Dobešovy tajemné audity

Ministr školství Dobeš odvolal své podřízené dřív, než měl výsledky auditů. Audity mohly být cestou ke kontrole miliard z EU.

Ministr školství Josef Dobeš zdůvodňoval zásadní změny uskutečněnými audity, které ale byly překvapivě rychlé – jasno měl po šesti dnech od zadání a podpisu smluv. foto: © MŠMTČeská pozice

Ministr školství Josef Dobeš zdůvodňoval zásadní změny uskutečněnými audity, které ale byly překvapivě rychlé – jasno měl po šesti dnech od zadání a podpisu smluv.

Ani po několika měsících nezmizely pochybnosti o opatřeních, která ohrozila desítky miliard korun pro českou vědu. ČESKÉ POZICI se podařilo získat text sporného auditu, na jehož základě 13. září odvolal ministr školství Josef Dobeš (Věci veřejné) vrchního ředitele evropských fondů Jana Vitulu (TOP 09). Z dokumentů je zřejmé, že Dobeš odvolával své podřízené mnohem dřív, než měl mít dle smluv výsledky vůbec k dispozici. Vedle obsahové a termínové stránky auditů je potíž i v údajném rozdělení auditu na dvě podlimitní zakázky, jež řeší Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Audity „zaujaly“ i českou pobočku Transparency International (TI).

Dobeš tehdy Vitulovo odvolání zdůvodnil manažerským selháním, špatným čerpáním EU fondů, neefektivitou oddělení a snahou šetřit za výplaty. Z textu auditorské společnosti Ottima však vyplývá, že chyby na IV. sekci nebyly natolik vážné, jak ministr avizoval. Navíc již v Bruselu čekaly na schválení Evropskou komisí čtyři velké vědecké projekty za 16 miliard korun (ELI, CEITEC, ICRC, SUSEN)! Nebyl tedy audit pouze hranou zástěrkou k vyřizování účtů? A měl jej ministr Dobeš už vůbec k dispozici, když své podřízené z expertní sekce „cupoval“ na tiskové konferenci slovy o „věčně se radících uklízečkách“?

Ministr by měl umět vysvětlit, jak souvisí jeho personální kroky s výsledky auditů

Čtyři miliony za co?

Na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) se v té době odehrály dva rychlé audity. Procesně-organizační vyhrála společnost Ottima, druhý zaměřený na management assessment firma Kaufmann & Kaufmann. Každý přišel úřad na 1,95 milionu korun – 50 tisíc korun pod limitem, na nějž by musel být vypsán tendr. „Veřejné zakázky na audity MŠMT jsou stále řešené pouze v rámci šetření podnětu, správní řízení zahájené nebylo,“ řekl ČESKÉ POZICI předseda ÚOHS Petr Rafaj. Obě firmy byly požádány o odpovědi, ale dle smlouvy s MŠMT se k obsahu auditů nesmějí vyjadřovat.

S Ottimou byla smlouva o auditu uzavřena 7. září 2010 s tím, že předání a prezentace závěrečné zprávy se uskuteční 21 dní od zahájení auditu. S firmou Kaufmann & Kaufmann byla sepsána smlouva na „měření základních kompetencí manažera“ též se sjednaným plněním v termínu 21 dnů od podpisu smlouvy. To nastalo v Praze rovněž 7. září. Pro doplnění citujme zprávu ČTK ze 13. září: „,Špatné výsledky personálního auditu,‘ odpověděl Vitula na otázku, proč byl odvolán. Konkrétní výsledky auditu prý ale neviděl. Ministr přistoupil k prověrce v sekci pro čerpání evropských fondů, protože tento odbor nepracoval efektivně.“ Dle rámcového harmonogramu se měl v té době teprve provádět sběr dat pro tvorbu hypotéz.

V auditu Ottimy datovaném říjnem 2010 (sic!) se píše, že sekce EU fondů je vysoce specializovaným pracovištěm s unikátním know-how. A pracovníci „jsou placeni z 85 procent z EU v rámci předem vyčleněné alokace“, uvádí dokument. Ministr musel dobře vědět, že propouštěním žádné peníze z rozpočtu neušetří. A dále se v něm píše: „Omezení počtu pracovníků může vést k růstu rizik sankcí ze strany EU.“ To posléze skutečně nastalo. A jak informoval ČRo Radiožurnál a týdeník Euro, byly kvůli neutěšené personální situaci reálně ohrožené i miliardy ve dvou resortních operačních programech (Vzdělávání pro konkurenceschopnost a  Výzkum a vývoj pro inovace). Po vlně vyhazovů a odchodů poslala varovný dopis na ministerstvo i Evropská komise.

Pikantní je další věc. Ministr Dobeš na jedné z tiskovek nabídl novinářům, že je s výsledky auditů, které dle zaměstnanců trvaly pouze tři až šest dní, klidně seznámí. O nahlédnutí tedy zažádala před několika týdny ČESKÁ POZICE. Dočkali jsme se jediné stránky k tématice management assessmentu. Na ní je nejkonkrétnější informací zjištění o „obecně slabých prezentačních dovednostech a nízké úrovni finanční gramotnosti“, a proto je doporučen „rozvoj manažerských dovedností obecně“. A ve vyhodnocení kvalit manažerů se čtvrtá sekce EU fondů nijak nevymyká průměru ostatních. Proč tedy byla rozbořena?

„Co se týče výsledků auditu, je zřejmé, že je nelze bez dalšího zveřejnit, protože se týkají osobního hodnocení konkrétních osob. Ministr Dobeš by však měl být schopný dát nějaké srozumitelné resumé. A také umět vysvětlit, jak souvisejí jeho rozhodnutí s výsledky auditu. Je zřejmé, že pokud s výsledky auditu nepracuje nebo rozhodl-li dříve, než je měl k dispozici, jde o vyhozené peníze,“ řekl ČESKÉ POZICI Petr Jansa, vedoucí právní poradny TI ČR. A nakonec. Sami auditoři Ottimy v auditu píší, že „při šesti pracovních dnech v počtu 3,33 pracovníka audit/den není v žádném případě možno prostudovat veškeré materiály sekce, provést pracovní snímky a další šetření všech pracovníků a jejich vyhodnocení...“ Každopádně měla jejich prověrka kolosální dopad.