Diskuse o bioplynových stanicích: Až zazní správné údaje...

Bioplynky jsou pro zemědělce, krajinu i občany pozitivní. Využívání energie z nich se masivně nepromítá do rozpočtů rodin, píše Petr Havel.

Bioplynová stanice na výrobu elektřiny v Meclově na Domažlicku, kterou 21. června 2013 otevřela společnost Meclovská zemědělská. foto: © ČTKČeská pozice

Bioplynová stanice na výrobu elektřiny v Meclově na Domažlicku, kterou 21. června 2013 otevřela společnost Meclovská zemědělská.

KOMENTÁŘ Petra Havla / Zásadní chyby v původním stanovení parametrů podpor týkajících se produkce obnovitelných zdrojů energie, totální odtrženost úředníků od podnikatelské praxe, špatný marketing, politický populismus – to je rámec, v němž se v současnosti diskutuje o možnostech výroby energie v bioplynových stanicích v České republice. Téměř nic z toho, co obvykle v médiích zaznívá, ale není pravda.

Kvůli tomu však nemají „bioplynky“ u veřejnosti dobrou image. Ta si je totiž spojuje zejména s pěstování širokořádkové plodiny kukuřice, která je symbolem pokračujících rizik eroze půdy v naší krajině.

Zejména zásluhou zcela scestných vyjádření vedení Energetického regulačního úřadu (ERÚ) jsou navíc bioplynové stanice považované za obdobu fotovoltaických elektráren, jejichž překotná výstavba podle nesprávně nastavených pravidel v minulosti na dlouho zatížila naše domácnosti miliardovými náklady na dotace slunečním elektrárnám do budoucnosti.

Správné nastavení parametrů

Bohužel je nutné zdůraznit, že ERÚ nemá správné údaje. I kvůli tomu byla jakákoli podpora energie z bioplynek i jich samotných zcela zastavena. Když se přitom snažil z postu předsedy zemědělského výboru Poslanecké sněmovny oživit návrh na podporu bioplynových stanic Jaroslav Faltýnek (ANO 2011), byl operativně obviněn ze střetu zájmů (je totiž zároveň členem představenstva Agrofertu, který vlastní osm bioplynových stanic, další firma lídra hnutí ANO Andreje Babiše jich má okolo sedmdesáti a staví nové).

Při správném nastavení parametrů podpory bioplynek by byla energie z nich využita přímo v místě její produkceVe skutečnosti je existence bioplynových stanic pro zemědělce, krajinu i pro občany veskrze pozitivní. V žádném případě například neplatí, že by se využívání energie z těchto zařízení masivně promítla do rozpočtů rodin v cenách energií. Cenový model již dávno spočítal Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI), přičemž dopad případného využití energie do zvýšení cen energie vycházel, pokud mě paměť neklame, zhruba na jedno procento.

Důležité je slovo „případného“, neboť při správném nastavení parametrů podpory bioplynek by byla energie z nich využita přímo v místě její produkce, a navíc by jí bylo možné využít ke zvýšení efektivity při výrobě takzvaných citlivých komodit, jejichž produkce v Česku dlouhodobě skomírá – zejména zeleniny, ovoce, sladkovodních ryb či řezaných květin.

Obecně jde o veškeré komodity, které potřebují ke svému vývoji po celý rok dostatek tepla. To jim lze dodat právě prostřednictvím energie z bioplynek – pěstování na teplo náročných plodin není totiž v České republice vzhledem ke klimatickým podmínkám (i když zrovna letos je teplo, ale stále nikoli dostatečné) celoročně možné.

Největší přínos

Pro mnohé překvapivě je však největším přínosem bioplynek jejich ekologická role v krajině – ve své podstatě zajištění veřejného zájmu. Tedy pravý opak toho, co tvrdí ERÚ a další lidé naprosto neznalí problému. Vše se přitom týká nastavení podmínek ze strany státu.

Pro mnohé překvapivě je největším přínosem bioplynek jejich ekologická role v krajině – ve své podstatě zajištění veřejného zájmuPokud bylo v minulosti finančně motivační „krmit“ bioplynky takzvanou „cíleně pěstovanou biomasou“, což byly ony lány kukuřice, podílely se bioplynové stanice zcela jistě na zhoršování stavu krajiny právě růstem rizika eroze. I když – což je ovšem již ryze odborný problém – i pěstování kukuřice při dodržování správných osevních a technologických postupů riziko eroze zvyšovat nemusí.

Každopádně ale, bude-li stanovena pro podporu výroby energií v bioplynových stanicích podmínka zpracovávat v nich odpad ze živočišné zemědělské produkce, a také potravinářský či biologicky rozložitelný komunální odpad, mohou se stát ve veřejném zájmu bioplynky technologickými uklízeči krajiny, což je v zájmu celé společnosti.

V zájmu všech

Mimo jiné by se tím také snížil objem ukládání odpadů na skládkách – povinnost stanovená pro všechny členské země Evropské unie, kterou Česká republika neplní, a proto nám hrozí nemalé finanční sankce. Ty by mohly být – dle toho, jak se situace vyvíjí – mnohem vyšší než rozumná podpora bioplynových stanic, pokud půjde o malé stanice s výkonem okolo 0,5 megawattu, kde vyrobená energie bude využita v místě svého vzniku a dominantním palivem bude zmiňovaný odpad.

„Uklízecí bioplynky“ mohou sehrát důležitou roli například v diverzifikaci zemědělského podnikání využitím tepla třeba k produkci české zeleninyDlužno podotknout, že takto koncipované bioplynové stanice měly podporu vedení ministerstva zemědělství ze všech politických stran – tedy jak za občanskodemokratických ministrů, tak předchozího ministra Miroslava Tomana (nestraník v úřednické vládě Jiřího Rusnoka), a myšlenku neodmítá ani současný šéf resortu Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Až na výjimky podporuje existenci bioplynových stanic také celé spektrum nevládních zájmových zemědělských organizací. Z toho je zřejmé, že nejde – jako tomu bylo u fotovoltaiky – o naplnění lobbistického zájmu nějaké vybrané podnikatelské skupiny, například Agrofertu, jak bylo v souvislosti s Faltýnkovým návrhem řečeno.

Na tom nic nemění ani skutečnost, že Agrofert skutečně část bioplynových stanic v Česku vlastní. „Uklízecí bioplynky“ jsou totiž v zájmu všech a například v diverzifikaci zemědělského podnikání využitím tepla třeba k produkci české zeleniny mohou sehrát velmi důležitou roli.

kecálek Réklámá Na to by skočil leda blb 22:30 13.3.2014

Počet příspěvků: 39, poslední 28.4.2014 05:12 Zobrazuji posledních 39 příspěvků.