Duch Rudého práva žije: Pracující lid žádá exemplární trest pro rebely

Zemanovci zveřejňují reakce odsuzující Ditu Portovou a Miroslava Šloufa. Jejich četbou si lze udělat výlet do skanzenu bolševismu.

foto: © ČESKÁ POZICE, Richard CortésČeská pozice

Že je prezidentská strana SPOZ pozoruhodným spolkem, o tom není pochyb už delší dobu. Vzývání Miloše Zemana coby Ježíše, jehož myšlenky musejí straníci šířit jako apoštolové; nejviditelnější tváře bohorovně opovrhující Ústavou a jejími zvyklostmi; prapodivné financování, v souvislosti s nímž se v Praze stále hovoří o vlivu Tomáše Hrdličky; účelové nábory členů řízené někdejším bezpečnostním expertem Víta Bárty Václavem Jahodářem – to je jen drobný přehled bizarností, jimiž se dokázala SPOZ za dobu své existence zapsat do paměti pozorovatelů politické scény.

Nyní však předáci strany dali nahlédnout pod pokličku vnitřního fungování – na svých webových stránkách zveřejnili stanoviska těch místních organizací, které se rozhodly podpořit vedení strany proti Miroslavu Šloufovi a Ditě Portové, rebelujícím kvůli svému odstranění z volebních kandidátek.

Pohled je to stále překvapivý. Svazácká oddanost jedinému pravému vůdci, kult pracovitosti ve prospěch strany, křížení slovníků Rudého práva a Anticharty, sektářská umanutost, vzájemné utvrzování se v boji „my versus oni“ (přičemž „oni“ jsou lidé pravicového smýšlení a jiní politici, pracovníci médií, byznys a pravděpodobně všichni občané ČR, kteří mají tu drzost nevolit SPOZ) a jedinečný písemný projev. Jestliže vedení strany vyhoví jen desetině dopisů, které do centrály dorazily, měli by se Portová se Šloufem vážně obávat o své životy, neboť nepřímých výzev k jejich likvidaci nalezneme v prohlášeních místních organizací hned několik.

Pohled do pozoruhodného světa funkcionářů SPOZ jsme se rozhodli skrze úryvky jednotlivých dopisů představit i těm, kteří pravidelně nenavštěvují webové stránky prezidentské strany. Většinu pravopisných chyb jsme se snažili členům SPOZ opravit, ale o některé nebylo lze čtenáře ochudit.

MO Brno – Starý Lískovec: „Vážený kolego, místopředsedo SPOZ, Vláďo Kruliši, MO Brno – Starý Lískovec je nadmíru nespokojena a razantně se staví proti útokům na SPOZ ze strany Dity Portové. V době předvolebního boje je to naprosto odporné chování neslučitelné s morálkou slušného člověka. V době válek a bojů byl trest pro zradu a dezerci jen jediný. MO Brno – Starý Lískovec žádá předsednictvo strany o exemplární řešení.“ V závěru dopisu členové sdružení požadují, aby jim předsednictvo strany zajistilo klid na práci na předvolebních akcích.

MO Hořice: „Vážený pane předsedo, vážení místopředsedové, členové místní organizace se na vás obrací se žádostí, abyste řešili vzniklou situaci s paní Bc. Ditou Portovou, která svým postupem výrazně narušuje probíhající předvolební kampaň a celkový obraz SPOZ. Z naší organizace zní jasný apel, abychom stranu očistili od podobných lidí.“

Lukáš Čala z MO Kudlov: „Můžeme se ptát, komu slouží útoky pana Šloufa a paní Portové. Já jsem si jist, že nejen jim samotným jako vendeta za to, že se nedostali na kandidátku. Je třeba dívat se dál, a já si myslím, že zvláště Miroslav Šlouf (paní Portovou považuji jen za chytře zmanipulovaný nástroj) z historických zkušeností zná velmi dobře prostředí politiky a politického byznysu (…) Miloši Zemanovi dlužíme práci, kterou od nás teď potřebuje. Musíme stát za ním a kroky, které směřují nejen k poškození SPOZ, ale i jeho samého, zastavit vší silou. Hlásím se na obranu naší strany proti všem lhářům a stěžovatelům, kteří mimo kritiky nikdy nic nedokázali.“

