Ceska Pozice

Domovům pro ohrožené děti hrozí zánik

Ministerstvo práce a sociálních věcí Michaely Marksové (ČSSD) neposílá peníze azylovým domům pro děti, takzvaným Klokánkům, ani podobným zařízením. Postup resortu kontrastuje se státním příspěvkem obcím a neziskovým organizacím na podporu pěstounů – ten již odeslal.

Sportující děti - ilustrační foto.

Sportující děti - ilustrační foto. foto: Shutterstock

Sportující děti - ilustrační foto.

Azylové domy pro děti, pro něž se vžilo označení Klokánky podle jejich průkopníků, živoří. Hrozí jim dokonce zánik. Dosud totiž nedostaly státní příspěvek na provoz ani za loňský prosinec. Fondu ohrožených dětí (FOD), který provozuje na 16 těchto domovů a stará se o více než dvě stovky dětí, došla trpělivost a žádá o podporu premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD).

„Nemáme na našich účtech státní příspěvek za děti, které v zařízeních byly v prosinci 2015, ale ani za leden 2016. Přesto jsme museli do státního rozpočtu odvést 4,8 milionu korun za sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců,“ zdůrazňuje Hana Kupková z předsednictva fondu.

Normální situace

Klokánky ale nejsou v prekérní situaci jediné. K jejich výzvě se připojila i další zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jak se tyto domovy oficiálně nazývají. „Není to problém jen Klokánků, mluvíme i za ostatní organizace. Příspěvek za loňský prosinec bychom čekali do konce ledna, je únor, a stále nic,“ potvrdila Aneta Matoušová z Dětského centra ve Dvoře Králové nad Labem.

Ministerstvo práce a sociálních věcí Michaely Marksové (ČSSD) tvrdí, že taková situace je normální a opakuje se každý rok

Ministerstvo práce a sociálních věcí Michaely Marksové (ČSSD) ale tvrdí, že taková situace je normální a opakuje se každý rok. „Systém je nastavený tak, že prosincové platby jsou odesílány až v druhé polovině února,“ říká mluvčí resortu Petr Sulek. Dodává, že jde o tradiční nářek Fondu ohrožených dětí. „Prodleva souvisí s nastavením procesu uvolnění prostředků ze státního rozpočtu, až pak je ministerstvo může odeslat dále,“ vysvětluje.

Jenže resort financí odmítá, že by peníze včas neuvolnil. „Je to nehorázné. Nechápu, jak si to ministerstvo práce může dovolit. Vidím to jako schválnost,“ kritizuje poslankyně z výboru pro sociální politiku Hana Aulická Jírovcová (KSČM).

Postup vůči azylovým domům pro děti kontrastuje se státním příspěvkem, který dostávají obce a neziskové organizace na podporu pěstounů. „Ten již ministerstvo práce odeslalo,“ potvrdila Aulická Jírovcová. Pěstouni, zejména ti přechodní, jsou totiž v konkurenčním postavení vůči zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Razantní růst zájmu

Reforma náhradní rodinné péče, která byla schválena od roku 2013, počítá s tím, že se těžiště péče o ohrožené děti přesune. Podpořili se profesionální pěstouni, kteří jsou připraveni 24 hodin denně převzít dítě v krizové situaci a postarat se o ně, dokud se nenalezne vhodné řešení. Za to dostávají plat 20 tisíc korun měsíčně.

Po zavedení nových pravidel zájem o roli pěstouna razantně roste. Jenže se většinou chtějí starat jen o malé a zdravé děti bílé pleti.

Dalších 48 tisíc korun za rok jde na podporu jejich činnosti. Každý pěstoun podepisuje dohodu o výkonu pěstounské péče buď s neziskovou organizací, nebo s obcí. Jen na tyto příspěvky, bez platu pěstounů a dalších peněz pro děti v jejich péči, loni stát poslal téměř půl miliardy korun. Příspěvky pro děti v azylových domovech loni vyšly na polovinu.

