publikován na webu Zatransparentnivedeni.cz a přikládáme jej v příloze. Týž den byly studijní referentkou předvolány na úterý 22. ledna k návštěvě děkana Ševčíka, stejně jako další student, který byl zřejmě identifikován ze záznamu bezpečnostních kamer – možná na základě podobnosti s kamarádem dívek, který jim pomáhal s výlepem.

Atmosféra schůzky spíše připomínala „výslech“, nežli kolegiální vysvětlování„Navrhly jsme, abychom se mohly dostavit všechny najednou, nikoli s půlhodinovými rozestupy, jak bylo stanoveno. Žádaly jsme rovněž přizvání studentského zástupce v akademickém senátu NF VŠE,“ uvádí se v dopise. Přesto byly studentky – Hana S., Ludmila H. a Markéta V. – předvolány samostatně a bez navrhovaného svědka před děkana Ševčíka, docenta Zdeňka Chytila, docenta Jána Pavlíka a Miroslava Zajíčka, jenž na ně údajně hlasitě křičel. Tito pracovníci prý bagatelizovali předchozí materiály kritizující vedení a atmosféra spíše připomínala „výslech“, nežli kolegiální vysvětlování.

„Formát schůzky považujeme za nepřiměřený a velmi nepříjemný. Nemyslíme, že by se podobný formát schůzek měl odehrávat na akademické půdě a velmi bychom ocenily (i neprávem předvolaný student) alespoň sdělení předmětu schůzky předem či možnosti přizvat na ní osoby, jejichž přítomnost bychom si přály i my,“ uvádějí dívky, jež autenticitu dopisu ČESKÉ POZICI potvrdily.

Vedení: Postup byl velmi mírný

Krátce po incidentu souhlasil děkan Ševčík s osobní schůzkou, na níž pak ČESKÉ POZICI věrohodně vysvětlil některé důvody k odchodům pedagogů. Ač mělo jít podle jiných zdrojů o více než deset učitelů, dle Ševčíka je jich méně a „někteří byli stejně na odchodu“ anebo měli „jen malé úvazky“. Po zveřejnění v příloze uvedeného „otevřeného dopisu“, jenž popisuje nestandardní předvolání studentek, děkan přestal komunikovat. Sdělil pouze, že žádný dopis nedostal a nebude se vyjadřovat k tomu, co „někde koluje po internetu“. Do vydání tohoto článku nereagoval ani na dvakrát zaslaný e-mail ani na žádost přes tiskové oddělení. Později zaslal reakci, kterou uvádíme v plném znění na konci článku.

O dopise už ovšem 30. ledna jednal malý akademický senát, kde údajně vystoupil někdejší děkan fakulty Jiří Schwarz, který měl prohlásit, že „nechtěl zasahovat do personální politiky stávajícího děkana, ale v okamžiku, kdy se oběťmi děkanových kroků stávají studenti, nemůže již dále mlčet“, tvrdí zdroj, který byl na jednání přítomen.

Doprovod studentek prý napadl ostrahu a došlo k neoprávněnému výlepu plakátů na půdě VŠE i zavádějícímu informování o dění na fakultěVe fakultní reakci (rovněž přikládáme v příloze) stojí, že dopis nebyl do 1. února vedení jakkoliv předán, může jít o podvrh a že obsahuje nepravdivá, zavádějící a zkreslující vyjádření. Doprovod studentek prý napadl ostrahu a došlo k neoprávněnému výlepu plakátů na půdě VŠE i zavádějícímu informování o dění na fakultě.

„Zvolený postup ze strany vedení fakulty NF VŠE byl naprosto legitimní a vzhledem k charakteru incidentu (kdy došlo k fyzickému napadení strážného) byl i velmi mírný. Důrazně protestujeme proti obsahu a formě dopisu a naprosto neopodstatněnému napadání vrcholových představitelů, které poškozují nejenom zástupce vedení fakulty, ale i celou fakultu a VŠE,“ uvádí se na webu školy.

Studentky: Jednání bylo neetické

Následně – v pondělí 4. února – se ozvaly tři studentky, jež se brání „účelové snaze o naši diskreditaci uváděním neúplných, či dokonce prokazatelně lživých údajů“. Odmítají nařčení svého doprovodu z fyzického napadení strážných, proti formátu schůzky ihned protestovaly a celé slyšení u děkana nadále považují za „naprosto nelegitimní a neetické“. Reakce byla téhož dne doručena na děkanát Národohospodářské fakulty.

Podle děkana Ševčíka bylo hlavním zájmem ČESKÉ POZICE vyvěsit skandalizující dopis na internet, protože se její redaktor údajně dobře zná s Josefem Šímou, rektorem CEVRO institutu, který je k Ševčíkovým krokům kritický. Vůbec první osobní kontakt autora tohoto článku s profesorem Šímou se však uskutečnil až v pondělí 4. února. Na situaci reagoval Šíma následovně:

„Děkan Ševčík svými nekompetentními kroky a agresivním stylem proti sobě postavil velkou část pedagogů fakulty, své blízké spolupracovníky, poradce, a co je nejsmutnější, i řadu mladých nadějných akademiků, kteří ztratili chuť se ze svých zahraničních pobytů na fakultu vracet. Navíc někteří doktorandi přerušují studia a vyčkávají, zda děkan odejde dříve, než fakultu opravdu zničí,“ říká Šíma, který na VŠE stále působí.

A dodává: „Chování děkana a jeho okolí popsané v dopise je naprosto skandální a neomluvitelné. Na západ od nás by něco takového nutně vedlo k jeho okamžitému odvolání. Bohužel způsob Ševčíkovy komunikace, stojící na zastrašování a šikaně, je jen kopií toho, co zažívají všichni, kteří na fakultě projevili v minulém roce jakýkoli názor, jenž se od děkanova odlišoval.“

Studentky se patrně hodlají obrátit se stížností až k velkému senátu.

Aktualizace: Reakce, kterou děkan Miroslav Ševčík zaslal ČESKÉ POZICI po vydání článku:

„Akademický senát mně opakovaně vyslovil podporu, odsoudil pomlouvačnou a lživou kampaň vedenou úzkou zájmovou skupinou a přijal následující usnesení: ,AS NF VŠE rozhodně odsuzuje útoky na děkana Ševčíka publikované na internetu v anonymních textech Chcete vědět, jak děkan Ševčík zlikvidoval fungující fakultu? a Přehled hlavních tvrzení v kauze netransparentní děkan M. Ševčík aj. Tyto texty, založené na falešné a jednostranné interpretaci skutečnosti, obsahují lživá a nesmyslná tvrzení a mohou vést k těžkému poškození dobrého jména fakulty. AS konstatuje, že objektivním dokladem jejich nepravdivosti a zároveň pádnou odpovědí na otázku Chcete vědět, jak děkan Ševčík zlikvidoval fungující fakultu?, je fakt, že NF VŠE, kterou doc. Ševčík již tři roky vede, obhájila v letošním hodnocení ekonomických fakult druhé místo (dle Hospodářských novin – pozn. ČESKÉ POZICE). AS vyzývá osoby, které naprosto neopodstatněně útočí na děkana Ševčíka, aby tohoto neetického a lživého nátlaku zanechali.‘ Naprostá většina pedagogů vyjadřuje podporu jak akademickému senátu, tak i děkanovi.“

Počet příspěvků: 46, poslední 19.2.2013 09:28 Zobrazuji posledních 46 příspěvků.