MO Ostrava: „V prostředí urážek našeho prezidenta se proto nezbývá ptát: Cui bono (komu ku prospěchu), Miroslave Šloufe?“

MO Protivín: „Pan Šlauf s vaničkou vylévá i dítě, potažmo dehonestuje lidi, které sám prosazoval (…) Zakopání sekery do voleb voliči také vnímají. Pouze radikální řešení a pevný postoj vedení může uspět a vrátit nám důvěru.“

MO Radošov: „Jsme toho názoru, že sporné otázky se mají řešit na stranické půdě a nezatahovat je do médií, která jsou pravicová, a zneužijí je ke kampani proti SPOZ a levici obecně.“

MO Slezská Ostrava: „Distancujeme se od aktivit některých členů SPOZ, kteří znevažují práci nás všech.“

MO Dobšice: „MO Dobšice nesouhlasí s verbálními útoky paní Dity Portové, senátora Drymla a dalších na SPOZ. Domníváme se, že jde o neetické jednání k postoji SPOZ na jejich předchozí chování, které všem připadalo jako honba za koryty.“

MO Frýdek-Místek: „Nelze přeci po osobním neúspěchu v určitém kolektivu tento kolektiv ihned poškozovat a záměrně zraňovat. Takovéto chování nejenže citelně zraňuje na celorepublikové úrovni pohled na SPOZ, ale i v jednotlivých místních organizacích jednak maří práci členů, a jednak jim k této práci bere chuť.“

MO Havlíčkův Brod: „Nesmíme dovolit, aby jméno prezidenta Miloše Zemana a celé SPOZ bylo jakkoliv zneváženo či poškozeno, a jednoznačně se stavíme za vyloučení členů, kteří úmyslně poškozují SPOZ.“

MO Jablůnka: „Dovolujeme si vás požádat o co nejrychlejší a co nejradikálnější řešení celé situace, tak abychom se všichni mohli ještě usilovněji soustředit na práci.“

MO Kunovice: „Pokud by mělo mediální poškozování SPOZ, a tím i ničení naší letité práce přímo z našich řad pokračovat, navrhujeme ke zvážení vyloučení těchto lidí ze strany. Myslíme si, že už jsme se za ty roky nadřeli dost, tak si teď nenechejme výsledky naší práce zničit.“

MO Mariánské Hory: „(adresováno Portové a dalším nespokojeným) Přestaňte už s tou vaší štvavou kampaní. My všichni zemanovci bychom se měli semknout a táhnout za jeden provaz. Vrhá to špatné světlo nejen na celou SPOZ, ale taky na Miloše, prezidenta, který vzešel z přímé volby občanů, který se těší velké oblibě a je… naším čestným předsedou!!! Nebo chcete, aby celá naše práce šla do kytek?“

MO Moravské Budějovice (pro obsáhlost zaznamenáníhodných úryvků uvádíme jen klíčové výrazy): „Množí se hanlivé útoky na naši stranu… Mnoho prospěchářů v honbě za větší mocí a vyšším ziskem… Když se někdo takový odhalí… My slušní se nedejme a svorně čelme všemu zlému, co nás potká…“

MO Olomouc: „Pracujme pro volební úspěch a táhněme za jeden provaz!“

MO Opava: „Je nutné oprostit se od všech, kteří se rozhodli naši stranu poškodit a svůj osobní prospěch povýšit nad prospěchem celku, tedy naší strany.“

MO Polička: „Vážené přecednictvo…. Nejen, že (Portová) veřejně špiní lidi, kteří pro SPOZ udělali spoustu práce a díky této práci v součastné době slaví v této straně zasloužený úspěch, ale i šlape po práci malých MO, jako je ta naše. Zhrzená kandidátka paní Portová si zřejmě vzala příklad z praktik součastných vládnoucích stran, kde se poctivě odvedená práce a úspěch trestají… My, jako zdravě myslící členové strany SPOZ, preferujeme výběr přecednictva v čele s panem Štenglem.“

SPOZ dosud zveřejnila jen zhruba padesát dopisů, které vedení strany jednoznačně podporují. Doufejme, že v podobné transparentnosti bude pokračovat, a v příštích dnech se seznámíme i se stanovisky těch členů SPOZ, kteří by se na odstranění Portové a Šloufa mohli dívat opačně.