Po zavedení nových pravidel zájem o roli pěstouna razantně roste. Jenže se většinou chtějí starat jen o malé a zdravé děti bílé pleti, jak vyplývá ze statistik Asociace krajů. Z 214 pěstounů, kteří mohli loni přijmout dítě do péče, jich 115 požadovalo holčičku. Jen něco málo přes třetinu z nich bylo ochotno přijmout dítě starší deseti let a jen výjimečně se chtěli starat o dítě s postižením. Většina také požadovala děti z majoritního etnika. Často navíc nejsou ochotni přijímat více sourozenců.

Vrácení peněz

Kraje přitom loni napočítaly takřka 5400 dětí vhodných k náhradní rodinné péči. Tři pětiny byly starší deseti let. A právě tyto děti mohou získat útočiště v Klokáncích a podobných domovech. Jenže nyní jim hrozí likvidace. Podmínky pro ni byly vytvořeny v roce 2013, kdy se změnila pravidla pro státní příspěvek.

V okamžiku, kdy je dítě na propustce, zařízení za tyto dny nic nedostávají. Jen za loňský leden takto přišla zhruba o tři miliony korun, za celý rok jde přibližně o 80 milionů. Azylové domy žádají, aby jim byly tyto peníze vráceny.

V okamžiku, kdy je dítě na propustce, například na návštěvě u rodiny či na škole v přírodě, zařízení za tyto dny nic nedostávají. Jen za loňský leden takto přišla zhruba o tři miliony korun, za celý rok jde přibližně o 80 milionů. Azylové domy žádají, aby jim byly tyto peníze vráceny. „Pro mimořádnou dotaci hlasovat nebudu,“ zdůraznila v polovině února na jednání sociálního výboru sněmovny ministryně Marksová.

Naopak resort financí si je vědom, že příspěvek pro dětská zařízení je od roku 2013 nastaven likvidačně. „Dokud nebude schválena novela zákona, podporujeme dofinancování zařízení děti vyžadující okamžitou pomoc, které by jim pokrylo ztrátu způsobenou krácením,“ potvrdila mluvčí ministerstva Kateřina Vaidišová. Dodala, že podporu dofinancování vyjádřil šéf resortu Andrej Babiš (ANO) i v dopise Marksové.

Azylové domy děti

Financování domovů / leden až říjen 2015

 • Počet zařízení: 31
 • Počet lůžek: 580
 • Náklady: 156,5 milionu korun
 • Státní příspěvek: 95,1 milionu korun
 • Rozdíl: -61,4 milionu korun

Příklad financování všech azylových domů / leden 2015

 • Počet lůžek: 1198
 • Přiznaná částka za měsíc: 20,8 milionu korun
 • Počet posuzovaných dětí: 1178
 • Využití kapacity přítomnými dětmi: 76,1 procenta
 • Využití kapacity včetně dětí na propustce: 88,4 procenta
 • Doba, za niž byl příspěvek krácen: 4407 dní
 • Státní příspěvek za lůžko/měsíc: 17 350,6 koruny

Zdroj: ZDVOP

Pravidla pro státní příspěvek

Azylové domy pro děti

 • Maximálně 28 dětí na jedno zařízení.
 • Děti se umísťují na základě rozhodnutí soudu, žádosti obce, žádosti zákonného zástupce nebo žádosti dítěte.
 • 22 800 korun měsíčně na každé dítě.
 • Příspěvek se snižuje o jednu třicetinu za každý den, v němž je dítě na propustce.
 • 240,3 milionu korun dosáhl příspěvek za rok 2015.

Výkon pěstounské péče

 • Dostávají jej obce či neziskové organizace.
 • Určen na náklady spojené se zajištěním pomoci pěstounům, profesionálním pěstounům či svěřeným dětem a k dohledu nad pěstounskou péčí.
 • 48 000 korun za rok na jednoho pěstouna.
 • Nemusí se vyúčtovávat ani vracet případný přebytek peněz.
 • 481,4 milionu korun dosáhl příspěvek za rok 2015.
zpět na článek


© 2022 MAFRA, a.s., ISSN 1213-1385 © Copyright ČTK, Reuters, AFP. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.