Drtinová: Ve zpravodajství ČT není vše úplně v pořádku

„Šlo o nastartování vnitřní diskuze o zpravodajství. A ta teď probíhá,“ říká moderátorka odcházející z Událostí, komentářů.

Moderátorka Daniela Drtinová a ředitel České televize Petr Dvořák. foto: © ČESKÁ POZICE, Alessandro Canu, foto ISIFAČeská pozice

Moderátorka Daniela Drtinová a ředitel České televize Petr Dvořák.

Už týden žijí Kavčí hory odvoláním Daniely Drtinové z prestižního zpravodajského pořadu Události, komentáře. Odbory za jejím stažením viděly politické tlaky, redakce Událostí, komentářů upozorňovala na snahy otupit tuto relaci, do diskuze se zapojila i šéfka divize Nových médií Pavlína Kvapilová nebo dramaturg pořadu Reportéři ČT Marek Wollner. Vedení televize se bránilo, že chce jen lépe vyprofilovat jednotlivé pořady.

V pondělí se Drtinová sešla s generálním ředitelem ČT Petrem Dvořákem a šéfem zpravodajství Zdeňkem Šámalem. Výstupem bylo, že moderátorka přistoupila na návrh vedení a bude mít čtyři dny v týdnu svůj pořad Interview Daniely Drtinové.

Zdálo se tak, že vzedmutí posledních dnů bylo jen planou bojůvkou, ne-li dokonce promyšleným marketingovým tahem na podporu nového pořadu. Jenže jak upozorňuje Drtinová v rozhovoru s ČESKOU POZICÍ, bitva se pouze přesunula o úroveň výše. Nyní jde o budoucnost celého veřejnoprávního zpravodajství, které, jak říká sama moderátorka, nebylo v posledních měsících tak úplně bez závad. Drtinové jde především o to, aby zpravodajství ČT bylo nestranné a nezávislé.

ČESKÁ POZICE: Vedení ČT oznámilo minulou středu záměr vašeho přesunu z Událostí, komentářů do Interview, následně se proti tomu postavily odbory, redakce Událostí, komentářů, Marek Wollner a Pavlína Kvapilová. Po pondělku se najednou zdá, že je vše přesně tak, jak si vedení přálo. Nebylo to příliš mnoho humbuku pro nic?

DRTINOVÁ: To si nemyslím. A lidé, kteří mě znají, vědí, že nešlo o mě a nešlo o to použít podporu ze zpravodajství pro to, abych si vydobyla nějaké lepší podmínky pro svůj pořad. Ve chvíli, kdy se to stalo, tak se ke mně začaly dostávat informace, že ve zpravodajství není všechno úplně v pořádku. A já nechci, aby si někdo zahrával s pověstí zpravodajství. V tu chvíli jsme se s některými lidmi dohodli, že tuhle kartu zvedneme a že by se o tom měla v ČT a zvlášť ve zpravodajství vést vnitřní diskuze. A že by se některé věci měly vrátit zpátky do správných kolejí. Když jsme se na tomto dohodli, tak pokud by do toho nevstoupily odbory a následně i lidé, kteří se za tu věc postavili, tak by se s námi nikdo nebavil. V posledních měsících ve zpravodajství diskuse moc nebyla.„V posledních měsících ve zpravodajství diskuse moc nebyla“

ČESKÁ POZICE: Takže to bylo tak, že jste vnímali některé jednotlivosti, které nebyly „košer“, stažení Drtinové z Událostí, komentářů bylo nějakou poslední kapkou, a zpravodajství se na základě toho rozhodlo to ventilovat směrem k vedení.

DRTINOVÁ: Ano, dá se to tak říct.

ČESKÁ POZICE: Co tedy nejsou ty košer záležitosti ve zpravodajství ČT?

DRTINOVÁ: To je na vnitřní diskuzi, ty věci si musíme vyříkat uvnitř a napravit je. Své obavy jsem řekla vedení ČT a věřím tomu, že nám všem jde o jeden cíl, a to je dobře pečovat o veřejnou službu. 

