Dopis do Německa: Nebuďte na nás kvůli jádru přísní

Nejen pro Evropu, ale ani pro Německo není dobré, aby si zajišťovalo energetickou bezpečnost, aniž by se ohlíželo na sousední země.

foto: © ČESKÁ POZICE/ Richard CortésČeská pozice

Moji milí němečtí sousedé! Tak jste se konečně rozhodli. Váš intuitivní strach, podepřený zkázou japonské jaderné elektrárny Fukušima, vyvolal takovou změnu politického klimatu, že v důsledku ryze politického rozhodnutí se zásadně změnila orientace vaší energetiky. Zdá se, že jste svým činem inspirovali nemalou část Evropy, a dokonce Evropskou unii. Budiž.

Čekám, kdy i k nám přijdou evropští techničtí experti a těším se, jak v tomto zkoumání obstojí šest ruských jaderných reaktorů, jimiž vyrábíme elektřinu nejen pro sebe, ale – a dost podstatně – i pro vás. Nebuďte na nás moc přísní; Češi si svou jadernou energetiku na rozdíl od jejich sousedů přímo hýčkají. Stálo to moc peněz, aby se takový – v Evropě obtížně hajitelný názor – v naší zemi uvelebil. Tak nám to prosím nekazte.

Deklarace nestačí

Obdivuji vás, že jste z pohodlí tradičního energetického mixu vykročili k budoucnosti, ať již je jakákoli. Pevně doufám, že máte alespoň rámcovou představu, jakými kroky přejdete od zářivých elektráren k zeleným lukám. Pouhá deklarace úmyslu totiž nestačí; Evropa čeká, jak budete postupovat, aby se poučila.

Možná, že vám připomínáme nevěřícího Tomáše, ale u nás je to přece jen všechno jinak. Jako jeden z největších evropských exportérů elektřiny se bojíme, že bychom při změně energetického mixu neuspěli. Po dlouhá desetiletí jsme střední Evropu otravovali exhalacemi síry z elektráren spalujících nekvalitní hnědé uhlí a teprve pod silným tlakem jsme tato zařízení vybavili aspoň základním odsířením. Ostatně zásoby uhlí pozvolna docházejí.

Jako jeden z největších evropských exportérů elektřiny se bojíme, že bychom při změně energetického mixu neuspěli

Nevím, jak u vás, ale u nás je počítání konečných finančních ukazatelů a rentability čisté jako sklo. Nezatěžuje se žádnými externalitami, nepočítá se s dalšími náklady, které byly těžbou uhlí či provozem jaderných elektráren vyvolány. Budoucnost je budoucnost, tak proč se tím teď zatěžovat.

Nevíte náhodou, kolik lidí a po jakou dobu bude třeba k dohledu nad zavřenými jadernými elektrárnami? V Černobylu se dnes o nefunkční havarovaný reaktor stará víc lidí než v dobách jeho provozu. Bude to stejné i u vás či u nás? A jak dlouho: pár let, několik desetiletí, či snad století? Jistě se tím zabýváte, tož bychom rádi věděli, co čeká nás.

Dlouhodobá systémová opatření

Kdosi u nás říkal, že vaše rozhodnutí je prý důsledkem tlaku plynařské lobby. Nevím. Spíše bych tuto informaci začlenil do říše poněkud paranoidních bájí. Ale přesto! Máte alespoň hrubou představu, jak zamezit nekontrolovanému růstu ekonomického, potažmo politického vlivu Ruska v Evropě? Současné chování Gazpromu při stanovování nových cen plynu pro Evropu, které by věru Tomáše Akvinského nepotěšilo, představuje zřetelné varování. Víte, co s tím, nebo je vám to jedno?

Nechci vám radit, ale pokud se zemní plyn opravdu stane ještě důležitější součástí vašeho nového energetického mixu, potom vás prosím, abyste tuto oblast neřešili separátně, jak nám v minulosti ukázal váš bývalý kancléř Schröder. Věřte, že pro Evropu, ale ani pro vás není dobře zajišťovat si „německou“ energetickou bezpečnost bez ohledu na své sousedy.

Vaše ekonomika je silná a pro zbytek Evropy funguje jako motor. Pokud jste se rozhodli pro zásadní změnu, dejte příležitost i ostatním, aby na ni reagovali. EU je společný prostor; je jen na vás, zda se podaří tvořit integrálně evropskou energetickou politiku. Vaše současné rozhodnutí znamená spoustu změn, velké investice a dlouhodobá systémová opatření.

Pokud platí záměry EU o společné energetické infrastruktuře, je nutné, aby změny ve vašich sítích a jejich provozních režimech byly stanoveny koherentně s nynějším vývojem na zbytku unijního prostoru. Jinak se může stát, že se vaše země stane továrnou na blackouty.

Změny jsou nutné

Velice mě zajímá, jakým způsobem budete aplikovat grandiózní nástup netradičních a obnovitelných zdrojů. Ne vše je přenosné do naší kotliny; nevanou zde stálé větry, jako na severním pobřeží vaší země. Přesto budeme dříve, či později konfrontováni s nutností změn, ať již kvůli dotěžení našich uhelných zásob, nebo vlivem faktu, že výstavba dalších bloků jaderných elektráren se pozvolna začíná stávat iluzí. Ty současné – pokud obhájíme jejich bezpečnost – nemají, historicky vzato, příliš dlouhého trvání.

Až se po deseti či dvaceti letech budou stejným směrem ubírat i další členské státy EU, půjde se jim lépe, protože cesta bude prošlapaná

Pokud by se zdařilo bezpečnost těchto elektráren vůči evropským komisařům obhájit, budeme mít za nějakých 25 let stejný problém, který vy řešíte nyní. Jestliže hodláte všechny jaderné elektrárny zcela odstavit do roku 2022, my budeme ve stejné situaci asi o osm let později. Proto vás prosím, abyste nebrali příliš vážně účelové ankety, dokládající neochvějnou víru českého obyvatelstva v nenahraditelnost a správnost jaderné energetiky a pomohli nám připravit se na doby, kdy budeme stát před stejnými problémy, jaké vy řešíte dnes.

Jakkoli se může zdát, že u nás zcela chybí dobrá vůle diskutovat na téma jaderných elektráren, jsem přesvědčen, že v dohledné době bude třeba zásadním způsobem změnit státní koncept rozvoje české energetiky. Doufám, že odhlédnete od současné naší zatvrzelosti a v rámci kooperace nám v pravý čas poskytnete dostatek inspirace pro formulování naší nové energetické budoucnosti.

Průkopník nové cesty

Milí němečtí sousedé! Vykročili jste na cestu, která nás ostatní teprve čeká. Stáváte se průkopníky se vším, co k tomu patří – s odsudkem, nedůvěrou, posměchem, znevažováním a podezřívavostí.

Dovoluji si popřát zdar vašemu rozhodnutí. Nikoli snad proto, že jdete po nové cestě, ale proto, že jste na ní první. Až se po jednom či dvou desetiletích budou stejným směrem ubírat i další členské státy EU, půjde se jim lépe, protože cesta již bude prošlapaná.

Počet příspěvků: 4, poslední 3.8.2011 12:41 Zobrazuji posledních 4 příspěvků.