Doma se před jedy neschováte!

V interiéru mohou být lidé vystaveni působení některých chemických látek až tisíckrát víc než pod širým nebem.

foto: © WikipediaČeská pozice

Rizikové kontaminace v prachu lidských obydlí prokázal výzkum Mezinárodního sekretariátu pro chemické látky (ChemSec). Výsledná studie byla příhodně nazvána Domov, sladký domov – překvapení v prachu pod postelí.

Analyzovaný prach byl odebrán vysavačem v náhodně vybraných ložnicích šesti států Evropské unie, včetně České republiky, čtyř zemí Afriky a dvou jihovýchodní Asie. Nikde na tom nebyli výrazně lépe. Nebezpečný mix látek narušujících hormonální systém leží skryt pod postelemi po celém světě, a to ve vyšších koncentracích, než byly nalezeny dříve. V interiéru mohou být dokonce lidé vystaveni působení některých chemických látek až tisíckrát víc než pod širým nebem.

Pozor na koktejlový efekt

Vzhledem k malému počtu odebraných vzorků však nelze vynášet zásadní soudy. Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví, který se na výzkumu podílel, sdělil, že smyslem akce bylo upozornit politiky na problém s nekontrolovaným šířením nebezpečných chemikálií. Narůstá množství látek narušujících činnost žláz s vnitřní sekrecí, takzvané endokrinní disruptory. Jsou stále více spojovány s celou škálou zdravotních problémů, včetně narušení plodnosti, rakoviny a poruch pozornosti. Látky narušující hormonální systém se mohou uvolňovat z mnoha výrobků, jež se běžně nacházejí v domácnostech, včetně nábytku, elektroniky, kosmetiky nebo hraček.

V evropských domácnostech byly nalezeny v nejvyšších koncentracích ftaláty a nonylfenol. Celková hladina ftalátů je vyšší než ta, kterou úřady považují za bezpečnou s ohledem na koktejlový efekt. Tedy na jev, kdy toxicitu sledované látky výrazně posilují další rizikové látky ve směsi.

Zpráva také zdůrazňuje, že pro plné pochopení vlivu endokrinních disruptorů na naše zdraví mají zásadní význam nové metody hodnocení rizik. Zejména s ohledem na schopnost těchto látek vyvolávat významné efekty už při nízkých dávkách.

Co nezanedbat

Právní předpisy Evropské unie dostatečně nechrání občany před tímto koktejlem látek narušujících hormonální systém. Šuta upozorňuje, že v evropském seznamu nebezpečných chemických látek je mezi 70 chemikáliemi převážně vyvolávajícími rakovinu a bránícími reprodukci pouze jedna jediná, která byla jmenována pro schopnost narušovat hormonální systém.

Nejvíc ohroženými občany prachem zmíněných rizikových látek jsou ti, kteří mají k zemi domácností nejblíže – batolataNení divu, že Frida Höková z ChemSec na základě závěrů studie apeluje: „Důrazně vyzýváme Evropskou komisi i všechny členské státy EU, aby urychlily proces nominace endokrinních disruptorů na kandidátský seznam nebezpečných látek zřízený na základě evropské směrnice o registraci, evaluaci a autorizaci chemických látek (REACH).“

Zadavatelé studie, mezi něž patří i české nevládní organizace Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) a Centrum pro životní prostředí a zdraví, se obrátili přímo na firmy, aby nahrazovaly látky narušující hormonální systém bezpečnějšími alternativami. Vždyť nejvíc ohroženými občany prachem zmíněných rizikových látek jsou ti, kteří mají k prachu na zemi domácností nejblíže – batolata.

Mezinárodní sekretariát pro chemické látky vytvořil na základě podobných studií seznam 378 chemikálií, které splňují kritéria směrnice REACH pro látky vzbuzující mimořádné obavy. Letos zveřejněná nová verze seznamu obsahuje i 22 endokrinních disruptorů kvůli jejich schopnostem narušovat hormonální systém.