ČESKÁ POZICE: Už zaznělo, že ve svém Interview Daniely Drtinové budete mít ze strany vedení nějaké záruky jako dramaturgy z Událostí, komentářů, nebo že pořad bude součástí předvolebního vysílání. Skutečně těm zárukám ze strany vedení věříte, když je to stejné vedení, jež nechávalo krajské redaktory hodnotit ze strany hejtmanů nebo za nějž se objevovaly zprávy o cenzuře citlivých reportáží? Když jste sami v těch prohlášeních upozorňovali na politické tlaky nebo na snahy otupit Události, komentáře? Skutečně je ta důvěra ve vedení tak velká?

DRTINOVÁ: Věřím mu. A i tím, že podle všeho budou volby, a ve stávající napjaté politické situaci v zemi, tak tím spíš stoupla potřeba vyvolat tuhle vnitřní diskusi, tím spíš je potřeba ještě ostražitěji  hlídat principy, na kterých veřejná služba stojí. Je to naše povinnost. Máme nějaký etický kodex a etická pravidla. Redakce Událostí, komentářů je v tomhle nekompromisní. Když se na začátku objevovaly nějaké úvahy typu, zda by v pořadu nemělo být míň politické agendy, vždycky jsme to ustáli.

ČESKÁ POZICE: Vedení se snažilo o to, aby se v Událostech, komentářích neobjevovala politika?

DRTINOVÁ: Nebyla to snaha, nicméně byly takové úvahy, které zaznívaly v počátečních diskuzích po nástupu nového vedení ve zpravodajství. Padly otázky typu, zda je nutné, aby v Událostech, komentářích bylo tolik politické agendy. Tehdy jsme si to vnitřně vydiskutovali, editoři zadali analýzy, z nichž jednoznačně vyplývalo, že diváci stojí o politickou agendu v komentovaných Událostech, a tím to tehdy skončilo. Tým Události, komentářů si vždycky to podstatné uhájil.„Tým Události, komentářů si vždycky to podstatné uhájil“

ČESKÁ POZICE: Proč jste na začátku roku nemohla moderovat Interview ČT 24 s prezidentskými kandidáty?

DRTINOVÁ: Nebylo to tak, že by přišel zákaz. Na Interview se pravidelně střídáme s dalšími kolegy, já jsem byla v rozpisu, a nakonec se vybral jeden moderátor, který měl zpovídat všechny prezidentské kandidáty, a já z toho vypadla. Ta argumentace mi přišla logická. Ale prezidentští kandidáti byli z  manažerského rozhodnutí vyňati i z vysílání Událostí, komentářů. Dělali jsme to tedy s politology a vymysleli jsme si na to jiný koncept, jenž do toho prezidentského předvolebního modelu zapadl. Ale ti prezidentští kandidáti nás míjeli. A skrze manažerské rozhodnutí jsem se na prezidentských kandidátech nemohla podílet ani v tom Interview.

ČESKÁ POZICE: A to bylo nějak vysvětlené? Mělo to nějaký záměr, nějaký cíl?

DRTINOVÁ: Vysvětleno to bylo čistě jen manažersky.„Když to přeženu, šlo mi i o to, abych po čase nemoderovala nějaký Receptář DD“

ČESKÁ POZICE: To mě vrací k těm zárukám, že váš nový pořad nebude nějak oklešťován. Máte tedy nějaké?

DRTINOVÁ: Když to přeženu ad absurdum, šlo mi i o to, abych po čase nemoderovala nějaký Receptář DD. Je to  jen nadsázka a zkratka, tak úplně by to samozřejmě nebylo, ale měli jsme podobné obavy právě vzhledem k tomu, že jsem se na některých pořadech podílet nemohla. Samozřejmě rozhodující je dramaturg. Pro mě je cenné i to, že jednoznačně padlo, že ten můj pořad bude zaštítěn týmem Událostí, komentářů a že se budeme podílet na předvolebním vysílání.

ČESKÁ POZICE: Takže nakonec šlo přeci jen hlavně o nějaké záruky pro váš pořad?

DRTINOVÁ: Od momentu, kdy jsem se rozhodla do té vyostřené a napjaté situace vstoupit, tak už vůbec o mě nešlo. Věděla jsem, že budu muset udělat kompromis, nešlo o to, aby mi odbory nebo kolegové vydobyli zpátky místo v Událostech, komentářích. Nikoho jsem nevyužila k vlastním zájmům, postupovali jsme ve shodě. Šlo o nastartování vnitřní diskuze o zpravodajství. A ta teď probíhá.