Dominikáni ustupují od soudu o řevnický Zámeček

Precedentní spor těsně před tím, než vstoupí v platnost zákon o církevních restitucích, se zatím konat nebude.

Patří Zámeček dle zápisu v katastru nemovitostí městu Řevnice, nebo nikdy nepřestal být majetkem pražského kláštera dominikánů? Spor, o němž ČESKÁ POZICE ve středu informovala, zatím k soudu nepůjde. Klášter dominikánů Praha, který se žalobou k Okresnímu soudu Praha-západ domáhal vlastnictví k nemovitosti a přilehlým pozemkům, oznámil, že své podání bere zpět.

Žalobu řád podal na začátku listopadu, tři dny před přijetím zákona o takzvaných církevních restitucích. Přidělena byla soudci Pavlu Tůmovi a probíhala příprava jednání, které podle Tůmova vyjádření pro ČESKOU POZICI mělo být „pravděpodobně nařízeno v prvních měsících příštího roku“.

Od ekonoma kláštera Pia Oláha přišla v pátek 21. prosince ČESKÉ POZICI tato tisková zpráva s prosbou o zveřejnění:

„Klášter dominikánů v Praze se rozhodl pro vstřícné gesto – stáhnout žalobní návrh, podaný ještě před přijetím zákona o majetkovém narovnání státu s církvemi 428/2012 Sb. na zámeček v Řevnicích. Přijetím citovaného zákona nastaly nové okolnosti, které vstupují do vzájemných vztahů. Proto se klášter dohodl se starostou města na stažení žaloby. Obě strany mají zájem najít řešení nevyjasněných vlastnických vztahů oboustranně přijatelnou dohodou.“

Starosta Řevnic Libor Kvasnička ČESKÉ POZICI potvrdil, že mu v pátek Pio Oláh zprávu o stažení žaloby telefonicky oznámil: „Poděkoval jsem mu a domluvili jsme se, že se sejdeme a budeme o situaci mluvit.“ Starosta vyjádřil naději, že stažení žaloby přinese klid k jednání. Uvedl ovšem také, že město přesto dál zůstává v nejistotě ohledně vlastnictví zámečku. Zdá se totiž, že schválení restitučního zákona oproti očekávání obce tuto věc nevyřešilo.

Zmatek v záznamech

Případů podobných tomu řevnickému, kdy vyvlastnění církevního majetku nebylo ze strany komunistických orgánů dokonáno příslušným zápisem právního aktu či z jiných důvodů, bude pravděpodobně více. V rozhovoru s ČESKOU POZICÍ právní zástupce Kláštera dominikánů Václav Valeš uvedl, že sám zná nejméně deset obdobných.

„Už v době, kdy jsem se zabýval restitucemi já, se vědělo, že v těchto záznamech komunistických úřadů je veliký zmatek,“ potvrdil ČESKÉ POZICI i bývalý ministr kultury za ČSSD Vítězslav Jandák.

Řešení právního sporu o vlastnictví Zámečku může silně ovlivnit – a možná už ve věci stažení žaloby ovlivnila – jeho politická rovina. Politická reprezentace, která přijetí – z pohledu veřejného mínění velmi choulostivého - restitučního zákona protlačila, se může cítit úsilím kláštera potvrdit své vlastnictví k řevnickému Zámečku „zrazena“. Ministerstvo kultury totiž, aniž by si ověřilo faktický právní stav vlastnictví k dotčené nemovitosti, uvádělo v médiích i na svých webových stránkách Zámeček jako příklad církevního majetku, který nebude fyzicky vydán, protože se konkrétně na něj vztahuje finanční vyrovnání církvím.

To poslední, co potřebuje současná politická reprezentace, je spor, který svědčí o tom, že v praxi restituční zákon funguje jinak, než veřejnosti slibovalaPrávním zástupcem města Řevnice ve sporu Klášterem dominikánů je poslanec Stanislav Polčák (TOP 09 a Starostové). Už ve čtvrtek byli, o tehdy ještě probíhajícím soudním sporu o vlastnictví řevnického Zámečku, informováni ministryně kultury Alena Hanáková, zpravodaj zákona o majetkovém narovnání státu s církvemi Marek Benda (ODS) i kardinál Dominik Duka. Bylo by naivní se domnívat, že nedali Klášteru dominikánů najevo, co si o věci myslí. To poslední, co potřebuje současná politická reprezentace při všech skandálech, které ji provázejí, je spor, který svědčí o tom, že v praxi restituční zákon funguje jinak, než veřejnosti slibovala.

Krajně nešťastná je situace i z pohledu římskokatolické církve. Spor o Zámeček by se mohl snadno stát argumentem pro případnou další, levicovou politickou reprezentaci (o níž je známo, že finanční náhrady církvím odmítá), aby je zcela zrušila.

Dnes, v sobotu 22. prosince, měla Česká televize o soudním sporu dominikánů a města Řevnice vysílat reportáž. Je dobře, že řád, ať už z jakýchkoliv důvodů, vzal ještě předtím svoji žalobu zpět. Dohoda s městem je lepší cesta k urovnání sporu a nyní na ni bude prostor, který předtím chyběl.

Počet příspěvků: 4, poslední 1.1.2013 10:05 Zobrazuji posledních 4 příspěvků.